Akt 13:1-52

  • Barnabas ek Sol i ganny anvoye konman misyonner (1-3)

  • Predikasyon Sip (4-12)

  • Diskour Pol ler i ti Antyos, Pisidi (13-41)

  • Lord pour pres avek dimoun lezot nasyon (42-52)

13  Dan kongregasyon Antyos, i ti annan bann profet ek ansenyan. Sa ti Barnabas, Simeonn ki ti apel Nizer, Lisyis sorti Sirenn, Sol ek Manaenn ki ti’n lekol ansanm avek Erod sef distrik.  Ler zot ti pe ador Zeova* e zennen,* lespri sen ti dir: “Met Barnabas ek Sol apar, mon’n swazir zot akoz mon annan en travay pour zot fer.”  Apre ki zot ti’n zennen e priye, zot ti poz lanmen lo zot e fer zot ale.  Alor sa bann zonm ki ti’n ganny anvoye par lespri sen ti al Selesi e apre zot ti pran bato pour al lo zil Sip.  Ler zot ti ariv Salamin, zot ti konmans anons parol Bondye dan bann sinagog Zwif. Zan ti osi vin avek zot pour ed zot.*  Ler zot ti’n fini rann temwannyaz partou lo sa zil e ariv Pafos, zot ti zwenn en zonm Zwif ki ti apel Bar-Zezi ki ti en sorsye* ek fo profet.  I ti avek gouverner provens Romen* Serzis Polous, en zonm entelizan. Gouverner ti apel Barnabas ek Sol kot li akoz i ti vreman oule tann parol Bondye.  Me Elimas sa sorsye (koumsa ki son non i ganny tradwir) ti konmans opoz zot e i ti esey anpes gouverner aksepte lafwa.  Alor, Sol ki ti osi apel Pol ti ranpli avek lespri sen e i ti get li dan son figir 10  e dir li: “Ou anbet lezot, ou ranpli avek lemal, ou garson Dyab ek lennmi sa ki drwat, eski ou pa pou aret devir semen drwat Zeova?* 11  Gete! Zeova* pou pini ou e ou pou vin aveg. Ou pa pou vwar lalimyer soley pour en pe letan.” Deswit i ti annan en vwal lo son lizye e son lizye ti vin sonm. I ti ale vini pour rod en dimoun pour atrap son lanmen pour gid li. 12  Ler gouverner ti vwar sa ki ti’n arive, i ti vin en disip parski i ti vreman etonnen avek lansennyman Zeova.* 13  Pol ek bann ki ti avek li ti pran bato sorti Pafos pour al Perze, Panfili. Me Zan ti kit zot e retourn Zerizalenm. 14  Par kont, zot ti sorti Perze e al Antyos, Pisidi. Zot ti al dan sinagog zour Saba e zot ti asize. 15  Apre ki Lalwa ek liv bann profet ti’n ganny lir an piblik, bann zofisye sinagog ti dir: “Bann frer, si zot annan okenn keksoz pour dir pour ankouraz nou, koze.” 16  Alor Pol ti debout e fer en siny avek son lanmen pour fer zot reste trankil. I ti dir: “Mon bann frer, bann Izraelit ek zot tou ki annan en gran respe* pour Bondye, ekoute. 17  Bondye pep Izrael ti swazir nou bann zanset. I ti ed sa pep ler zot ti viv konman bann etranze dan pei Lezip e i ti servi son gran pwisans* pour tir zot laba. 18  Pour apepre 40 an, i ti siport zot move konportman dan dezer. 19  Apre ki i ti’n detri set nasyon dan pei Kanaan, i ti donn pep Izrael sa pei konman en leritaz. 20  Tousala ti ariv pandan apepre 450 an. “Apre sa, Bondye ti apwent bann ziz ziska lepok profet Samyel. 21  Me apre zot ti demann en lerwa. Bondye ti donn zot Sail garson Kis, en zonm sorti dan tribi Benzamen, ki ti lerwa pour 40 an. 22  Apre ki Bondye ti’n rezet li, i ti etabli David konman lerwa, sa enn lo ki i ti dir: ‘Mon’n swazir David garson Zese, en zonm ki fer mwan plezir e ki pou fer tou sa ki mon an dezir.’ 23  Parey i ti promet, Bondye in anvoy Izrael en sover atraver desandans sa zonm e sa se Zezi. 24  Avan ki Zezi ti vini, Zan ti prese piblikman avek tou pep Izrael lo batenm repantans. 25  Me ler Zan ti pros pour fini son minister, i ti dir: ‘Dapre zot, ki mon ete? Mwan mon pa sa enn ki sipoze vini. Me gete! I annan enn ki pe vini apre mwan ki mon pa diny pour delarg son sandalet.’ 26  Mon bann frer, zot ki desandans fanmir Abraam e lezot ki annan en gran respe* pour Bondye, nou’n tann mesaz Bondye lo delivrans. 27  Bann zabitan Zerizalenm ek zot dirizan pa ti aksepte sa sover, me ler zot ti pe ziz li, zot ti akonpli sa ki ti’n ganny dir par bann Profet e ki ganny lir aotvwa tou le saba. 28  Menm si zot ti napa okenn rezon pour met li amor, zot ti demann Pilat pour met li amor. 29  Ler zot ti’n fini akonpli tou sa ki ti’n ganny ekrir konsernan li, zot ti tir li lo sa poto* e met li dan en latonm. 30  Me Bondye ti resisit li 31  e pour plizyer zour, i ti aparet avek son bann disip ki ti’n sorti Galile pour al Zerizalenm avek li. La konmela, se sa bann disip ki pe rann temwannyaz konsernan li avek lepep. 32  “Alor nou pe anons zot sa bon nouvel konsernan sa promes ki ti ganny fer avek nou zanset. 33  Bondye in konpletman akonpli sa promes avek nou ki zanfan sa bann zanset, par resisit Zezi, parey i’n ganny ekrir dan dezyenm psonm: ‘Ou menm mon garson e ozordi mon’n vin ou papa.’ 34  Bondye ti resisit li e i pa pou zanmen vin ankor en zonm avek en lekor ki kapab pouri. La ki mannyer Bondye ti predir sa: ‘Akoz mon lanmour fidel, mon pou beni zot parey mon ti promet David e sa promes i diny konfyans.’* 35  En lot psonm i osi dir: ‘Ou pa pou les lekor ou serviter fidel pouri.’ 36  David ti servi* Bondye tou dilon son lavi, i ti mor* e i ti ganny antere avek son bann zanset me li son lekor ti pouri. 37  Par kont, sa enn ki Bondye ti resisite, son lekor pa ti pouri. 38  “Ekoute mon bann frer, mon pe anons zot ki se atraver sa enn ki zot pese i kapab ganny pardonnen. 39  Anba Lalwa Moiz, i ti annan en kantite rezon akoz zot pa ti kapab ganny konsidere inosan. Me atraver sa enn, Bondye i kapab konsider inosan tou sa ki krwar. 40  Alor, veye ki sa ki’n ganny ekrir dan liv bann Profet pa ariv zot: 41  ‘Zot ki kontan boufonnen, get sa ki mon pe fer dan zot letan. Zot pa pou oule krwar sa ki mon’n fer menm si en dimoun ti’n koz lo la an detay avek zot. Me zot pou sirprann e zot pou ganny detrir.’” 42  Ler zot ti pe ale, bann dimoun ti sipliy zot pour koz lo sa bann keksoz avek zot son lot Saba. 43  Apre sa renyon dan sinagog, en kantite Zwif ek bann ki’n konverti dan larelizyon Zwif* ti swiv Pol ek Barnabas. Alor zot ti koz avek sa bann dimoun e ankouraz zot pour reste dan labonte ekstraordiner Bondye. 44  Son lot Saba preski lavil antye ti rasanble pour ekout parol Zeova.* 45  Ler bann Zwif ti vwar sa lafoul, zot ti vreman zalou e zot ti konmans koz an mal pour kontredir sa ki Pol ti pe dir. 46  Avek lardyes Pol ek Barnabas ti dir zot: “Zot ki ti bezwen tann parol Bondye premye. Me vi ki zot pe rezet li e zot pa konsider zot diny pour ganny lavi eternel, alor nou pe al anons sa mesaz avek dimoun lezot nasyon. 47  Parski Zeova* in donn nou sa lord atraver sa parol: ‘Mon’n apwent ou konman lalimyer pour bann nasyon, pour ki ou kapab anons mesaz delivrans ziska dan bann landrwa pli lwen lo later.’” 48  Ler bann dimoun lezot nasyon ti tann sa, zot ti vreman kontan e zot ti konmans glorifye parol Zeova.* Tou sa bann ki ti annan sa bon kondisyon leker pour ganny lavi eternel ti vin disip. 49  Deplis, parol Zeova* ti pe propaze partou dan sa rezyon. 50  Me bann Zwif ti met presyon lo bann madanm o plase ki ti annan respe pour Bondye e lo bann zonm enportan dan sa lavil e zot ti persekit Pol ek Barnabas e pous zot an deor sa distrik. 51  Alor, zot ti tap zot lipye pour tir lapousyer konman temwannyaz kont zot e zot ti al Ikonyonm. 52  Bann disip ti kontinyen dan lazwa e ranpli avek lespri sen.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “konman en asistan.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “Prokonsil.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lafreyer.”
Literalman, “lebra for.”
Literalman, “lafreyer.”
Oubyen “pye dibwa.”
Oubyen “fidel.”
Oubyen “fer lavolonte.”
Literalman, “tonm dormi dan lanmor.”
Literalman, “prozelit.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.