Matye 25:1-46

  • SINY PREZANS KRIS (1-46)

    • Legzanp dis vyerz (1-13)

    • Legzanp bann talan (14-30)

    • Bann mouton ek kabri (31-46)

25  “Alor, Rwayonm lesyel i kapab ganny konpare avek dis vyerz ki ti pran zot lalanp e al zwenn nouvo marye.  Senk zot ti bet e senk ti pridan.*  Parski sa senk vyerz bet ti anmenn zot lalanp, me zot pa ti anmenn delwil avek zot,  tandis ki sa senk vyerz pridan ti anmenn zot boutey delwil ansanm avek zot lalanp.  Vi ki nouvo marye ti pe tarde, zot tou zot ti konmans ansonmey e zot ti tonm dormi.  Dan milye lannwit en dimoun ti kriye: ‘Gete, la nouvo marye! Al zwenn li.’  Alor, tou bann vyerz ti leve e met pare zot lalanp.  Bann vyerz bet ti dir avek bann vyerz pridan, ‘Donn nou en pe zot delwil parski nou lalanp i pros pour tennyen.’  Zot ti reponn: ‘Petet i pou napa ase pour nou e pour zot. Plito, al kot sa bann ki vann e aste en pe pour zot.’ 10  Ler zot ti pe al aste delwil, nouvo marye ti vini. Sa bann vyerz ki ti pare ti al avek li kot resepsyon maryaz e laport ti ganny fermen. 11  Apre sa, sa senk lezot vyerz osi ti vini e zot ti dir, ‘Msye, Msye, ouver laport pour nou!’ 12  Me i ti reponn, ‘Laverite mon dir zot, mon pa konn zot.’ 13  “Alor, kontinyen veye akoz zot pa konn ni zour ni ler. 14  “Parski i zis parey en zonm ki ti pe al en vwayaz aletranze ki ti apel son bann lesklav e i ti konfye zot son byen. 15  I ti donn enn senk talan,* en lot i ti donn li de e en lot ankor i ti donn li enn. I ti donn sakenn dapre son abilite e i ti al aletranze. 16  Deswit, sa enn ki ti’n ganny senk talan ti al fer biznes avek sa senk talan e i ti ganny senk an plis. 17  Pareyman, sa enn ki ti’n ganny de ti ganny de ankor an plis. 18  Me sa lesklav ki ti’n ganny zis enn ti ale, fouy en trou dan later e kasyet larzan* son met. 19  “Apre en bon pe letan, met sa bann lesklav ti retournen e demann zot pour rann kont avek li. 20  Alor sa enn ki ti’n ganny senk talan ti aprose e anmenn ankor senk talan an plis. I ti dir, ‘Met, ou’n konfye mwan senk talan, gete, mon’n ganny ankor senk.’ 21  Son met ti dir li: ‘Ou’n byen fer, ou en lesklav ki bon e fidel! Ou’n fidel dan en ptigin, mon pou met ou ansarz bokou keksoz. Rezoui avek ou met.’ 22  Answit, sa enn ki ti’n ganny de talan ti aprose e dir, ‘Met, ou’n konfye mwan de talan, gete, mon’n ganny ankor de.’ 23  Son met ti dir li: ‘Ou’n byen fer, ou en lesklav ki bon e fidel! Ou’n fidel dan en ptigin, mon pou met ou ansarz bokou keksoz. Rezoui avek ou met.’ 24  “Finalman, sa lesklav ki ti’n ganny en sel talan ti aprose e dir: ‘Met, mon ti konnen ki ou en dimoun ki ekspekte bokou, ou rekolte kot ou pa’n senmen e ou anmas kot ou pa’n vannen. 25  Alor, mon ti per, mon ti al kasyet ou talan anba later. La sa ki pour ou.’ 26  Son met ti reponn li: ‘Ou en lesklav move e pares, pa ou ti konnen ki mon rekolte kot mon pa’n senmen e mon anmas kot mon pa’n vannen? 27  Alor, ou ti’n devret met mon larzan* dan labank, koumsa ler mon ti a vini mon ti ava ganny rann avek lentere. 28  “‘Alor, pran sa talan ki avek li e donn sa enn ki annan dis. 29  Parski sa ki annan pou ganny plis ankor e i pou annan en kantite menm. Me sa ki napa, menm sa ptigin ki i annan pou ganny pran avek li. 30  Zet sa lesklav bon nanryen deor dan fernwanr. Se laba kot i pou plere e grens son ledan akoz dezespwar.’ 31  “Ler Garson zonm i vini dan son laglwar avek tou bann lanz, alor i pou asiz lo son tronn glorye. 32  Tou nasyon pou ganny rasanble devan li e i pou separ zot avek kanmarad, parey en berze i separ mouton ek kabri. 33  I pou met mouton lo son kote drwat me kabri lo son kote gos. 34  “Apre sa, Lerwa pou dir sa bann ki lo son kote drwat: ‘Zot ki mon Papa in beni, vini e zot a ganny donnen sa Rwayonm ki’n ganny prepare pour zot depi o konmansman lemonn.* 35  Parski mon ti lafen e zot ti donn mwan en keksoz pour manze, mon ti swaf e zot ti donn mwan en keksoz pour bwar. Mon ti en etranze e zot ti byen resevwar mwan. 36  Mon ti touni* e zot ti donn mwan lenz. Mon ti tonm malad e zot ti okip mwan. Mon ti dan prizon e zot ti vizit mwan.’ 37  Apre, sa bann ki drwat pou reponn li: ‘Senyer, kan ki nou ti vwar ou lafen e donn ou manze oubyen ou ti swaf e nou ti donn ou en keksoz pour bwar? 38  Kan ki ou ti en etranze e nou ti byen resevwar ou oubyen ou ti touni e nou ti donn ou lenz? 39  Kan ki nou ti vwar ou malad oubyen dan prizon e nou ti vizit ou?’ 40  Sa Lerwa pou reponn zot, ‘Laverite mon dir zot, ler zot ti fer sa pour enn ki pli pti parmi mon bann frer, se pour mwan ki zot ti fer li.’ 41  “Apre sa, i pou dir sa bann ki lo son kote gos: ‘Zot ki’n ganny modi, sorti la o bor mwan e al dan sa dife eternel ki’n ganny prepare pour Dyab ek son bann lanz. 42  Parski mon ti lafen, me zot pa ti donn mwan nanryen pour manze e mon ti swaf me zot pa ti donn mwan nanryen pour bwar. 43  Mon ti en etranze, me zot pa ti byen resevwar mwan e mon ti touni, me zot pa ti donn mwan lenz. Mon ti malad e dan prizon, me zot pa ti okip mwan.’ 44  Apre sa, zot osi zot pou reponn: ‘Senyer, kan ki nou ti vwar ou lafen oubyen swaf, etranze oubyen touni, malad ouswa dan prizon e nou pa ti ed ou?’ 45  Apre i pou reponn zot: ‘Laverite mon dir zot, ler zot pa ti fer sa pour enn ki pli pti parmi mon bann frer, se pour mwan ki zot pa ti fer li.’ 46  Alor, sa bann pou ganny lanmor eternel,* me bann ki drwat pou ganny lavi eternel.”

Bann not

Oubyen “saz.”
Talan i refer avek larzan. En talan Grek i ekivalan 20.4 kilo. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Larzan, sa metal.
Larzan, sa metal.
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen “napa ase lenz lo mwan.”
Literalman, “koupe avek lavi.”