Mark 13:1-37

 • LAFEN PROS POUR ARIVE (1-37)

  • Lager, tranblemandter, lafanmin (8)

  • Bon nouvel pou ganny anonse (10)

  • Gran ladetres (19)

  • Larive Garson zonm (26)

  • Legzanp pye fig (28-31)

  • Kontinyen veye (32-37)

13  Ler Zezi ti pe kit tanp, enn son disip ti dir li: “Ansenyan, pa sa bann batiman ek miray ros i vreman zoli!”  Me Zezi ti dir li: “Zot vwar sa bann zoli batiman? Ni menm en ros lo en lot pa pou reste, tou pou ganny zet ater.”  Ler i ti pe asize lo Montanny Pye Zoliv kot zot ti kapab vwar tanp, Pyer, Zak, Zan ek Andre ti demann li an prive:  “Dir nou, kan tou sa bann keksoz pou arive e ki siny ki pou montre ki lafen sa bann keksoz i pros pour arive?”  Alor Zezi ti dir zot: “Fer atansyon ki personn pa anbet zot.  En kantite dimoun pou servi mon non, zot pou dir, ‘Mwan menm Kris’ e zot pou anbet en kantite dimoun.  Deplis, i pou annan bann lager kot zot reste e dan diferan landrwa, pa bezwen per, sa bann keksoz i bezwen arive, me lafen pa ankor arive.  “Parski nasyon pou lager kont nasyon e rwayonm kont rwayonm, i pou annan tranblemandter dan en landrwa apre lot, i pou osi annan mankman manze. Tou sa bann keksoz i zis konmansman bann soufrans.*  “Me zot, fer atansyon. Dimoun pou anmenn zot ankour, zot pou ganny bate dan sinagog, zot pou ganny anmennen devan bann gouverner ek bann lerwa akoz mwan, koumsa zot pou kapab rann temwannyaz avek zot. 10  Me premyerman, sa bon nouvel i bezwen ganny anonse dan tou nasyon. 11  Ler zot ganny arete pour ganny anmennen devan lakour, pa bezwen trakase davans ki zot pou dir. Me sa letan zot pou konnen ki pour dir. Dir sanmenm, parski pa zot ki pou koze, me se avek led lespri sen ki zot pou koze. 12  Deplis, frer pou denons son frer pour li ganny touye, papa pou denons son zanfan e zanfan pou vir kont son paran e fer zot ganny met amor. 13  Tou dimoun pou ay zot akoz zot port mon non. Me sa enn ki’n andire* ziska lafen pou ganny sove. 14  “Me ler zot a vwar sa keksoz degoutan ki anmenn destriksyon la kot i pa devret ete (konpran byen sa ki ou pe lir), alor ki bann ki Zide i konmans sov dan montanny. 15  Sa ki lo twa* lakaz pa devret antre dan son lakaz pour al pran okenn keksoz 16  e sa enn ki dan plantasyon pa devret retourn kot bann keksoz ki i’n kit deryer pour li pran son lenz. 17  Maler pour bann madanm ansent ek bann ki annan pti baba sa letan! 18  Kontinyen priye pour ki sa pa ariv pandan liver, 19  parski dan sa letan i pou annan en ladetres ki pa’n zanmen arive depi konmansman kreasyon ziska prezan e i pa pou zanmen ariv ankor. 20  Anfet, si Zeova* pa ti akoursi sa letan, personn pa ti pou ganny sove. Me akoz bann ki’n ganny swazir, sa letan pou ganny akoursi. 21  “Alor, si en dimoun i dir ou, ‘Gete! La Kris la!’ oubyen ‘Gete! La i laba,’ pa bezwen krwar. 22  Parski i pou annan bann fo Kris ek fo profet ki pou fer bann mirak ek keksoz merveye pour anbet dimoun, si posib, bann ki’n ganny swazir. 23  Me zot, vey byen. Mon’n dir zot tou keksoz davans. 24  “Me pandan sa letan, apre sa ladetres, soley pou vin sonm, lalin pa pou klere, 25  bann zetwal pou tonbe sorti dan lesyel e bann lafors dan lesyel pou ganny sekwe. 26  Apre, zot pou vwar Garson zonm pe vini lo nyaz avek gran pwisans ek laglwar. 27  Apre sa, i pou anvoy bann lanz pour rasanble bann ki’n ganny swazir pour li, sorti dan sa kat kwen lemonn,* depi en kote later ziska lot kote lesyel. 28  “Aprezan, aprann en leson avek pye fig: Desito ki son bann pti brans i vin tann e bourzonnen, ou konnen ki lete i pros. 29  Pareyman zot osi, ler zot vwar sa bann keksoz pe arive, konnen ki i la devan laport. 30  Laverite mon dir zot, sa zenerasyon pa pou disparet avan ki tou sa bann keksoz i sirman arive. 31  Lesyel ek later pou disparet, me mon parol pa pou zanmen disparet. 32  “Konsernan sa zour ouswa sa ler, personn pa konnen kan i pou arive, ni bann lanz dan lesyel, ni Garson, me zis Papa ki konnen. 33  Kontinyen veye, reste eveye, parski zot pa konnen kan ki sa letan fikse pou arive. 34  I parey en zonm ki pe al en vwayaz aletranze, ki kit son lakaz e donn lotorite son bann lesklav, sakenn son louvraz e donn lord gardyen pour kontinyen veye. 35  Alor, kontinyen veye, parski zot pa konnen kan ki met lakour pe vini, ki swa tar pandan lazournen, minwi, granmaten* ouswa boner dan bomaten, 36  pour ki ler i vini en sel kou i pa zwenn zot pe dormi. 37  Me sa ki mon dir zot, mon dir tou dimoun: Kontinyen veye.”

Bann not

Literalman, “premye douler avan lakousman.”
Oubyen “ki andire.”
Vwar not dan Matye 24:17.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “kat divan.”
Literalman, “ler kok i sante.”