Mark 9:1-50

  • Laparans Zezi i sanze (1-13)

  • En pti garson posede par demon i ganny geri (14-29)

    • Tou i posib pour en dimoun ki annan lafwa (23)

  • Ankor enn fwa, lanmor Zezi i ganny predir (30-32)

  • Bann disip i argimante lo lekel ki pli gran (33-37)

  • En dimoun ki pa kont nou i avek nou (38-41)

  • Sa ki fer dimoun fer pese (42-48)

  • “Met disel dan zot lavi” (49, 50)

9  Deplis, i ti dir zot: “Laverite mon dir zot, i annan serten ki pe debout la ki pa pou mor avan zot vwar Rwayonm Bondye ki’n ganny etablir avek pwisans.”  Sis zour pli tar, Zezi ti pran avek li Pyer, Zak ek Zan e i ti anmenn zot lo en montanny byen o zot tousel. Laparans Zezi ti sanze devan zot,  son lenz ti konmans klate e vin pli blan ki nenport lenz ki en dimoun i kapab blansi lo later.  Zot ti osi vwar Eliya ek Moiz pe koz avek Zezi.  Apre Pyer ti dir Zezi: “Ansenyan,* i byen ki nou la. Les nou mont trwa latant, enn pour ou, enn pour Moiz e enn pour Eliya.”  Anfet, Pyer pa ti konnen ki pour dir, parski zot ti vreman per.  En nyaz ti formen, i ti kouver zot e en lavwa dan sa nyaz ti dir: “Sa i mon Garson ki mon kontan. Ekout li.”  En sel kou zot ti get otour zot e zot ti nepli vwar personn eksepte Zezi.  Ler zot ti pe desann sorti lo montanny, i ti seryezman donn zot lord pour pa rakont personn sa ki zot ti’n vwar ziska ki Garson zonm i ganny resisite. 10  Zot ti pran son parol aker,* me zot ti diskit antre zot lo sa ki i ti pe esey dir ler i ti koz lo rezireksyon. 11  Zot ti demann li: “Akoz bann profeser lalwa i dir ki Eliya i bezwen vini avan?” 12  I ti dir zot: “Eliya i bezwen vin avan e aranz tou keksoz, me akoz i’n ganny ekrir ki Garson zonm i bezwen soufer en kantite e ganny rezete? 13  Me mwan mon dir zot ki anfet, Eliya in fini vini e zot in fer sa ki zot ti oule avek li, zis parey i’n ganny ekrir konsernan li.” 14  Kan zot ti ariv kot lezot disip, zot ti vwar en gran lafoul otour zot e bann profeser lalwa ki ti pe argimante avek zot. 15  Me desito ki lafoul ti vwar li, zot ti sirprann e zot ti taye pour al zwenn li. 16  Alor i ti dir zot: “Ki zot pe argimant lo la?” 17  En dimoun dan lafoul ti dir: “Ansenyan, mon’n anmenn mon garson kot ou akoz en demon pe anpes li koze. 18  Sak fwa ki sa demon i tourmant li, i zet li ater e i konmans kimen e grens son ledan e i perdi son lafors. Mon’n demann ou bann disip pour sas sa demon, me zot pa’n kapab.” 19  Zezi ti reponn: “Ar, sa zenerasyon ki napa lafwa, ziska kan mon pou bezwen kontinyen avek zot? Ziska ki tan mon pou bezwen siport zot? Anmenn li kot mwan.” 20  Alor zot ti anmenn sa garson kot Zezi, me ler sa demon ti vwar li, i ti zet sa zanfan ater e fer li tonm kriz. Apre ki i ti’n tonbe, i ti roul roule e kimen ater. 21  Apre sa, Zezi ti demann son papa: “Depi kan i ganny sa?” I ti dir: “Depi son lanfans, 22  souvandfwa sa demon ti fer li tonm dan dife e osi dan delo pour touy li. Me si ou kapab fer en keksoz, silvouple pran pitye pour nou e ed nou.” 23  Zezi ti dir li: “Akoz ou dir, ‘Si ou kapab’? Be, tou keksoz i posib pour sa enn ki annan lafwa.” 24  Deswit papa sa zanfan ti kriye: “Mon annan lafwa! Me ed mwan pour annan plis lafwa!” 25  Ler Zezi ti vwar ki lafoul ti pe vin kot zot an tayan, i ti koz severman avek sa demon: “Demon kozpa e sourd, mon donn ou lord, sorti dan li e pa antre dan li ankor!” 26  Apre ki sa demon ti’n kriye e fer sa garson tonm kriz plizyer fwa, i ti sorti dan li. Sa zanfan ti paret mor e laplipar dimoun ti pe dir: “I’n mor!” 27  Me Zezi ti atrap son lanmen, fer li leve e i ti debout. 28  Alor, apre ki i ti’n antre dan en lakaz, son bann disip ti demann li an prive: “Akoz nou pa ti kapab sas sa demon?” 29  I ti dir zot: “Sa kalite demon i sorti zis par lapriyer.” 30  Zot ti kit sa landrwa e travers Galile, me i pa ti oule personn konnen kot i ti ete. 31  Parski i ti pe ansenny son bann disip e dir zot: “Garson zonm pou ganny trair par son lennmi, zot pou touy li, me menm si zot pou touy li, i pou resisite trwa zour pli tar.” 32  Me zot pa ti konpran sa ki i ti’n dir e zot ti per pour demann li kestyon. 33  Zot ti ariv Kapernaoum. Ler i ti dan en lakaz, i ti demann zot sa kestyon: “Ki zot ti pe argimant lo la dan semen?” 34  Zot ti reste trankil parski dan semen zot ti pe argimante antre zot konsernan lekel ki pli gran parmi zot. 35  Alor, i ti asize, apel son 12 zapot e dir zot: “Si en dimoun i oule vin premye, i bezwen vin dernyen e servi tou lezot.” 36  Apre sa, i ti pran en pti garson e fer li debout parmi zot, i ti met son lanmen lo son zepol e dir zot: 37  “En dimoun ki resevwar en zanfan parey sa enn akoz mwan* se konmsi i resevwar mwan osi e sa ki resevwar mwan pa resevwar zis mwan, me osi sa Enn ki’n anvoy mwan.” 38  Zan ti dir li: “Ansenyan, nou ti vwar en dimoun pe sas demon par servi ou non, nou ti esey anpes li akoz i pa ansanm avek nou.” 39  Me Zezi ti dir: “Pa bezwen anpes li, parski napa personn ki pou fer mirak par servi mon non e deswit apre pou kapab koz an mal lo mwan. 40  Parski sa ki pa kont nou i avek nou. 41  En dimoun ki donn ou en ver delo akoz ou en disip Kris, vreman mon dir zot, i pou sirman ganny son rekonpans. 42  Me sa ki fer en dimoun ki annan lafwa dan mwan e ki parey en zanfan fer pese, plito en ros moulen* i ganny anmare dan son likou e i ganny zete dan lanmer. 43  “Si ou lanmen i fer ou fer pese, koup li. I pli bon pour ou ganny lavi avek zis en kote lanmen ki ganny zete avek tou le de lanmen dan Zeenn,* dan dife ki pa kapab ganny tennyen. 44  *—— 45  Si ou lipye i fer ou fer pese, koup li. I pli bon pour ou ganny lavi avek zis en kote lipye ki ganny zete avek tou le de lipye dan Zeenn.* 46  *—— 47  Si ou lizye i fer ou fer pese, zet li. I pli bon pour ou antre dan Rwayonm Bondye avek en kote lizye ki ganny zete avek tou le de lizye dan Zeenn, 48  kot moutouk pa mor e dife pa tennyen. 49  “Parski parey disel, dife pou ganny devide lo sa bann dimoun. 50  Disel i bon, me si zanmen disel i nepli sale, ki mannyer i pou revin sale? Met disel dan zot lavi e reste anpe avek kanmarad.”

Bann not

Literalman, “Rabi.”
Oubyen “ti gard sa pour zot.”
Oubyen “an mon non.”
Literalman, “en ros moulen ki en bourik i vire.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar not dan Matye 17:21.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar not dan Matye 17:21.