Lik 21:1-38

 • Sa pov vev ek son de pti sou (1-4)

 • SINY SA KI POU ARIVE (5-36)

  • Lager, tranblemandter, lepidemi ek lafanmin (10, 11)

  • Zerizalenm antoure par bann larme (20)

  • Letan fikse bann nasyon (24)

  • Larive Garson zonm (27)

  • Legzanp pye fig (29-33)

  • Reste eveye (34-36)

 • Zezi i ansennyen dan tanp (37, 38)

21  Anmezir Zezi ti pe get bann bwat kontribisyon dan tanp, i ti vwar bann dimoun ris pe met larzan ladan.  Apre sa, i ti vwar en vev pov met de pti sou* ki napa bokou valer  e i ti dir: “Laverite mon dir zot ki sa pov vev in met plis ki tou sa bann dimoun.  Parski zot tou zot in met sa ki zot ti annan an plis, me li, menm si i dan bezwen,* i’n donn tou sa ki i ti annan pour viv.”  Pli tar, ler serten ti pe koz lo tanp e ki mannyer i’n byen dekore avek bann zoli ros ek bann keksoz ki dimoun in donn Bondye,  i ti dir: “Me konsernan sa bann keksoz ki zot pe vwar, sa letan pou arive ler ni menm en ros lo en lot pa pou reste, tou pou ganny zet ater.”  Alor zot ti demann li: “Ansenyan, kan tou sa bann keksoz pou vreman arive e ki siny ki pou montre ki sa bann keksoz i pros pour arive?”  I ti dir: “Fer atansyon ki zot pa ganny anbete, parski en kantite dimoun pou servi mon non, zot pou dir, ‘Mwan menm Kris’ e ‘Sa letan i pros pour arive.’ Pa bezwen swiv zot.  Deplis, i pou annan bann lager ek dezord,* pa bezwen per. Parski sa bann keksoz i bezwen arive avan, me lafen pa pou ariv deswit.” 10  Apre i ti dir: “Nasyon pou lager kont nasyon e rwayonm kont rwayonm. 11  I pou annan bann gran tranblemandter, i pou annan mankman manze ek lepidemi* dan en landrwa apre lot. I pou annan bann keksoz efreyan ek bann gran siny dan lesyel. 12  “Me avan ki tou sa bann keksoz i arive, dimoun pou aret zot e persekit zot. Zot pou ganny anmennen dan sinagog pour ganny zize e met dan prizon. Zot pou ganny anmennen devan bann lerwa ek gouverner akoz zot port mon non. 13  Koumsa zot pou rann en temwannyaz avek zot. 14  Alor, pa prepar davans larepons ki zot pou donnen pour defann zot lekor, 15  parski mon pou donn zot lasazes e fer zot konnen ki pour dir e tou zot lennmi pa pou kapab reziste ni kontredir zot. 16  Deplis, menm zot paran, frer, fanmir ek zanmi pou denons* zot e zot pou met serten parmi zot amor. 17  Tou dimoun pou ay zot akoz zot port mon non. 18  Me ni en bren seve lo zot latet pa pou perdi. 19  Si zot andire, zot pou sov zot lavi.* 20  “Par kont, ler zot vwar Zerizalenm antoure avek bann kan larme, alor konnen ki son destriksyon in aprose. 21  Ki bann ki dan Zide i konmans sov dan montanny, ki bann ki dan lavil i sove e sa bann ki dan lakanpanny pa antre dan lavil, 22  parski sa i letan* kot Bondye pou rann lazistis pour ki tou sa ki’n ganny ekrir i ganny akonplir. 23  Maler pour bann madanm ansent ek bann ki annan pti baba sa letan! Parski i pou annan en gran ladetres dan sa pei e en gran lakoler kont sa pep. 24  Zot pou ganny met amor par lepe e ganny anmennen prizonnyen dan tou lezot nasyon.* Zerizalenm pou ganny pyetinen par bann nasyon ziska ki letan fikse bann nasyon* in fini. 25  “An plis ki sa, i pou annan bann siny dan soley, lalin ek zetwal. Lo later, bann nasyon pou dan langwas parski zot pa pou konnen ki pour fer akoz tapaz lanmer ki azite. 26  Dimoun pou tonm feb akoz lafreyer ek lenkyetid pour sa ki pe al arive lo later, parski bann lafors dan lesyel pou ganny sekwe. 27  Alor, zot pou vwar Garson zonm pe vini lo nyaz avek gran pwisans ek laglwar. 28  Me ler sa bann keksoz pou konmans arive, debout drwat e lev zot latet akoz zot delivrans pe aprose.” 29  Alor i ti donn zot en legzanp: “Get pye fig ek tou lezot pye dibwa. 30  Ler zot pe bourzonnen, zot menm zot vwar e konnen ki lete i pros. 31  Pareyman zot osi, ler zot vwar sa bann keksoz pe arive, konnen ki Rwayonm Bondye i pros. 32  Laverite mon dir zot ki sa zenerasyon pa pou disparet avan ki tou bann keksoz i sirman arive. 33  Lesyel ek later pou disparet, me mon parol pa pou zanmen disparet. 34  “Me zot, fer byen atansyon pour ki zot pa vin lour akoz manze e bwar tro bokou, akoz traka lavi e ki en sel kou sa zour i ariv lo zot 35  parey en pyez. Parski sa pou ariv lo tou zabitan later. 36  Alor, reste eveye, toultan sipliy Bondye pour ki zot a kapab sap tou sa bann keksoz ki devret arive e debout devan Garson zonm.” 37  Pandan lazournen, i ti pe ansennyen kot tanp, me i ti al pas lannwit lo Montanny Pye Zoliv. 38  Tou bann dimoun ti vin kot li granmaten pour ekout li kot tanp.

Bann not

Literalman, “de lepton.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “i pov.”
Oubyen “revolt.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “trai.”
Literalman, “nanm.”
Oubyen “letan vanzans.”
Oubyen “dan tou bann nasyon non Zwif.”
Oubyen “non Zwif.”