Akt 28:1-31

  • Ater lo zil Malt (1-6)

  • Papa Piblis i ganny geri (7-10)

  • Anrout pour Ronm (11-16)

  • Pol i koz avek bann Zwif Ronm (17-29)

  • Pandan de-z-an Pol i pres avek lardyes (30, 31)

28  Apre ki nou ti’n ariv ater sen e sof, nou ti aprann ki sa zil ti apel Malt.  Bann zabitan* sa zil ti demontre en labonte* remarkab anver nou. Zot ti alim en dife akoz lapli ti pe tonbe e i ti fer fre e zot ti byen resevwar nou tou.  Ler Pol ti anmas dibwa e met li dan dife, en serpan anpwazonnen ti sorti ladan akoz sa lasaler. I ti mord Pol e reste anpandan avek son lanmen.  Ler bann zabitan ti vwar sa serpan anpwazonnen lo son lanmen, zot ti konmans dir antre zot: “Sirman sa zonm i en mertriye e menm si i’n ariv isi sen e sof, Lazistis* pa’n permet li pour kontinyen viv.”  Me Pol ti balans sa serpan dan dife e i pa ti ganny okenn dimal.  Zot ti pe ekspekte li anfle ouswa mor en sel kou. Me apre ki zot ti’n esper en bon pe letan e vwar ki nanryen mal pa ti ariv li, zot ti sanz zot lide e konmans dir ki i en bondye.  Dan sa landrwa, en zonm enportan ki ti apel Piblis ti annan en gran propriyete. I ti akey e envit nou kot li pour trwa zour.  Anfet, papa Piblis ti lo lili akoz i ti ganny lafyev ek disantri, alor Pol ti al kot li e priye, i ti poz lanmen lo li e geri li.  Apre sa, lezot dimoun ki ti malad lo sa zil ti konmans vin kot li e i ti geri zot. 10  Zot ti tret nou vreman byen e donn nou en kantite kado. Ler bato ti pros pour ale, zot ti anmenn abor tou sa ki nou ti bezwen. 11  Apre trwa mwan lo sa zil, nou ti al lo en bato ki ti annan stati bann garson Zous lo la. Sa bato ti sorti Aleksandri e i ti’n pas liver lo sa zil. 12  Nou ti ariv dan por Sirakiz e reste laba pour trwa zour. 13  Nou ti kit laba e al Rezyonm. En zour pli tar, en vandsid ti konmans soufle e nou ti ariv Piteoli son dezyenm zour. 14  Laba nou ti zwenn bann frer e zot ti demann nou pour reste avek zot pour set zour. Apre, nou ti pran semen pour al Ronm. 15  Ler bann frer Ronm ti tann nou nouvel, zot ti vin zwenn nou kot Trwa Lotel* e serten ti menm vin ziska Bazar Apyis. Ler i ti vwar zot, Pol ti remersye Bondye e pran kouraz. 16  Ler nou ti finalman ariv Ronm, Pol ti ganny permisyon pour reste dan en lakaz li tousel avek sa solda ki ti pe vey li. 17  Me trwa zour pli tar, i ti fer apel bann zonm enportan parmi bann Zwif. Ler zot ti’n rasanble, i ti dir zot: “Mon bann frer, menm si mon pa’n fer nanryen kont nou pep oubyen koutim nou zanset, ler mon ti Zerizalenm mon ti ganny livre konman en prizonnyen avek bann Romen. 18  Me apre ki zot ti’n egzamin mon ka, zot ti oule larg mwan parski i ti napa okenn sarz kont mwan ki merit lanmor. 19  Me vi ki bann Zwif pa ti dakor, mon ti forse fer apel avek Sezar, me sa pa ti akoz mon ti annan en lakizasyon pour fer kont mon nasyon. 20  Alor, se pour sa rezon ki mon’n demande pour vwar e koz avek zot, mon dan sa lasenn akoz lespwar ki nasyon Izrael i annan.” 21  Zot ti dir li: “Nou pa’n ganny okenn let konsernan ou sorti Zide, personn sorti laba pa’n fer okenn rapor oubyen dir nanryen mal lo ou. 22  Me nou panse ki i apropriye pour ou menm dir nou ki ou panse, parski fransman konsernan sa sekt, nou konnen ki partou kote zot pe koz an mal lo la.” 23  Zot ti fer laranzman pour zwenn li en lot zour e bokou plis zot ti vin kot i ti pe reste. Depi bomaten ziska aswar, i ti eksplik zot tou keksoz par rann temwannyaz afon konsernan Rwayonm Bondye e i ti servi Lalwa Moiz ek liv bann Profet pour persyad zot pour krwar dan Zezi. 24  Serten ti konmans krwar bann keksoz ki i ti dir me lezot pa ti krwar. 25  Alor, vi ki zot pa ti tonm dakor avek kanmarad, zot ti konmans ale e Pol ti fer sa remark: “Lespri sen ti annan rezon dir zot zanset atraver profet Izai, 26  ‘Al kot sa pep e dir zot: “Zot pou sirman tande me zot pa pou konpran nanryen e zot pou sirman vwar me i konmsi zot pa pou vwar nanryen ditou. 27  Parski leker sa bann dimoun in vin dir, zot in bous zot zorey pour ki zot pa tann nanryen e zot in ferm zot lizye pour ki zot pa vwar nanryen. Pour sa rezon, zot pa pou zanmen konpran e zot leker pa pou ganny touse pour ki zot retourn kot mwan e mon a geri zot.”’ 28  Fodre zot konnen ki mesaz konsernan sa delivrans sorti kot Bondye in ganny anonse parmi dimoun lezot nasyon e zot zot pou sirman ekoute.” 29  *—— 30  Alor i ti reste laba pour de-z-an dan en lakaz lwe e i ti byen resevwar tou bann ki ti vin kot li. 31  Nanryen pa ti anpes li anons Rwayonm Bondye e ansenny konsernan Senyer Zezi Kri avek bokou lardyes.

Bann not

Oubyen “bann dimoun ki ti koz en lot langaz lo.”
Oubyen “lanmour pour zot prosen.”
Grek, Diʹke, i posibleman pe refer avek en bondye ki anmenn lazistis oubyen avek sa kalite an zeneral.
Bann pti lotel kot bann vwayazer ti kapab manze e repoze.
Vwar not dan Matye 17:21.