Efezyen 1:1-23

  • Salitasyon (1, 2)

  • Benediksyon spirityel (3-7)

  • Rasanble tou keksoz ansanm dan Kris (8-14)

    • “En administrasyon” ler letan fikse i arive (10)

    • Sele avek lespri sen konman “en garanti ki konfirm davans” (13, 14)

  • Pol i remersye Bondye akoz lafwa bann Efezyen e i priy pour zot (15-23)

1  Delapar Pol, en zapot Kris Zezi gras a lavolonte Bondye, pour bann sen ki bann disip fidel Kris Zezi, ki Efez:  Ki Bondye nou Papa ek nou Senyer Zezi Kri i donn zot lape ek labonte ekstraordiner.*  Ki Bondye ek Papa nou Senyer Zezi Kri i ganny loue, parski konman bann disip Kris, i’n donn nou tou sort benediksyon spirityel dan lesyel,  parey ler i’n swazir nou pour ki nou ini avek li* depi avan konmansman lemonn,* pour ki nou kontan li e vin sen e san defo devan li.  Dapre sa ki fer li plezir e dapre son lavolonte, i ti deside davans pour ki nou ganny adopte konman son bann garson gras a Zezi Kri.  Sa in leka pour ki dimoun i loue Bondye parski i’n servi sa enn ki i kontan pour demontre son labonte ekstraordiner anver nou.  Gras a li, nou ganny libere par en ranson* gras a son disan, wi nou fot i ganny pardonnen dapre son gran labonte ekstraordiner.*  Avek tou son lasazes ek lentelizans,* i’n demontre son labonte ekstraordiner annabondans anver nou  par fer nou konn sen sekre son lavolonte. Dapre sa ki fer li plezir, i’n deside 10  pour etabli en administrasyon ler letan fikse i arive, pour rasanble tou keksoz ansanm dan Kris, bann keksoz dan lesyel e bann keksoz lo later. Wi dan Kris tou keksoz pou ganny rasanble. 11  Nou ini avek li e nou’n ganny swazir par Bondye pour vin bann zeritye. Sa in ganny deside davans pour nou, dapre lavolonte sa enn ki akonpli tou keksoz dapre sa ki i’n deside, 12  pour ki nou, ki’n premye pour annan lespwar dan Kris, nou kapab ganny servi pour loue e glorifye Bondye. 13  Me zot osi zot in annan lespwar dan li apre ki zot in tann laverite, setadir sa bon nouvel konsernan zot delivrans. Apre ki zot in krwar dan li, zot in ganny sele avek lespri sen ki ti’n ganny promet gras a li. 14  Lespri sen i en garanti* ki konfirm davans nou leritaz. Bondye in fer sa pour liber son prop pep* par en ranson,* pour li ganny loue e glorifye. 15  Se pour sa rezon osi ki ler mon’n tann konsernan lafwa ki zot annan dan Senyer Zezi e lanmour ki zot demontre anver tou bann sen, 16  mon toultan remersye Bondye akoz zot. Mon kontinyen priy pour zot, 17  pour ki Bondye nou Senyer Zezi Kri, Papa laglwar i fer zot vin saz e konpran bann keksoz ki i revel avek zot pour ki zot ganny en konnesans egzakt lo li. 18  I’n ouver zot leker* pour ki zot kapab konpran ki lespwar ki i’n donn zot, grander sa leritaz glorye ki i’n anmase pour bann sen 19  e grander ekstraordiner sa pwisans ki i pe demontre anver nou, bann ki krwar dan Bondye. Grander son lafors i ganny demontre dan menm fason 20  ki i ti ganny demontre anver Kris, ler Bondye ti resisit li e fer li asiz lo son kote drwat dan lesyel, 21  par lao tou gouvernman, lotorite, pouvwar, dominasyon e par lao tou sort non ki kapab ganny mansyonnen, pa zis dan sa letan,* me a lavenir. 22  I’n osi soumet tou keksoz anba son lotorite* e i’n fer li sef lo tou keksoz an sa ki konsern kongregasyon. 23  Kongregasyon i son lekor e i ranpli avek Zezi, sa enn ki ranpli tou keksoz dan tou dimoun.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, Kris.
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen “en pri ki’n ganny peye.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “konprenezon.”
Oubyen “depozit.”
Literalman, “posesyon.”
Oubyen “en pri ki’n ganny peye.”
Literalman, “lizye zot leker.”
Oubyen “lepok, lemonn.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lipye.”