Lik 1:1-80

  • Mesaz pour Teofil (1-4)

  • Lanz Gabriyel i predir nesans Zan ki batize (5-25)

  • Lanz Gabriyel i predir nesans Zezi (26-38)

  • Mari i vizit Elizabet (39-45)

  • Mari i loue Zeova (46-56)

  • Nesans ek non Zan (57-66)

  • Profesi Zekarya (67-80)

1  En kantite dimoun in deside pour fer resers e ekri lo tou sa bann keksoz ki’n arive e ki nou vreman krwar ladan.  Sa ki zot in ekri i annakor avek sa ki nou’n tande avek bann ki depi o konmansman ti vwar sa bann keksoz e anons sa mesaz.  Alor, onorab Teofil, mon’n fer resers lo tou sa bann keksoz depi o konmansman dan en fason egzakt e mwan osi mon’n deside pour ekri pour ou sa bann keksoz dan en fason lozik.  Mon’n fer sa pour ki ou kapab asire ki bann keksoz ki ou’n deza aprann i vre.  Dan letan Erod* lerwa Zide, i ti annan en pret ki ti apel Zekarya ki ti dan group Abiya. Son madanm ti en desandans Aaron e i ti apel Elizabet.  Tou le de ti bann dimoun drwat devan Bondye e zot ti san defo akoz zot ti obei tou komannman ek lalwa Zeova.*  Me zot ti napa zanfan akoz Elizabet ti steril e zot tou le de ti byen aze.  Zekarya ti pe fer son servis konman pret devan Bondye akoz i ti tour son group pour servi dan tanp.  Dapre koutim bann pret, i ti son tour pour antre dan landrwa sen dan tanp Zeova* pour bril lansan. 10  Lafoul antye ti deor pe priye letan lansan ti pe ganny brile. 11  Lanz Zeova* ti aparet avek li e debout dan kote drwat lotel kot lansan ti ganny brile. 12  Me sa ti fatig Zekarya e i ti vreman per. 13  Me sa lanz ti dir li: “Pa bezwen per Zekarya, parski Bondye in tann ou siplikasyon, ou madanm Elizabet pou ganny en garson e ou devret apel li Zan. 14  Ou pou dan lazwa e ou pou vreman ere, bokou dimoun pou kontan ler i pou ne, 15  parski i pou en zonm remarkab devan Zeova.* Me i pa devret bwar diven ouswa okenn lalkol. I pou ranpli avek lespri sen menm avan ki i ne* 16  e i pou fer bokou garson Izrael retourn kot Zeova* zot Bondye. 17  Osi, i pou prepar semen Bondye avek menm devouman* ek lafors ki Eliya ti annan, pour fer leker bann papa revin parey leker bann zanfan. I pou fer bann ki dezobeisan azir avek lasazes parey bann dimoun drwat, pour prepar en pep pour Zeova.”* 18  Zekarya ti dir sa lanz: “Ki mannyer sa pou posib? Parski mwan mon’n vye e mon madanm osi i byen aze.” 19  Sa lanz ti reponn li: “Mon apel Gabriyel, mon toultan devan Bondye e i’n anvoy mwan koz avek ou e anons ou sa bon nouvel. 20  Me la, parski ou pa’n krwar sa ki mon’n dir ou, ou pa pou kapab koze ziska zour ki sa bann keksoz i arive e sa pou ganny akonplir dan son letan fikse.” 21  Pandan sa letan, bann dimoun ti kontinyen esper Zekarya e zot ti sirprann ki i ti pe tarde sa kantite dan landrwa sen. 22  Ler i ti sorti deor, i pa ti kapab koz avek zot, alor zot ti konpran ki i ti’n vwar en vizyon dan landrwa sen. I ti fer bann siny avek zot, me i pa ti kapab koze. 23  Zour ki son servis* dan tanp ti terminen, i ti retourn kot li. 24  En pe letan pli tar, son madanm Elizabet ti tonm ansent e pandan senk mwan i pa ti kit lakour. I ti dir: 25  “La sa ki Zeova* in fer pour mwan ozordi, i’n mazin mwan e i’n tir sa laont lo mwan.” 26  Ler Elizabet ti dan son sizyenm mwan, Bondye ti anvoy lanz Gabriyel, Nazaret, en lavil Galile, 27  kot Mari en fiy vyerz ki ti’n fiyanse avek Zozef en zonm ki ti en desandans David. 28  Ler i ti antre kot Mari, sa lanz ti dir li: “Bonzour, ou’n ganny laprouvasyon Bondye, Zeova* i avek ou.” 29  Me sa ki i ti dir ti trouble Mari en kantite e i ti esey konpran ki sa salitasyon ti vedir. 30  Alor sa lanz ti dir li: “Pa bezwen per Mari, parski ou fer plezir Bondye. 31  Ekoute! ou pou tonm ansent e ou pou ganny en garson. Ou devret apel li Zezi. 32  Sa zanfan pou remarkab e i pou ganny apele Garson sa Enn Tre O e Bondye Zeova* pou donn li tronn son papa David. 33  I pou Lerwa bann desandans Zakob pour touzour e i pou napa en lafen avek son Rwayonm.” 34  Me Mari ti dir sa lanz: “Mon ankor en vyerz, ki mannyer sa pou arive?” 35  Sa lanz ti reponn li: “Lespri sen pou desann lo ou e sa Enn Tre O pou kouver ou avek son pwisans. Se pour sa rezon ki sa enn ki pou ne pou ganny apele sen e Garson Bondye. 36  Ekoute! I fer sis mwan depi ki ou fanmir Elizabet i ansent menm si i vye e dimoun ti dir i steril. I pou osi ganny en garson. 37  Parski napa nanryen ki enposib pour Bondye.”* 38  Apre sa, Mari ti dir: “Gete! Mwan mon lesklav Zeova!* Ki sa ki ou’n dir i ariv mwan.” Apre sa, sa lanz ti kit li. 39  Alor, Mari ti met li pare e depese pour al dan bann montanny kot en lavil Zida. 40  I ti antre dan lakaz Zekarya e dir bonzour Elizabet. 41  Ler Elizabet ti tann Mari, sa pti baba dan son vant ti bouze, Elizabet ti ranpli avek lespri sen 42  e i ti dir: “Ki Bondye i beni ou parmi bann madanm e ki sa zanfan ki dan ou vant i ganny beni. 43  Ki mannyer mon kapab ganny sa loner pour manman mon Senyer vin kot mwan? 44  Parski desito ki ou ti dir mwan bonzour, sa pti baba dan mon vant ti bouze telman i ti kontan. 45  Ere osi sa madanm ki’n krwar, parski sa ki Zeova* in dir li pou ganny akonplir konpletman.” 46  Mari ti dir: “Mon* rann glwar Zeova,* 47  mon vreman dan en gran lazwa akoz Bondye mon Sover, 48  parski i’n vwar ki son lesklav i en senp dimoun. Depi ozordi tou bann zenerasyon pou dir ki mon en madanm beni, 49  parski sa Bondye pwisan in fer bann keksoz merveye pour mwan e son non i sen. 50  Zenerasyon apre zenerasyon, i pou demontre konpasyon* anver sa bann ki annan en gran respe* pour li. 51  Avek son lebra, i’n azir avek pwisans. I’n eparpiy bann ki annan move lentansyon akoz larogans dan zot leker. 52  I’n fer bann dirizan desann lo zot tronn e i’n onor bann senp dimoun. 53  I’n donn bann ki lafen tou bann bon keksoz ki zot bezwen e i’n fer bann ki ris al lanmen vid. 54  I’n vin ed Izrael son serviter, pour montre ki i rapel son promes pour demontre konpasyon* 55  anver Abraam ek son desandans pour touzour parey i ti’n dir nou zanset.” 56  Mari ti reste avek Elizabet pour apepre trwa mwan e apre i ti retourn kot li. 57  Letan ti arive pour Elizabet ganny son pti baba e i ti ganny en garson. 58  Son bann vwazen ek fanmir ti tande ki Zeova* ti’n demontre son gran konpasyon* anver li e zot ti dan lazwa avek li. 59  Wityenm zour, zot ti vin sirkonsi sa pti baba e zot ti pe al apel li Zekarya parey son papa. 60  Me son manman ti reponn: “Non! I pou apel Zan.” 61  Alor zot ti dir li: “Napa enn ou fanmir ki apel sa non.” 62  Apre sa, zot ti fer siny avek son papa pour demann li ki mannyer i ti anvi apel li. 63  I ti demann zot pour donn li en plak dibwa e i ti ekri: “Son non i Zan.” Zot tou zot ti etonnen. 64  Osito, son labous ti ouver, son lalang ti large, i ti rekonmans koze e loue Bondye. 65  Tou dimoun dan zalantour ti per e dimoun ti koz lo tou sa bann keksoz partou dan rezyon Zide. 66  Tou sa ki ti tann sa nouvel ti gard li dan zot leker e dir: “Ki sa pti garson pou vini? Parski i evidan ki Zeova* i avek li.” 67  Apre sa, son papa Zekarya ti ranpli avek lespri sen e i ti profetize: 68  “Ki Zeova,* Bondye Izrael i ganny loue, parski i’n mazin son pep e i’n delivre zot. 69  I’n anvoy pour nou en sover pwisan* sorti dan desandans David son serviter, 70  parey i ti’n dir atraver son bann profet sen lontan. 71  I ti promet ki i pou sov nou kont nou lennmi ek tou sa bann ki ay nou. 72  I pou demontre konpasyon* anver nou parey i ti promet nou zanset e i pou rapel son lalyans sen. 73  I ti fer sa serman avek nou zanset Abraam 74  ki apre ki i’n sov nou kont nou lennmi, nou pou kapab annan sa privilez pour servi li* san okenn lafreyer, 75  avek fidelite ek ladrwatir tou dilon nou lavi. 76  Me tandis ki ou mon garson, ou pou profet sa Enn Tre O, parski ou pou al par devan Zeova* pour prepar son semen, 77  pour fer son pep konnen ki gras a pardon zot pese zot pou ganny sove, 78  akoz tandres ek konpasyon nou Bondye. Sa konpasyon sorti dan lesyel pou parey lalimyer soley leve ki pou 79  ekler sa bann ki dan fernwanr e dan lonbraz lanmor e gid nou lipye dan semen lape.” 80  Sa pti garson ti grandi e fer progre. I ti reste dan dezer ziska zour ki i ti aparet an piblik avek pep Izrael.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “depi dan vant son manman.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lespri.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “servis sen.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “napa nanryen ki Bondye i dir ki enposib.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “Mon nanm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mizerikord.”
Literalman, “lafreyer.”
Oubyen “mizerikord.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mizerikord.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “en korn ki anmenn delivrans.”
Oubyen “mizerikord.”
Oubyen “ofer li en servis sakre.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.