Lik 19:1-48

  • Zezi i vizit Zase (1-10)

  • Legzanp sa dis min (11-27)

  • Zezi i antre Zerizalenm konman lerwa (28-40)

  • Zezi i plere akoz Zerizalenm (41-44)

  • Zezi i pirifye tanp (45-48)

19  Ler Zezi ti ariv Zeriko e i ti pe travers lavil,  la i ti annan en zonm ki ti apel Zase. I ti en sef kolekter taks e i ti ris.  I ti pe rod en fason pour vwar lekel sa Zezi me i pa ti kapab akoz i ti annan en gran lafoul e i ti kourt.  Alor i ti tay par devan e mont lo en pye fig maron* pour kapab vwar li, parski Zezi ti pros pour pas dan sa landrwa.  Ler Zezi ti ariv sa landrwa, i ti get anler e dir li: “Zase, depese, desann parski ozordi mon bezwen reste kot ou.”  Alor i ti desann deswit e i ti byen kontan pour resevwar Zezi kot li.  Ler zot ti vwar sa, zot tou zot ti konplent: “I’n aksepte lenvitasyon kot lakaz en zonm ki annan en move lavi.”  Me Zase ti debout e dir Senyer: “Gete Senyer! Lanmwatye mon byen mon pe donn bann pov e sa ki mon’n vol avek lezot, mon pe al rann zot kat fwa plis.”  Alor Zezi ti dir li: “Ozordi sa zonm ek son fanmir in ganny sove parski li osi i en desandans Abraam. 10  Parski Garson zonm in vin rod e sov sa bann ki’n perdi.” 11  Ler zot ti pe ekout tousala, i ti donn zot en lot legzanp akoz i ti pros pour ariv Zerizalenm e zot ti krwar ki Rwayonm Bondye ti pou vin deswit. 12  Alor i ti dir: “En zonm ki ti ne dan en fanmir rwayal ti al dan en pei byen lwen pour li vin lerwa e apre retournen. 13  I ti apel dis son lesklav, donn zot en bon sonm larzan* e dir zot, ‘Fer profi avek sa larzan ziska ki mon retournen.’ 14  Me bann sitwayen sa pei ti ay li e zot ti anvoy bann anbasader pour dir, ‘Nou pa oule sa zonm vin nou lerwa.’ 15  “Ler i ti finalman retournen apre ki i ti’n vin lerwa, i ti apel sa bann lesklav pour vwar ki profi zot ti’n fer avek son larzan.* 16  Alor premye ti vini e dir, ‘Senyer, mon’n ganny ankor dis avek sa ki ou ti donn mwan.’ 17  I ti dir li, ‘Ou’n byen fer, ou en bon lesklav. Vi ki ou’n montre ou fidel dan en pti keksoz, mon pou donn ou lotorite lo dis lavil.’ 18  Dezyenm ti vini e dir, ‘Senyer, mon’n ganny ankor senk avek sa ki ou ti donn mwan.’ 19  I ti dir sa enn osi, ‘Ou osi ou pou ansarz senk lavil.’ 20  Me en lot ti vini e dir, ‘Senyer, la ou larzan ki mon ti’n kasyet dan en sifon. 21  Ou konnen, mon ti per ou, akoz ou en dimoun dir, ou pran larzan ki ou pa’n met labank e ou rekolte sa ki ou pa’n senmen.’ 22  I ti dir li, ‘Move lesklav, par ou prop parol mon ziz ou. Ou ti konnen ki mon en dimoun dir, ki mon pran larzan ki mon pa’n met labank e mon rekolte sa ki mon pa’n senmen. 23  Alor, akoz ou pa ti met mon larzan labank? Ler mon retournen mon ti a’n kapab ganny mon larzan avek lentere.’ 24  “Alor i ti dir sa bann ki ti pe debout la, ‘Pran sa larzan avek li e donn sa enn ki’n ganny dis an plis.’ 25  Me zot ti dir li, ‘Senyer, i deza annan dis!’ . . . 26  ‘Mon dir zot, sa ki annan pou ganny plis ankor, me sa ki napa, menm sa ptigin ki i annan pou ganny pran avek li. 27  Deplis, anmenn mon bann lennmi isi, sa bann ki pa ti oule mon vin zot lerwa e met zot amor la devan mwan.’” 28  Apre ki i ti’n dir sa bann keksoz, i ti kontiny son larout pour li mont Zerizalenm. 29  Ler i ti ariv pros avek Betfaze ek Betani kot en montanny ki apel Montanny Pye Zoliv, i ti dir de son disip: 30  “Al dan sa vilaz ki zot vwar laba e apre ki zot in arive, zot pou vwar piti en bourik ki’n ganny anmare, ki personn pa’n deza mont lo la. Delarg li e anmenn li isi. 31  Me si en dimoun i demann zot, ‘Akoz zot pe delarg li?’ Zot devret dir, ‘Senyer i bezwen li.’” 32  Alor bann ki ti’n ganny anvoye ti ale e tou keksoz ti pas parey i ti’n dir zot. 33  Me ler zot ti pe delarg sa bourik, son bann met ti dir zot: “Akoz zot pe delarg sa bourik?” 34  Zot ti dir: “Senyer i bezwen li.” 35  Zot ti anmenn li kot Zezi, zot ti met zot lenz lo sa bourik e Zezi ti asiz lo li. 36  Anmezir Zezi ti pe ale, zot ti pe tal zot lenz lo semen. 37  Desito ki i ti ariv lo semen ki desann sorti kot Montanny Pye Zoliv, en gran lafoul disip ti konmans rezouir e loue Bondye byen for akoz tou bann mirak ki zot ti’n vwar. 38  Zot ti pe dir: “Ki sa enn ki pe vini konman Lerwa o non Zeova* i ganny beni! Lape dan lesyel e laglwar pour sa Enn ki anler dan lesyel!” 39  Me serten Farizyen dan lafoul ti dir li: “Ansenyan, reprimann ou bann disip.” 40  Me Zezi ti reponn zot: “Mon dir zot, si zot ti reste trankil, bann ros ti pou kriye.” 41  Ler Zezi ti ariv pli pros avek Zerizalenm, i ti get lavil e plere. 42  I ti dir: “Si ou osi ou ti’n konpran ozordi sa ki ou bezwen fer pour ganny lape, me la sa in ganny kasyet avek ou. 43  Parski sa letan pou arive ler ou bann lennmi pou konstri en gran baraz avek bann poto pwent toultour ou, zot pou anserkle ou e atak ou dan tou kote. 44  Zot pou kraz ou e detri ou bann zanfan, zot pa pou kit en ros lo en lot dan ou, parski ou pa’n konpran ler ou ti pe ganny enspekte.” 45  Apre sa, i ti antre dan tanp, konmans pous tou sa bann ki ti pe vann e 46  i ti dir zot: “I’n ganny ekrir, ‘Mon lakaz pou en lakaz lapriyer,’ me zot, zot in fer li vin en lakaz voler.” 47  I ti kontinyen ansennyen tou le zour dan tanp. Me bann sef pret, profeser lalwa ek bann sef lepep ti pe rod fason pour touy li, 48  me zot pa ti trouv okenn fason pour fer sa, parski lepep antye ti kontinyen swiv li partou pour ekout li.

Bann not

Oubyen “pye sikomor.”
Literalman, “10 min.” En min Grek i 340 granm ki lavaler 100 drak. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Larzan, sa metal.
Vwar Leksplikasyon bann mo.