Revelasyon 1:1-20

  • En revelasyon Bondye par Zezi (1-3)

  • Salitasyon pour set kongregasyon (4-8)

    • “Mwan menm Alfa ek Omega” (8)

  • Zan pandan zour Senyer gras a lespri sen (9-11)

  • Vizyon laglwar Zezi (12-20)

1  En revelasyon* sorti kot Zezi Kri, ki Bondye ti donn li pour montre son bann lesklav bann keksoz ki bezwen arive byento. Zezi ti anvoy son lanz e gras a li i ti donn sa revelasyon son lesklav Zan atraver bann siny.  Zan ti rann temwannyaz konsernan sa parol ki Bondye ti donnen e temwannyaz ki Zezi Kri ti donnen, wi, konsernan tou keksoz ki i ti vwar.  Ere sa enn ki lir aotvwa e bann ki ekout parol sa profesi e ki obei bann keksoz ki’n ganny ekrir ladan, parski letan fikse i pros.  Mwan Zan, mon pe ekri sa set kongregasyon ki dan provens Lazi: Ki zot ganny labonte ekstraordiner* ek lape sorti kot “sa Enn ki egziste konmela, ki ti egziste avan e ki pe vini,” sorti kot sa set lespri* ki devan son tronn  e sorti kot Zezi Kri, “sa Temwen Fidel,” “sa premye ne ki ti premye pour ganny resisite” e “Sef bann lerwa lo later.” I kontan nou e i’n liber nou avek pese gras a son prop disan  e i’n fer nou vin bann lerwa,* bann pret pour son Bondye ek Papa, wi, li ki merit laglwar ek pwisans pour touzour. Amenn.  Gete! I pe vini lo nyaz e tou dimoun pou vwar li, menm sa bann ki ti pers li. Tou bann tribi lo later pou tap zot lestoman dan sagrinasyon akoz li. Wi, Amenn.  Zeova* Bondye i dir: “Mwan menm Alfa ek Omega,* sa Enn ki egziste konmela, ki ti egziste avan e ki pe vini, sa enn Tou Pwisan.”  Mwan Zan, zot frer ki pe pas dan bann menm leprev ki zot, ki pou dan rwayonm avek zot e ki demontre menm landirans ki zot akoz Zezi, mon ti lo en zil ki apel Patmos akoz mon ti koz lo Bondye e rann temwannyaz konsernan Zezi. 10  Gras a lespri sen, mon ti vwar bann keksoz ki ti pou arive pandan zour Senyer e mon ti tann en lavwa for parey en tronpet par deryer mwan, 11  ki ti dir: “Sa ki ou vwar, ekri dan en roulo e anvoy li pour sa set kongregasyon: Efez, Smirn, Perganm, Tyatir, Sard, Filadelfi ek Laodise.” 12  Mon ti vire pour gete lekel ki ti pe koz avek mwan e ler mon ti vire, mon ti vwar set sandelye* annor. 13  Dan milye sa bann sandelye, i ti annan en dimoun parey en garson zonm. I ti abiye dan en lenz ki ti ariv ziska kot son lipye e i ti annan en sentir annor otour son lestoman. 14  Deplis, seve lo son latet ti blan parey lalenn blan, parey lanez e son lizye ti parey en laflanm dife, 15  son lipye ti klate parey sa bon kalite kwiv ler i dan four dife e son lavwa ti for parey tapaz en kantite delo ki pe koule. 16  I ti annan set zetwal dan son lanmen drwat e en gran lepe byen fite ki koup de kote ti sorti dan son labous e son figir ti klate parey ler soley midi i tape. 17  Ler mon ti vwar li, mon ti tonm dan son lipye konmsi mon ti’n mor. I ti met son lanmen drwat lo mwan e dir: “Pa bezwen per. Mwan menm Premye e Dernyen, 18  sa enn ki vivan. Mon ti’n mor, me la mon vivan e mon pou viv pour touzour e touzour. Mon annan bann lakle lanmor ek Latonm.* 19  Alor, ekri sa bann keksoz ki ou ti vwar, bann keksoz ki pe arive konmela e bann keksoz ki pou arive apre sa. 20  Konsernan sen sekre sa set zetwal ki ou ti vwar dan mon lanmen drwat ek sa set sandelye annor: Sa set zetwal i reprezant bann lanz sa set kongregasyon e sa set sandelye i reprezant sa set kongregasyon.

Bann not

Sa ki’n ganny devwale. Literalman, “Lapokalips.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lafors.”
Literalman, “en rwayonm.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “A ek Z.” Alfa ek Omega i premye e dernyen let dan alfabet Grek.
Oubyen “lalanp.”
Literalman, “Lades.” Vwar Leksplikasyon bann mo.