Matye 6:1-34

 • SERMON LO MONTANNY (1-34)

  • Pa fer sa ki drwat zis pour dimoun vwar (1-4)

  • Konman pour priye (5-15)

   • Lapriyer model (9-13)

  • Zennen (16-18)

  • Trezor lo later ek dan lesyel (19-24)

  • Aret trakase (25-34)

   • Kontinyen rod Rwayonm premye (33)

6  “Veye ki zot pa fer sa ki drwat zis pour dimoun vwar zot, si non zot Papa ki dan lesyel pa pou rekonpans zot.  Alor, ler ou ed* bann pov, pa soufle tronpet parey bann ipokrit i fer dan sinagog e dan semen pour dimoun glorifye zot. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans.  Me ou, ler ou ed bann pov, pa les ou lanmen gos konnen ki ou lanmen drwat pe fer,  pour ki lezot pa vwar ler ou pe ede. Alor ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou.  “Osi, ler zot priye, pa fer parey bann ipokrit, akoz zot zot kontan debout pour fer lapriyer dan sinagog e dan kwen bann gran semen pour ki dimoun i vwar zot. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans.  Par kont, ou ler ou priye, antre dan ou lasanm prive e apre ki ou’n ferm laport, priy avek ou Papa ki dan lesyel.* Alor ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou.  Me ler ou priye, pa repet menm zafer parey dimoun lezot nasyon i fer, parski zot zot mazinen ki zot lapriyer pou ganny ekoute si zot fer bann gran gran lapriyer.  Alor, pa vin parey zot parski zot Papa i konn sa ki zot bezwen menm avan ki zot demann li.  “Me zot, se koumsa ki zot devret priye: “‘Nou Papa ki dan lesyel, ki ou non i ganny sanktifye.* 10  Ki ou Rwayonm i vini. Ki ou lavolonte i ganny fer lo later parey dan lesyel. 11  Donn nou nou dipen ki nou bezwen pour ozordi 12  e pardonn nou nou bann pese* parey nou’n osi pardonn bann ki’n ofans nou. 13  Pa les nou tonm dan tantasyon, me sov nou kont sa enn move.’ 14  “Parski si zot pardonn fot lezot, zot Papa dan lesyel pou osi pardonn zot, 15  tandis ki si zot pa pardonn fot lezot, zot Papa osi pa pou pardonn zot. 16  “Ler zot zennen,* aret fer figir fer lapenn parey bann ipokrit, parski zot negliz zot lekor* pour montre dimoun ki zot pe zennen. Laverite mon dir zot, zot in fini ganny tou zot rekonpans. 17  Me ou, ler ou pe zennen met delwil lo ou latet e lav ou figir, 18  pour ki ou pa montre ki ou pe zennen devan dimoun me selman devan ou Papa ki dan lesyel. Alor, ou Papa ki vwar tou pou rekonpans ou. 19  “Aret anmas pour zot menm bann trezor lo later, kot lever* ek larouy i gat zot e kot voler i kas lakaz e vole. 20  Plito, anmas pour zot menm bann trezor dan lesyel kot napa ni lever ni larouy pour gat zot e kot napa voler pour kas lakaz e vole. 21  Parski kot ou trezor i ete, ou leker pou la osi. 22  “Lizye i lalanp lekor. Alor, si ou lizye i get en sel keksoz,* ou lekor antye pou dan lalimyer.* 23  Me si ou lizye i get sa ki move,* ou lekor antye pou dan fernwanr. Si sa lalimyer ki dan ou i vin fernwanr, ou vreman dan en gran fernwanr! 24  “En lesklav pa kapab servi de met, parski swa i pou ay enn e kontan lot oubyen i pou fidel avek enn e mepriz lot. Ou pa kapab lesklav Bondye e lesklav Larises an menm tan. 25  “Pour sa rezon mon dir zot: Aret trakase konsernan sa ki zot pou manze oubyen bwar pour viv oubyen lenz ki zot pou mete. Pa lavi* i annan plis valer ki manze e lekor plis valer ki lenz? 26  Get byen bann zwazo dan lesyel, zot pa senm lagrenn, ni rekolte, ni anmas dan stor, pourtan zot Papa dan lesyel i donn zot manze. Pa zot annan plis valer ki sa bann zwazo? 27  Lekel parmi zot ki si i pran traka i kapab azout en minit* avek son lavi? 28  Deplis, akoz zot trakase ki lenz zot pou mete? Pran legzanp lo lafason ki bann lis maron i pouse, zot pa rente, ni koud lenz, 29  me mon dir zot ki menm Salomon dan tou son laglwar pa ti abiye parey enn sa bann lis. 30  Aprezan, si se koumsa ki Bondye i abiy bann fler maron ki la ozordi e ki demen i ganny zete dan dife, pa i pou pli kontan abiy zot, zot ki annan en ptigin lafwa? 31  Alor pa zanmen trakase e dir, ‘Ki nou pou manze?’ oubyen ‘Ki nou pou bwar?’ oubyen ‘Ki nou pou mete?’ 32  Parski tousala i bann keksoz ki bann nasyon pe rode a tou pri. Zot Papa dan lesyel i konnen ki zot bezwen tou sa bann keksoz. 33  “Alor, kontinyen rod Rwayonm ek son ladrwatir premye e Bondye pou donn zot tou lezot keksoz. 34  Pour sa rezon, pa zanmen trakas pour demen, parski demen pou annan son prop traka. Sak zour i annan son prop problenm.

Bann not

Literalman, “fer lofrann mizerikord.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ou Papa ki dimoun pa kapab vwar.”
Oubyen “ganny konsidere konman sakre, sen.”
Literalman, “det.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “laparans.” Literalman, “figir.”
Sa mo Grek ki’n ganny servi i refer avek en kalite lay ki manz lenz.
Oubyen “si ou lizye i kler.” Literalman, “senp.”
Oubyen “ranpli avek lalimyer.”
Oubyen “groker.” Literalman, “en move lizye.”
Literalman, “nanm.”
Literalman, “en koude.” Sa i apepre 44.5 santimet. Vwar Leksplikasyon bann mo.