Matye 20:1-34

  • Menm lapey pour bann travayer plantasyon rezen (1-16)

  • Ankor enn fwa lanmor Zezi i ganny predir (17-19)

  • Zot rod pozisyon dan Rwayonm (20-28)

    • Zezi en ranson pour bokou (28)

  • De zonm aveg i ganny geri (29-34)

20  “Parski Rwayonm lesyel i parey en met lakour ki ti al rod bann travayer granmaten pour travay dan son plantasyon rezen.  Apre ki i ti’n tonm dakor avek bann travayer pour pey zot en denye* pour en zournen, i ti anvoy zot dan son plantasyon rezen.  Dan bann 9 er* bomaten, i ti sorti ankor enn fwa e kot bazar i ti vwar bann dimoun ki ti napa travay.  I ti dir zot, ‘Zot osi al travay dan mon plantasyon rezen e mon pou donn zot en bon lapey.’  Alor zot ti ale. I ti sorti ankor enn fwa apepre midi* e osi apepre 3 er* apremidi e i ti fer parey.  Finalman, apepre 5 er* apremidi, i ti sorti e i ti vwar lezot ki ti pe debout nanryen fer, i ti dir zot, ‘Akoz zot in debout la lazournen antye e zot pa pe travay?’  Zot ti reponn, ‘Parski personn pa’n anploy nou.’ I ti dir zot, ‘Zot osi al dan plantasyon rezen.’  “Ler fernwanr ti fer, propriyeter sa plantasyon rezen ti dir sa zonm ansarz, ‘Apel bann travayer e pey zot zot saler, konmans avek bann ki’n vin dernyen e fini avek bann ki’n vin premye.’  Bann travayer ki ti konmans travay 5 er apremidi ti vini e sakenn ti ganny en denye.* 10  Alor, ler sa bann ki ti konmans travay premye ti vin pran zot lapey, zot ti krwar ki zot ti pou ganny plis, me zot osi zot ti ganny en denye.* 11  Ler zot ti pran zot lapey, zot ti konmans konplent kont met lakour 12  e dir, ‘Sa bann zonm ki’n vin travay dernyen in travay enn erdtan, kantmenm sa ou’n tret zot parey nou ki’n rente lazournen antye dan sa gro ker soley!’ 13  Me i ti dir enn parmi zot, ‘Msye, mon pa’n fer ou ditor. Ou ti dakor pour ganny peye en denye,* non? 14  Pran sa ki pour ou e ale. Mon anvi donn sa bann ki’n vin travay dernyen parey ou. 15  Eski mon napa drwa fer sa ki mon oule avek mon prop keksoz? Eski ou zalou* akoz mon en bon dimoun?’* 16  Koumsanmenm ki bann dernyen pou vin premye e bann premye pou vin dernyen.” 17  Ler i ti pe mont Zerizalenm, Zezi ti anmenn son 12 disip akote e dir zot: 18  “Ekoute! Nou pe mont Zerizalenm e laba Garson zonm pou ganny livre avek bann sef pret ek profeser lalwa. Zot pou kondann li amor, 19  zot pou livre li avek dimoun lezot nasyon, boufonn li, fwet li e klout li lo poto* e trwazyenm zour i pou resisite.” 20  Pli tar, madanm Zebede ti vin kot li avek son de garson, i ti tonm azenou devan Zezi e demann li en faver. 21  Zezi ti dir li: “Ki ou anvi mon fer pour ou?” I ti reponn li: “Fer ki mon de garson i asiz, enn lo ou kote drwat e lot lo ou kote gos dan ou Rwayonm.” 22  Zezi ti reponn: “Zot pa konnen ki zot pe demande. Zot kapab bwar sa lakoup ki mon pe al bwar?” Zot ti dir li: “Wi nou kapab.” 23  I ti dir zot: “Wi, zot pou bwar mon lakoup, me pour asiz lo mon kote drwat e lo mon kote gos, sa pa mwan ki deside me i pour sa bann ki mon Papa in swazir.” 24  Ler sa dis lezot zapot ti tann sa, zot ti byen mekontan avek sa de frer. 25  Me Zezi ti apel zot e dir: “Zot konnen ki bann dirizan i annan lotorite lo bann nasyon e dimoun enportan i domin lepep. 26  I pa devret koumsa parmi zot, me sa ki anvi vin enportan parmi zot i devret vin zot serviter, 27  sa ki anvi vin premye parmi zot i devret vin zot lesklav. 28  Zis parey Garson zonm ti vini, pa pour ganny servi, me pour servi e donn son lavi* konman en ranson* pour liber bokou dimoun.” 29  Ler zot ti pe kit Zeriko, en gran lafoul ti swiv li. 30  La, de zonm aveg ki ti pe asize o bor semen ti tande ki Zezi ti pe pase e zot ti kriye: “Senyer, Garson David, pran pitye* pour nou!” 31  Me lafoul ti koz severman avek zot e dir zot reste trankil, me zot ti kriy ankor pli for: “Senyer, Garson David, pran pitye pour nou!” 32  Alor Zezi ti arete, i ti apel zot e dir: “Ki zot oule mon fer pour zot?” 33  Zot ti dir li: “Senyer, fer nou vwar kler.” 34  Leker Zezi ti fermal, alor i ti tous zot lizye e deswit zot ti vwar kler e zot ti swiv li.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “3 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “6 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “9 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “11 erdtan” apre soley leve.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “annan en move lizye.”
Oubyen “dimoun zenere.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “nanm.”
Oubyen “pri ki’n ganny peye.”
Oubyen “demontre mizerikord.”