Matye 9:1-38

  • Zezi i geri en zonm paralize (1-8)

  • Matye i swiv Zezi (9-13)

  • Kestyon lo zennen (14-17)

  • Fiy Zairis. En madanm i tous lenz Zezi (18-26)

  • Zezi i geri bann aveg ek kozpa (27-34)

  • Rekolt i gran me i annan en ptigin travayer (35-38)

9  Alor, Zezi ti anbark dan kannot e i ti al lot kote lanmer dan sa lavil kot i ti reste.*  Laba, dimoun ti anmenn kot li en zonm paralize lo lanmak. Ler i ti vwar zot lafwa, Zezi ti dir sa zonm paralize: “Pran kouraz mon garson, ou pese in ganny pardonnen.”  Serten profeser lalwa ti dir antre zot: “Sa zonm pe koz kont Bondye.”  Vi ki Zezi ti konn sa ki zot ti pe panse, i ti dir: “Akoz zot pe mazin bann move keksoz koumsa?  Gete, kwa ki pli fasil pour dir, ‘Ou pese in ganny pardonnen’ oubyen pour dir, ‘Leve e marse’?  Me pour ki zot konnen ki Garson zonm i annan lotorite lo later pour pardonn pese . . . ,” apre i ti dir sa zonm paralize: “Leve, pran ou lanmak e al kot ou.”  Sa zonm ti leve e al kot li.  Kan lafoul ti vwar sa, zot ti vreman per e zot ti glorifye Bondye ki’n donn zonm en lotorite koumsa.  Apre, ler Zezi ti sorti laba, i ti vwar en zonm ki apel Matye pe asize kot biro taks e i ti dir li: “Vin mon disip.” Deswit i ti leve e swiv li. 10  Pli tar, ler i ti pe dinen dan lakaz Matye, plizyer kolekter taks ek dimoun ki annan en move lavi ti vini e konmans manz avek Zezi ek son bann disip. 11  Me ler bann Farizyen ti vwar sa, zot ti dir son bann disip: “Akoz zot ansenyan i manz avek bann kolekter taks ek dimoun ki annan en move lavi?” 12  Ler Zezi ti tann sa, i ti dir: “Dimoun an bonn sante pa bezwen dokter, me bann ki malad ki bezwen dokter. 13  Alor, al aprann ki sa i vedir: ‘Pa sakrifis ki mon oule, me konpasyon.’* Parski mon pa’n vin pour dimoun drwat me pour bann ki annan en move lavi.” 14  Apre sa, bann disip Zan ti vin kot li e demann li: “Akoz nou ek bann Farizyen nou abitye zennen* me ou bann disip pa zennen?” 15  Zezi ti reponn zot: “Bann zanmi nouvo marye napa rezon pour zot dan dey osi lontan ki nouvo marye i avek zot, pa i vre? Me sa zour pou arive ler nouvo marye pou ganny pran avek zot, la zot pou zennen. 16  Personn pa pyeste en vye lenz avek en latwal nef, parski sa latwal nef pou retresi e sa trou pou vin pli gran. 17  Personn pa met nouvo diven dan bann vye boutey lapo. Si zot fer sa, sa boutey lapo pou pete, diven pou fann ater e boutey pou gate. Me dimoun i met nouvo diven dan bann boutey nef, koumsa tou le de i ganny konserve.” 18  Ler i ti pe koz avek zot, en sef Zwif ki ti’n vin kot li ti tonm azenou e dir li: “Mon fiy in bezwen fini mor aprezan, me vini, poz ou lanmen lo li e i pou reviv.” 19  Alor, Zezi ti leve e ansanm avek son bann disip zot ti swiv sa zonm. 20  La, en madanm ki ti pe soufer akoz i ti pe perdi disan depi 12 an ti vin par deryer Zezi e tous son bout lenz, 21  parski i ti pe dir dan li menm: “Si zis mon tous son lenz, mon pou byen.” 22  Zezi ti vire e ler i ti vwar li, i ti dir: “Mon fiy, pran kouraz! Ou lafwa in fer ou byen.” Desito sa madanm ti byen. 23  Ler Zezi ti antre dan lakaz sa sef Zwif, i ti vwar bann ki ti pe zwe laflit ek lafoul ki ti pe fer en kantite tapaz, 24  alor, Zezi ti dir zot: “Al deor, parski sa pti fiy pa’n mor me i pe dormi.” Ler i ti dir sa, bann dimoun ti konmans riye e boufonn li. 25  Desito ki lafoul ti’n al deor, Zezi ti al kot sa pti fiy, i ti pran son lanmen e sa pti fiy ti leve. 26  Byensir, sa nouvel ti fann partou dan sa rezyon. 27  Kan Zezi ti pe kit sa landrwa, de zonm aveg ti swiv li e zot ti pe kriye: “Garson David, pran pitye* pour nou.” 28  Apre ki i ti’n antre dan en lakaz, sa de zonm aveg ti vin kot li e Zezi ti demann zot: “Eski zot annan lafwa ki mon kapab fer sa?” Zot ti reponn li: “Wi, Senyer.” 29  Apre i ti tous zot lizye e dir: “Ki sa ki zot in demande i arive dapre zot lafwa” 30  e zot lizye ti ouver. Deplis, Zezi ti koz avek zot seryezman: “Fer sir ki personn pa konn sa.” 31  Me apre ki zot ti’n al deor, zot ti koz lo li avek tou dimoun dan sa rezyon. 32  Ler zot ti pe kit sa landrwa, dimoun ti anmenn kot Zezi en kozpa ki ti posede par en demon 33  e apre ki Zezi ti’n sas sa demon, sa kozpa ti koze. Alor tou dimoun ti etonnen e zot ti dir: “En keksoz koumsa pa’n zanmen deza arive Izrael.” 34  Me bann Farizyen ti pe dir: “Se avek pouvwar sef demon ki i sas demon.” 35  Zezi ti al dan tou lavil ek vilaz, i ti ansenny zot dan bann sinagog, anons sa bon nouvel lo Rwayonm e i ti geri dimoun ki ti annan tou sort maladi ek tou sort problenm lasante. 36  Ler i ti vwar lafoul, i ti pran pitye pour zot, parski zot ti pe ganny maltrete e rezete parey mouton ki napa berze. 37  Apre sa, i ti dir son bann disip: “Wi, rekolt i gran, me i annan en ptigin travayer. 38  Pour sa rezon, sipliy Met rekolt pour anvoy plis travayer pour anmas son rekolt.”

Bann not

Setadir, Kapernaoum kot Zezi ti souvandfwa reste pandan son minister Galile.
Oubyen “mizerikord.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “demontre mizerikord.”