Lik 13:1-35

  • Repantir pour pa ganny detrir (1-5)

  • Legzanp pye fig ki pa raport fri (6-9)

  • En madanm andikape i ganny geri zour Saba (10-17)

  • Legzanp lagrenn moutard ek lelven (18-21)

  • Bezwen fer zefor pour antre par laport etrwat (22-30)

  • Erod “sa renar” (31-33)

  • Zezi i plere akoz Zerizalenm (34, 35)

13  Sa letan, serten ki ti la ti rakont Zezi ki Pilat ti touy bann Galileen ler zot ti pe ofer zot sakrifis.  I ti dir zot: “Eski zot krwar ki sa bann Galileen ki ti mor dan sa fason, zot pese ti pli pir ki tou lezot Galileen?  Non mon dir zot, me tan ki zot pa repantir, zot tou zot pou osi ganny detrir.  Ouswa eski zot krwar ki sa 18 dimoun ki latour Siloam ti tonm lo zot e touy zot ti pli koupab ki tou lezot dimoun ki ti pe reste Zerizalenm?  Non mon dir zot, me tan ki zot pa repantir, zot tou zot pou ganny detrir parey zot.”  Apre sa, i ti donn zot sa legzanp: “En zonm ti plant en pye fig dan son plantasyon rezen e ler i ti vin rod fri lo la i pa ti vwar ni enn.  Alor i ti dir son zardinyen, ‘Get sa, i fer trwa-z-an depi ki mon pe vin rod fri lo sa pye fig me mon pa’n zanmen vwar ni enn. Koup li! Akfer kit li la si i pa pe raport okenn fri?’  Sa zardinyen ti dir son met, ‘Met, les li pour ankor enn an, mon ava fouy toultour li e met fimyen.  Si apre sa i raport fri, sa i byen, me si non alor ou a koup li.’” 10  En zour Saba, Zezi ti pe ansenny dan en sinagog. 11  La, i ti annan en madanm ki ti posede par en demon ki ti’n fer li malad pour 18 an. I ti kourbe e i pa ti ni menm kapab debout drwat. 12  Ler Zezi ti vwar li, i ti dir li: “Madanm, ou’n geri.” 13  I ti poz son lanmen lo li, deswit i ti debout drwat e konmans glorifye Bondye. 14  Me akoz Zezi ti’n fer sa gerizon zour Saba, zofisye sinagog ti byen mekontan e i ti dir lafoul: “I annan sis zour ki travay i devret ganny fer, alor vin rod gerizon dan sa bann zour me pa zour Saba.” 15  Me Senyer ti reponn li: “Ipokrit, pa sakenn ant zot ki la i delarg son toro oubyen bourik ki dan park pour anmenn li bwar delo zour Saba? 16  Pa sa madanm ki en fiy Abraam e ki Satan in anmare pour 18 an i merit ganny delarge zour Saba?” 17  Ler tou son bann lennmi ti tann sa zot ti onte, me lafoul ti dan lazwa akoz tou bann keksoz merveye ki i ti’n fer. 18  Alor i ti dir: “Rwayonm Bondye i parey kwa? Avek kwa mon kapab konpar Rwayonm Bondye? 19  I parey en lagrenn moutard ki en zonm ti plante dan son zarden, i ti pouse e vin en pye dibwa kot bann zwazo ti vin fer zot nik dan son bann brans.” 20  I ti dir ankor: “Avek kwa ki mon kapab konpar Rwayonm Bondye? 21  I parey lelven ki en madanm ti pran e melanz avek trwa gran mezir* lafarin ziska ki tou sa lapat ti monte.” 22  Ler i ti pe al Zerizalenm, i ti pas dan bann lavil ek vilaz enn apre lot e ansenny bann dimoun. 23  La en zonm ti demann li: “Senyer, zis en ptigin dimoun ki pou ganny sove?” I ti reponn zot: 24  “Fer bokou zefor pour antre par laport etrwat, parski mon dir zot, bokou pou esey antre me zot pa pou kapab. 25  Kan met lakour i leve e tak laport, zot pou debout deor, tap laport e dir, ‘Senyer, ouver laport pour nou.’ Me i pou dir zot: ‘Mon pa konnen lekel zot.’ 26  Alor zot pou dir, ‘Nou ti manze e bwar avek ou e ou ti ansenny nou dan nou bann gran semen.’ 27  Me i pou dir zot, ‘Mon pa konnen lekel zot. Sorti la devan mwan, zot tou ki fer lemal!’ 28  Ler zot vwar Abraam, Izaak, Zakob ek tou bann profet dan Rwayonm Bondye, me zot zot in ganny zet deor, se la ki zot pou plere e grens zot ledan akoz dezespwar. 29  Deplis, dimoun sorti dan les ek was, nor ek sid pou vin atab dan Rwayonm Bondye. 30  Alor, sa bann ki dernyen pou vin premye e bann ki premye pou vin dernyen.” 31  Dan sa menm moman, serten Farizyen ti vin dir li: “Kit sa landrwa parski Erod i anvi touy ou.” 32  I ti dir zot: “Al dir sa renar, ‘Gete, mon pe sas demon e geri bann dimoun ozordi ek demen e trwazyenm zour, mon pou’n fini fer tou sa ki mon annan pour fer isi.’ 33  Toudmenm, mon pou bezwen kontinyen mon semen, ozordi, demen e apredmen parski i pa kapab arive* ki en profet i ganny met amor an deor Zerizalenm. 34  Zerizalenm, Zerizalenm, lavil ki’n touy bann profet e ki’n saboul avek ros bann ki’n ganny anvoye kot li, konbyen fwa mon ti anvi rasanble ou bann zanfan parey en mer poul i rasanble son bann piti anba son lezel! Me zot pa ti oule. 35  Gete! Zot lakaz pou ganny abandonnen. Mon dir zot, vreman zot pa pou vwar mwan ankor ziska ki zot dir, ‘Beni sa enn ki vin o non Zeova!’”*

Bann not

Literalman, “sea.” Sa i apepre 10 kilo.
Oubyen “i enposib.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.