Efezyen 4:1-32

  • Linite dan lekor Kris (1-16)

    • Bann zonm konman kado (8)

  • Sa vye e sa nouvo personnalite (17-32)

4  Alor, mwan, en prizonnyen akoz Senyer, mon sipliy zot pour viv dan en fason diny akoz zot in ganny swazir,  setadir toultan annan limilite, ladouser ek pasyans, siport kanmarad avek lanmour.  Fer bokou zefor pour gard sa linite ki zot annan gras a lespri sen e ki lape i ini zot tou ansanm.  I annan en sel lekor e en sel lespri sen, parey zot in ganny swazir pour annan zis en sel lespwar,  i annan en sel Senyer, en sel lafwa, en sel batenm,  en sel Bondye ek Papa nou tou, ki par lao tou, atraver tou e dan tou.  Bondye in demontre labonte ekstraordiner* anver sakenn antre nou dapre lafason ki Kris in partaz sa kado* avek nou.  Parski i’n dir: “Ler i ti mont anler, i ti anmenn avek li bann prizonnyen e i ti donn bann zonm konman kado.”  Aprezan, ki sa lekspresyon “i ti mont anler” i vedir? I vedir ki i ti osi desann anba, setadir lo later. 10  Sa enn ki ti desann, li menm osi sa enn ki ti mont pli o ki lesyel, pour ki i kapab fer tou keksoz ganny akonplir. 11  I ti donn serten konman zapot, serten konman profet, serten konman predikater,* serten konman berze ek ansenyan, 12  pour redres* bann sen, pour servi lezot, pour batir lekor* Kris, 13  ziska ki nou tou nou ini dan menm lafwa ek konnesans egzakt lo Garson Bondye, ki nou’n fini vin adilt* e ariv lo menm degre devlopman ki Kris. 14  Nou nepli bann zanfan ki ganny balote par laroul e trennen isi e laba avek tou sort kalite lansennyman,* trik ek riz pour anbet lezot. 15  Vi ki nou koz laverite e demontre lanmour, alor annou vin bann dimoun matir dan tou laspe pour vin parey Kris ki nou sef. 16  Gras a li, tou bann diferan parti lekor i zwenn ansanm dan larmoni e korpere akoz bann diferan zwentir i fer sa ki neseser. Ler sak parti lekor i travay konman fodre, alor sa i kontribye pour ki lekor antye i kontinyen grandi e devlope dan lanmour. 17  La sa ki mon dir e ki mon sipliy zot pour fer devan Senyer, ki zot devret aret viv parey dimoun lezot nasyon i viv akoz zot pa servi zot lespri dan okenn fason itil. 18  Zot lespri i dan fernwanr, zot napa okenn par dan lavi ki Bondye i donnen akoz zot dan linyorans e zot leker i ensansib. 19  Zot in perdi tou sans moral, zot napa okenn kontrol lo zot lekor e zot pratik tou sort kalite vis* ek lenpirte avek vorasite. 20  Me zot zot pa’n aprann ki Kris i koumsa, 21  si vreman zot in tann e ganny ansennyen an armoni avek laverite ki Zezi ti ansennyen. 22  Zot in ganny ansennyen pour debaras zot avek sa vye personnalite* ki annakor avek zot vye fason viv e ki pe vin pli pir akoz son bann move dezir ki anbet zot. 23  Zot devret kontinyen renouvle zot fason panse* 24  e devlop* sa nouvo personnalite ki’n ganny kree dapre lavolonte Bondye e ki an armoni avek ladrwatir ek fidelite Bondye. 25  Alor, la ki zot in debaras zot avek mansonz, koz laverite avek kanmarad parski nou form parti en sel lekor. 26  Ler zot ankoler, pa fer pese. Pa reste ankoler ziska soley kouse. 27  Pa les Dyab pran lavantaz lo zot. 28  Sa enn ki vole, i devret aret vole, plito i devret travay dir e fer bann bon keksoz avek son lanmen, pour ki i kapab annan keksoz pour partaz avek sa enn ki dan bezwen. 29  Okenn parol pouri pa devret sorti dan zot labous, me zot devret koz zis sa ki bon pour batir lezot dapre zot bezwen, pour ki sa i kapab benefisye sa ki ekoute. 30  Deplis, pa bezwen sagrin lespri sen Bondye avek ki zot in ganny sele pour ki zot ganny libere par en ranson* zour delivrans. 31  Debaras zot avek tou sort rankin, lakoler, firer, kriye ek lensilt ensi ki okenn lezot keksoz ki kapab fer ditor. 32  Me zot devret bon avek kanmarad, annan konpasyon ek tandres, pardonn kanmarad volonterman parey Bondye osi in pardonn zot gras a Kris.

Bann not

Oubyen “labonte ki nou pa merite.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “kado gratwit.”
Oubyen “bann ki anons sa bon nouvel.”
Oubyen “form.”
Setadir, kongregasyon.
Oubyen “matir.”
Oubyen “divan lansennyman.”
Oubyen “move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “tir lo zot sa vye personalite.”
Literalman, “lafors zot lespri.”
Oubyen “met lo zot.”
Oubyen “en pri ki’n ganny peye.”