Mark 4:1-41

 • BANN LEGZANP LO RWAYONM (1-34)

  • Fermye i senm lagrenn (1-9)

  • Akoz Zezi ti servi legzanp (10-12)

  • Legzanp sa fermye ki senm lagrenn i ganny eksplike (13-20)

  • Lalanp pa ganny mete anba en pannyen (21-23)

  • Mezir ki ou servi (24, 25)

  • Sa fermye ki dormi (26-29)

  • Lagrenn moutard (30-32)

  • Servi en kantite legzanp (33, 34)

 • Zezi i kalmi en tanpet (35-41)

4  Ankor enn fwa, Zezi ti konmans ansennyen o bor lanmer e en tre gran lafoul ti rasanble kot li. Alor i ti anbark e asiz dan en kannot, en pti zistans avek lans, me sa lafoul antye ti lo lans pros avek delo.  I ti konmans ansenny zot bokou keksoz par servi bann legzanp e dir zot:  “Ekoute. La en fermye ti al senm lagrenn.  Ler i ti pe senmen, en pe lagrenn ti tonm o bor semen e bann zwazo ti vin manz tou.  Lezot lagrenn ti tonm lo ros kot napa bokou later e deswit lagrenn ti pouse akoz i ti napa bokou later.  Me ler soley ti tape, i ti bril sa bann pti plant e vi ki zot ti napa rasin, zot ti sek.  Lezot lagrenn ti tonm dan pikan, pikan ti grandi, touf zot e zot pa ti raport okenn fri.  Me lezot ti tonm lo bon later, zot ti pouse e vin bokou. Zot ti konmans raport fri, 30, 60 e 100 fwa plis.”  Apre i ti azoute: “Sa enn ki annan zorey pour ekoute, ekoute.” 10  Aprezan, ler i ti li tousel, sa bann ki ti avek li ansanm avek sa 12 zapot ti demann li kestyon konsernan sa bann legzanp. 11  I ti dir zot: “Sekre* Rwayonm Bondye in ganny revele avek zot, me pour lezot, tou sa ki zot tande i zis bann legzanp 12  pour ki menm si zot vwar, i konmsi zot pa vwar nanryen. Menm si zot pe tande, zot tande me zot pa konpran nanryen e zot pa pou zanmen retourn kot mwan e ganny pardonnen.” 13  An plis ki sa, i ti dir zot: “Zot pa konpran sa legzanp? Alor ki mannyer zot pou kapab konpran tou lezot legzanp?” 14  “Sa fermye i senm parol Bondye. 15  Alor, sa bann ki o bor semen kot sa parol in ganny senmen i sa bann ki desito ki zot in tann li, Satan i vini e tir sa parol ki’n ganny senmen dan zot. 16  Pareyman, sa bann ki’n ganny senmen lo ros, desito ki zot in tann sa parol, zot aksepte li avek lazwa. 17  Me zot napa rasin dan zot leker, zot kontinyen pour en pe letan, me desito ki zot rankontre problenm oubyen persekisyon akoz sa parol, zot tonbe. 18  I annan lezot ankor ki’n ganny senmen dan pikan. Sa i bann ki’n tann sa parol, 19  me traka lavi* ek pouvwar larises i anbet zot e dezir pour lezot keksoz i antre dan zot leker, touf sa parol e i pa raport fri. 20  Finalman, sa bann ki’n ganny senmen lo bon later i sa bann ki ekout sa parol, aksepte li e raport fri, 30, 60 e 100 fwa plis.” 21  I ti osi dir zot: “Dimoun pa met en lalanp anba en pannyen* ouswa anba lili, non? Pa i ganny met anler lo en keksoz? 22  Parski napa nanryen ki’n kasyet ki pa pou ganny dekouver, napa nanryen ki’n ganny byen kasyet ki pa pou ganny met o kler. 23  Sa enn ki annan zorey pour ekoute, i devret ekoute.” 24  I ti osi dir zot: “Pran aker sa ki zot pe tande. Mezir ki zot pe servi pour lezot sanmenm mezir ki pou ganny servi pour zot, wi, zot pou menm ganny plis ankor. 25  Parski sa ki annan pou ganny plis ankor, me sa ki napa, menm sa ptigin ki i annan pou ganny pran avek li.” 26  Alor i ti osi dir zot: “Dan sa fason, Rwayonm Bondye i zis parey ler en zonm i anvoy lagrenn dan later. 27  I dormi aswar e lizour i leve, bann lagrenn i zermen e vin gran, ki mannyer sa i arive, i zis pa konnen. 28  Later par li menm i raport fri gradyelman, premyerman son tiz, apre zepi e finalman lagrenn i mir dan zepi. 29  Desito ki lagrenn in mir, sa zonm i rekolte avek son fosiy* parski letan rekolt in arive.” 30  I ti osi dir zot: “Avek kwa nou kapab konpar Rwayonm Bondye ouswa ki legzanp nou kapab servi pour eksplik li? 31  I parey en lagrenn moutard ki ler i ti ganny senmen dan later i ti sa pli pti lagrenn parmi tou bann lagrenn lo later. 32  Me ler i’n fini ganny senmen, i pouse e vin pli gran ki tou lezot plant dan bitasyon. I ganny bann gran brans e bann zwazo i kapab vin reste la anba son lonbraz.” 33  I ti servi en kantite lezot legzanp pour ansenny zot parol Bondye dapre zot abilite pour konpran. 34  An tou ka, i pa ti dir zot nanryen san servi legzanp, me i ti eksplik tou keksoz avek son bann disip an prive. 35  Sa zour, ler fernwanr ti’n fer, Zezi ti dir zot: “Annou al lot kote lanmer.” 36  Alor, apre ki bann disip ti’n fer lafoul ale, zot ti anmenn li dan kannot, parey i ti ete e i ti annan lezot kannot osi ki ti vin avek zot. 37  Apre, en gro tanpet divan ti deklare e bann laroul ti pe kontinyelman kraz lo kannot e kannot ti preski plen avek delo. 38  Me Zezi ti deryer dan kannot pe dormi lo en kousen.* Alor zot ti lev li e dir li: “Ansenyan, ou pa vwar ki nou pe al mor?” 39  Alor i ti leve, koz severman avek divan e i ti dir lanmer: “Silans! Reste trankil!” Divan ti kalmi e tou keksoz ti vin kalm. 40  Alor i ti dir zot: “Akoz zot sitan per? Eski zot napa okenn lafwa?” 41  Me zot ti santi en gran lafreyer e zot ti dir antre zot: “Be lekel li? Menm divan ek lanmer i obei li.”

Bann not

Oubyen “Sen sekre.”
Oubyen “traka lavi dan sa lemonn.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “en pannyen ki ganny servi pour mezir lagrenn.”
Oubyen “gran kouto.”
Oubyen “en zorye.”