Akt 25:1-27

  • Pol i ganny zize devan Festis (1-12)

    • “Mon fer apel avek Sezar!” (11)

  • Festis i konsilte avek Lerwa Agripa (13-22)

  • Pol devan Agripa (23-27)

25  Alor, trwa zour apre ki Festis ti’n arive e konmans gouvern sa provens, i ti kit Sezare pour al Zerizalenm.  Bann sef pret ek zonm enportan parmi bann Zwif ti fer bann lakizasyon kont Pol. Alor zot ti konmans sipliy Festis  e demann li en faver pour li anvoy Pol Zerizalenm. Me zot ti pe fer plan pour atak li e touy li dan semen.  Me Festis ti reponn ki Pol i devret reste dan prizon Sezare e ki li menm i ti pe retourn laba byento.  I ti dir: “Fer zot bann sef desann avek mwan e akiz li si vreman sa zonm in fer en keksoz mal.”  I pa ti fer plis ki wit a dis zour avek zot e apre i ti desann Sezare. Son lannmen i ti asiz dan sez ziz e i ti donn lord pour anmenn Pol devan li.  Ler i ti arive, bann Zwif ki ti’n desann sorti Zerizalenm ti debout otour li e zot ti fer en bann lakizasyon serye kont li ki zot menm ti napa laprev.  Pour defann son lekor Pol ti dir: “Mon pa’n fer okenn pese kont Lalwa bann Zwif, ni kont tanp e ni kont Sezar.”  Vi ki Festis ti anvi fer plezir bann Zwif, i ti dir Pol: “Eski ou anvi mont Zerizalenm e ganny zize laba devan mwan konsernan sa bann zafer?” 10  Me Pol ti dir: “Mon devan tribinal Sezar, kot mon devret ganny zize. Mon pa’n fer nanryen mal bann Zwif parey ou menm ou konnen. 11  Si mon’n vreman fer sa ki mal e mon’n fer okenn keksoz ki merit lanmor, mon pa refize mor. Me si napa laprev ki sa bann lakizasyon ki sa bann zonm pe fer kont mwan i vre, personn napa drwa pour anmenn mwan laba pour fer zot plezir. Mon fer apel avek Sezar!” 12  Apre ki i ti’n koz avek bann konseye ki ti’n rasanble, Festis ti dir: “Ou’n fer apel avek Sezar, ou pou al devan Sezar.” 13  Apre en pe letan, Lerwa Agripa ek Bernis ti vin Sezare pour en vizit kourtwazi kot Festis. 14  Vi ki zot ti pe pas en pe letan laba, Festis ti prezant ka Pol devan sa lerwa e dir: “I annan en zonm la ki Feliks in kit dan prizon 15  e ler mon ti Zerizalenm bann sef pret ek ansyen parmi bann Zwif ti fer bann lakizasyon kont li, zot ti pe demann mwan pour kondann li. 16  Me mon ti reponn zot ki i pa dapre lalwa Romen pour livre en zonm pour fer plezir bann ki’n akiz li, tan ki sa bann ki’n akiz li pa zwenn li fas a fas e donn li sans defann son lekor konsernan sa lakizasyon ki’n ganny fer kont li. 17  Alor ler zot ti ariv isi, mon pa ti perdi letan, me son lannmen mon ti donn lord pour anmenn sa zonm devan tribinal pour mwan ziz li. 18  Ler bann ki ti pe akiz li ti konmans koze devan mwan, zot pa ti akiz li pour okenn move keksoz ki mwan mon ti pe ekspekte i’n fer. 19  Zot ti pe zis argimante konsernan ladorasyon zot bondye e en zonm ki apel Zezi ki’n mor, me ki Pol ti pe ensiste i vivan. 20  Vi ki mon pa ti konnen ki mannyer pour rezourd sa sityasyon, mon ti demann li si i ti a kontan al Zerizalenm pour ganny zize laba konsernan sa zafer. 21  Me ler Pol ti fer apel pour ki i ganny kite an detansyon ziska ki i paret devan lanperer, mon ti donn lord pour ki i reste dan prizon ziska ki mon anvoy li kot Sezar.” 22  Lerwa Agripa ti dir Festis: “Mon ti a kontan ekout sa zonm mwan menm.” Festis ti dir: “Demen menm ou ava ekout li.” 23  Alor son lannmen, i ti annan en gran seremoni kot Agripa ek Bernis ti vin devan lodyans avek bann komandan militer ensi ki bann dimoun enportan dan lavil. Ler Festis ti donn lord, zot ti anmenn Pol. 24  Festis ti dir: “Lerwa Agripa e zot tou ki la prezan avek nou, la sa zonm ki tou bann Zwif isi ek Zerizalenm pe demann mwan pour met amor. 25  Me mon pa vwar nanryen ki i’n fer ki merit lanmor. Alor ler sa zonm ti fer apel avek lanperer, mon ti dakor pour anvoy li kot lanperer. 26  Me mon napa nanryen pour ekri lo li pour anvoy kot mon Senyer. Alor mon’n anmenn li devan zot tou ki la e sirtou devan ou Lerwa Agripa, pour ki apre ki ou’n kestyonn li, mon ava annan en keksoz pour ekri. 27  Parski i pa fer sans pour mwan anvoy en prizonnyen san ki i annan en sarz kont li.”

Bann not