Akt 23:1-35

  • Pol i koz devan Sannedren (1-10)

  • Pol i ganny lafors gras a Senyer (11)

  • Konplo pour touy Pol (12-22)

  • Pol i ganny anvoye Sezare (23-35)

23  Pol ti get bann manm Sannedren dan zot figir e dir: “Mon bann frer, mon’n konport mwan devan Bondye avek en konsyans parfetman kler ziska ozordi.”  Alor Granpret Ananyas ti donn lord sa bann ki ti pe debout o bor li pour tap li dan son labous.  Alor Pol ti dir li: “Bondye pou tap ou, ipokrit.* Eski ou vin ziz mwan dapre Lalwa e an menm tan kas Lalwa par donn lord pour tap mwan?”  Bann ki ti pe debout lanmenm o bor ti dir: “Eski ou pe ensilte granpret Bondye?”  Pol ti dir: “Mon bann frer, mon pa ti konnen si i ti granpret. Parski i’n ganny ekrir, ‘Ou pa devret koz an mal lo en sef lepep.’”  Vi ki Pol ti konnen ki serten ti Sadiseen e lezot ti Farizyen, i ti dir avek Sannedren: “Mon bann frer, mon en Farizyen, mon zanset i Farizyen e la mon pe ganny zize parski mon krwar dan rezireksyon.”  Ler i ti dir sa, bann Farizyen ek Sadiseen ti konmans argimante e zot pa ti tonm dakor antre zot.  Parski bann Sadiseen i dir ki napa ni rezireksyon, ni lanz, ni lespri, me bann Farizyen i aksepte* ki i annan tousala.  Alor zot ti konmans kriye e serten profeser lalwa parmi bann Farizyen ti leve e konmans argimante dan lakoler e dir: “Nou pa vwar nanryen mal avek sa zonm, me si en lespri ouswa en lanz in koz avek li, alor . . . ” 10  Vi ki zot ti pe kontinyen argimante, komandan ti per ki zot ti pou touy Pol, alor i ti donn lord bann solda pour al tir li parmi zot e anmenn li dan barak. 11  Me son lannmen aswar, Senyer ti vin dir li: “Pran kouraz! Parski zis parey ou’n rann temwannyaz afon Zerizalenm konsernan mwan, ou osi devret rann temwannyaz Ronm.” 12  Ler lizour ti fer, bann Zwif ti fer en konplo e fer serman ki zot ganny modi si zot manze oubyen bwar avan ki zot touy Pol. 13  I ti annan plis ki 40 zonm ki ti fer sa serman ek konplo. 14  Sa bann zonm ti al kot bann sef pret ek ansyen e dir: “Nou’n fer serman pour nou ganny modi si nou manz okenn keksoz avan ki nou touy Pol. 15  Aprezan, zot ek bann manm Sannedren, zot devret enform komandan ki i devret anmenn li isi kot zot dan zar zot anvi egzamin son ka pli byen ankor. Me avan ki i ariv isi, nou pou’n pare pour touy li.” 16  Me garson ser Pol ti tann koz lo sa ki zot ti pe al fer e i ti al rakont Pol dan barak. 17  Apre, Pol ti kriy en zofisye larme e dir li: “Anmenn sa zenn onm kot komandan parski i annan en keksoz pour rakont li.” 18  Alor i ti anmenn li kot komandan e dir: “Pol sa prizonnyen in apel mwan e demann mwan pour anmenn sa zenn onm kot ou akoz i annan en keksoz pour dir ou.” 19  Komandan ti atrap son lanmen, anmenn li an prive e demann li: “Ki ou annan pour rakont mwan?” 20  I ti dir: “Bann Zwif in dakor pour demann ou pour anmenn Pol kot Sannedren demen, dan zar konmsi zot anvi ganny plis lenformasyon lo son ka. 21  Me pa ekout zot, parski i annan plis ki 40 zonm ki pe katern pour atak li e zot in fer serman ki zot pa pou manze, ni bwar ziska ki zot in touy li. Zot deza pare e zot pe esper ou desizyon.” 22  Alor sa komandan ti les sa zenn onm ale apre ki i ti’n donn li sa lord: “Pa dir personn ki ou’n dir mwan sa.” 23  I ti donn lord de zofisye larme e dir zot: “Met 200 solda, 70 kavalye ek 200 zonm avek lans pare pour marse ziska Sezare 9 er diswar.* 24  Osi, met pare seval pour Pol monte pour nou anmenn li sen e sof kot Gouverner Feliks.” 25  I ti ekri en let ki ti dir: 26  “Sorti kot Klod Lisyas pour Onorab Gouverner Feliks: Bonzour! 27  Sa zonm ti ganny atrape par bann Zwif e zot ti pros pour touy li. Me deswit mon ti vin avek mon bann solda pour sov li parski mon’n aprann ki i en sitwayen Romen. 28  Mon ti anmenn li kot zot Sannedren pour mwan konnen ki lakizasyon zot ti annan kont li. 29  Mon ti dekouver ki i ti pe ganny akize an rapor avek zot Lalwa, me pa konsernan okenn keksoz ki merit lanmor ouswa prizon. 30  Me vi ki mon’n ganny met okouran konsernan en konplo kont sa zonm, mon pe anvoy li kot ou la konmela e mon pe donn lord sa bann ki pe akiz li pour fer zot konplent avek ou.” 31  Alor sa bann solda ti pran Pol parey zot ti’n ganny lord e zot ti anmenn li Antipatris aswar. 32  Lannmen bann kavalye ti kontinyen zot semen avek Pol, me larestan solda ti retourn kot barak. 33  Bann kavalye ti ariv Sezare, zot ti donn sa let avek gouverner e osi prezant Pol avek li. 34  Alor i ti lir sa let, demann li dan ki provens i ti sorti e i ti aprann ki i ti sorti Silisi. 35  I ti dir: “Mon ava ekout byen ou zafer ler sa bann ki pe akiz ou i arive.” I ti donn lord pour ki i ganny veye par bann gard dan pale Erod.

Bann not

Oubyen “gran miray blansi.”
Oubyen “dir piblikman.”
Literalman, “3 erdtan” apre soley kouse.