Lik 18:1-43

  • Legzanp en vev ki ti persiste (1-8)

  • En Farizyen ek en kolekter taks (9-14)

  • Zezi ek bann zanfan (15-17)

  • Kestyon en zonm ris (18-30)

  • Ankor enn fwa, lanmor Zezi i ganny predir (31-34)

  • En mandyan aveg i revwar kler (35-43)

18  Apre sa, i ti donn zot en legzanp konsernan nesesite pour toultan priye e pa dekouraze.  I ti dir: “Dan en serten lavil, i ti annan en ziz ki ti napa respe* ni pour Bondye ni pour dimoun.  I ti osi annan en vev dan sa lavil ki ti kontinyen al kot sa ziz e dir, ‘Fer mwan ganny lazistis kont mon adverser.’  Pour en serten letan i pa ti oule ed li, me apre i ti dir dan li menm, ‘Menm si mon napa respe ni pour Bondye ni pour dimoun,  me akoz sa vev pe kontinyen fatig mwan, mon pou fer sir ki i ganny lazistis pour ki i aret kontinyen vin fatig mwan avek sa zafer.’”*  Apre sa, Senyer ti dir: “Eski zot in tande ki sa ziz ti dir menm si i ti move?  Sirman, pa Bondye pou rann lazistis bann ki i’n swazir ki kriy li lizour konman aswar, menm si i demontre pasyans anver zot?  Mon dir zot, deswit i pou rann lazistis pour zot. Tou fason, ler Garson zonm i arive, eski i pou trouv sa kalite lafwa* lo later?”  I ti osi donn sa legzanp avek serten ki ti krwar ki zot drwat e ki ti konsider lezot konman nanryen ditou: 10  “De zonm ti al dan tanp pour priye, enn ti en Farizyen e lot en kolekter taks. 11  Sa Farizyen ti debout e konmans priye dan li menm, ‘Ar Bondye, mon remersye ou ki mon pa parey lezot dimoun ki vole, fer sa ki mal, komet adilter oubyen menm parey sa kolekter taks. 12  De fwa par semenn mon zennen, mon donn en dizyenm tou sa ki mon gannyen.’ 13  Me sa kolekter taks li ti pe debout en zistans e i pa ti ni menm oze get anler, me i ti kontinyelman tap son lestoman e dir, ‘Ar Bondye, pran pitye* pour mwan akoz mon fer pese.’ 14  Mon dir zot, sa zonm ti retourn se li e i ti ganny trouve pli drwat ki sa Farizyen. Parski en dimoun ki oule ganny onore pou ganny imilye, me sa ki abes son lekor pou ganny onore.” 15  Bann dimoun ti pe anmenn zot zanfan* kot li pour li tous zot, me ler son bann disip ti vwar sa, zot ti konmans reprimann zot. 16  Me Zezi ti kriy sa bann zanfan e dir: “Les sa bann zanfan vin kot mwan e pa bezwen anpes zot vini, parski Rwayonm Bondye i pour sa bann ki parey sa bann zanfan. 17  Laverite mon dir zot, sa ki pa aksepte Rwayonm Bondye parey en zanfan pa pou zanmen antre dan sa Rwayonm.” 18  En sef Zwif ti demann li sa kestyon: “Bon Ansenyan, ki mon devret fer pour ganny lavi eternel?” 19  Zezi ti dir li: “Akoz ou apel mwan bon? Napa personn ki bon eksepte Bondye. 20  Ou konn sa bann komannman: ‘Pa komet adilter, pa komet mert, pa vole, pa donn fo temwannyaz, onor ou papa ek ou manman.’” 21  Apre i ti dir: “Tousala mon’n fer depi mon lanfans.” 22  Apre ki i ti’n tann sa, Zezi ti dir, “I ankor annan en lot keksoz ki ou bezwen fer: Vann tou sa ki ou annan, donn sa larzan bann pov e ou a ganny trezor dan lesyel e apre vin mon disip.” 23  Ler i ti tann sa, sa zonm ti byen tris parski i ti vreman ris. 24  Zezi ti get li e dir: “I pou vreman difisil pour sa bann ki annan larzan antre dan Rwayonm Bondye! 25  Anfet, i pli fasil pour en samo pas dan trou en zegwir ki pour en zonm ris antre dan Rwayonm Bondye.” 26  Bann ki ti tann sa ti dir: “Be lekel ki vreman kapab ganny sove?” 27  I ti dir: “Sa ki enposib pour zonm i posib pour Bondye.” 28  Me Pyer ti dir: “Gete! Nou’n kit sa ki nou ti annan e nou’n swiv ou.” 29  I ti dir zot, “Laverite mon dir zot, napa personn ki’n kit lakaz, madanm, frer, paran oubyen zanfan akoz Rwayonm Bondye 30  ki pa pou ganny bokou plis konmela menm e dan sa lemonn* ki pe vini, lavi eternel.” 31  Apre i ti anmenn son 12 zapot a lekar e dir zot: “Ekoute! Nou pe mont Zerizalenm e tou sa ki’n ganny ekrir par bann profet konsernan Garson zonm pou ganny akonplir. 32  Par egzanp, i pou ganny livre avek dimoun lezot nasyon. Zot pou monk li, maltret li e kras lo li. 33  Apre ki zot pou’n fwet li, zot pou touy li, me trwazyenm zour i pou ganny resisite.” 34  Me, zot pa ti konpran sinifikasyon okenn sa bann keksoz, parski sa bann keksoz ti’n ganny kasyet avek zot e zot pa ti konpran sa ki i ti pe dir. 35  Ler Zezi ti pros pour ariv Zeriko, en zonm aveg ti pe asize o bor semen pe mandyan. 36  Vi ki i ti tann en lafoul pe pase, i ti konmans demande ki pe arive. 37  Zot ti dir li: “Zezi sa Nazareen pe pase!” 38  Alor i ti kriye: “Zezi, Garson David, pran pitye pour mwan!” 39  Bann ki ti devan li ti konmans koz severman avek li e demann li pour reste trankil, me i ti kontinyen kriy pli for ankor: “Garson David, pran pitye pour mwan!” 40  Alor Zezi ti arete e donn lord ki sa zonm i ganny anmennen kot li. Apre ki i ti’n ariv o bor li, Zezi ti demann li: 41  “Ki ou oule mon fer pour ou?” I ti dir: “Senyer, fer mwan vwar kler.” 42  Alor Zezi ti dir li: “Vwar kler, ou lafwa in fer ou byen.” 43  Deswit i ti vwar kler, konmans swiv li e glorifye Bondye. Osi, ler zot ti vwar sa, tou dimoun ti glorifye Bondye.

Bann not

Literalman, “lafreyer pour Bondye.”
Oubyen “tap mwan zanmen fini.”
Oubyen “sa lafwa.”
Oubyen “demontre mizerikord.”
Oubyen “pti baba.”
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.