Matye 7:1-29

 • SERMON LO MONTANNY (1-27)

  • Aret zize (1-6)

  • Kontinyen demande, rode, tap laport (7-11)

  • Lareg-d-or (12)

  • Pti baro (13, 14)

  • Ganny rekonnet par zot fri (15-23)

  • Lakaz lo ros, lakaz lo disab (24-27)

 • Lafoul i etonnen par lafason ki Zezi i ansennyen (28, 29)

7  “Aret zize pour ki zot pa ganny zize.  Parski zot pou ganny zize dan menm fason ki zot pe ziz lezot e mezir ki zot pe servi pour lezot sanmenm mezir ki lezot pou servi pour zot.  Alor, akoz ou get sa pti lapay dan lizye ou frer me ou pa vwar sa plans dan ou prop lizye?  Ki mannyer ou kapab dir ou frer, ‘Les mwan tir sa pti lapay dan ou lizye,’ kan salerla i annan en plans dan ou prop lizye?  Ipokrit! Tir sa plans dan ou lizye avan e apre ou pou vwar pli kler pour tir sa pti lapay dan lizye ou frer.  “Pa donn sa ki sen avek lisyen. Pa anvoy zot perl avek koson pour ki zot pa pil pil lo la e apre vire e atak ou.  “Kontinyen demande e zot pou gannyen, kontinyen rode e zot pou trouve, kontinyen tap laport e i pou ouver.  Parski tou sa ki demande i gannyen e tou sa ki rode i trouve e tou sa ki tap laport, laport pou ouver.  Vreman, lekel parmi zot ki si son garson i demann li dipen, i pou donn li en ros? 10  Oubyen si i demann li en pwason, i pa pou donn li en serpan, non? 11  Alor, si zot, menm si zot move, zot konn donn bann bon kado zot zanfan, pa zot Papa ki dan lesyel pou pli pare ankor pour donn bann bon keksoz bann ki pe demann li! 12  “Alor, tou sa ki zot anvi dimoun i fer pour zot, zot osi zot devret fer parey pour zot. Anfet, se sa ki Lalwa ek lansennyman bann Profet* i dir. 13  “Pas par pti baro, parski sa gran baro e sa semen ki fasil i anmenn ver destriksyon e bokou pe pas par la, 14  tandis ki sa pti baro e sa semen ki difisil i anmenn ver lavi, me pa bokou ki pe trouv li. 15  “Vey byen sa bann fo profet ki vin kot zot e fer krwar zot bann mouton, me ki an realite zot bann lelou voras. 16  Zot pou rekonnet sa bann dimoun par zot fri. Personn pa zanmen anmas rezen lo pye pikan oubyen fig lo pye kanpes, non? 17  Pareyman, tou bon pye fri i raport bon fri, me tou move pye fri i raport bann fri ki pa bon. 18  En bon pye fri pa kapab raport fri ki pa bon e en move pye fri pa kapab raport bon fri. 19  Tou pye fri ki pa raport bon fri i ganny koupe e zete dan dife. 20  Vreman, zot pou rekonnet sa bann zonm par zot fri. 21  “Pa tou dimoun ki dir mwan, ‘Senyer, Senyer,’ ki pou antre dan Rwayonm lesyel, me zis sa enn ki pe fer lavolonte mon Papa ki dan lesyel ki pou antre. 22  Sa zour, bokou pou dir mwan: ‘Senyer, Senyer, pa nou ti profetize lo ou non e sas demon lo ou non e fer en kantite mirak lo ou non?’ 23  Alor mon pou dir zot: ‘Mon napa nanryen pour fer avek zot! Sorti la devan mwan, zot ki fer lemal!’ 24  “Alor, tou dimoun ki ekout mon parol e met li an pratik pou parey en zonm pridan ki’n fer son lakaz lo ros. 25  Gro lapli ti tonbe, delo ti monte, gro divan ti soufle lo sa lakaz, me i pa ti tonbe parski i ti’n ganny konstrir lo ros. 26  Deplis, tou dimoun ki ekout mon parol me ki pa met li an pratik i parey en zonm bet ki’n fer son lakaz lo disab. 27  Gro lapli ti tonbe, delo ti monte, gro divan ti soufle lo sa lakaz, i ti tonbe e i ti ganny detrir konpletman.” 28  Ler Zezi ti’n fini koze, lafoul ti vreman etonnen par son fason ansennyen, 29  parski i pa ti ansenny parey bann profeser lalwa me i ti ansenny* sa ki sorti kot Bondye.

Bann not

Literalman, “Lalwa ek bann Profet.” Sa lekspresyon i refer avek Lekritir Ebre an antye.
Literalman, “ansenny parey en dimoun ki annan lotorite.”