Akt 12:1-25

  • Zak i ganny touye. Pyer i ganny met dan prizon (1-5)

  • Pyer i sorti dan prizon dan en fason mirakile (6-19)

  • En lanz i touy Erod (20-25)

12  Sa letan, Lerwa Erod ti konmans persekit serten dan kongregasyon.  I ti touy Zak frer Zan avek lepe.  Ler i ti vwar ki sa ti fer plezir bann Zwif, i ti osi aret Pyer. (Sa ti pandan lafet Dipen san Lelven.)  I ti tyonbo li, met li dan prizon e fer kat group kat solda vey li sakenn son tour, akoz i ti pe mazin pour anmenn* li devan lepep apre Lapak.  Pandan ki Pyer ti dan prizon, kongregasyon ti priy Bondye en kantite pour li.  Sa zour swar avan ki Erod ti pe al anmenn li devan lepep, Pyer ti pe dormi ant de solda anmare avek de lasenn e i ti annan bann gard devan laport ki ti pe vey prizon.  Me la lanz Zeova* ti aparet e en lalimyer ti klere dan sa kaso. Sa lanz ti tous Pyer dan son kote e lev li. I ti dir: “Depese, leve!” Sa bann lasenn ti sorti dan son lanmen.  Sa lanz ti dir li: “Met ou lenz* ek ou sandalet.” I ti fer li. Finalman, lanz ti dir li: “Met ou manto* e swiv mwan.”  I ti sorti e swiv li, me i pa ti konnen si sa ki sa lanz ti pe fer ti vre. Anfet i ti krwar ki i ti pe ganny en vizyon. 10  I ti pas devan premye group gard, apre dezyenm e zot ti ariv kot sa baro feray ki anmenn ver lavil. Sa baro ti ouver tousel pour zot pase. Apre ki zot ti’n sorti, zot ti desann dan en semen e deswit apre, sa lanz ti kit li. 11  Ler Pyer ti realize sa ki ti’n pase, i ti dir: “Mon asire aprezan ki Zeova* in anvoy son lanz pour delivre mwan dan lanmen Erod e avek tou sa ki bann Zwif ti pe ekspekte arive avek mwan.” 12  Apre ki i ti realize sa ki ti’n arive, Pyer ti al kot lakour Mari manman Zan ki ti osi apel Mark, kot detrwa dimoun ti’n rasanble pe priye. 13  Ler i ti tap lo baro, en zenn servant ki ti apel Roda ti vin gete. 14  Ler i ti rekonnet lavwa Pyer, i ti sitan kontan ki i pa ti ouver baro me i ti tay anndan pour dir ki Pyer ti pe debout dan larantre. 15  Zot ti dir li: “Ou pe perdi latet.” Me i ti kontinyen ensiste ki i ti leka. Zot ti dir: “Son lanz sa.” 16  Me Pyer ti kontinyen debout lanmenm pe tap lo baro. Ler zot ti ouver baro, zot ti vwar li e zot ti etonnen. 17  Me i ti fer siny avek son lanmen pour fer zot reste trankil e rakont zot an detay lafason ki Zeova* ti’n tir li dan prizon. I ti dir: “Al rakont sa avek Zak ek bann frer.” Apre sa, Pyer ti vwayaze e al dan en lot landrwa. 18  Ler lizour ti fer, bann solda ti vreman per pe rode ki ti’n arive avek Pyer. 19  Erod ti rod li partou me i pa ti vwar li. I ti kestyonn bann gard e donn lord pour zot ganny pini. Apre sa, Erod ti kit Zide pour al Sezare e pas en pe letan laba. 20  Erod ti ankoler avek bann zabitan Tir ek Sidon. Alor zot ti tonm dakor pour vin kot li. Zot ti persyad Blastis, sa zonm ki ti ansarz bann zafer lerwa* pour ed zot. Zot ti rod fer lape avek lerwa parski zot pei ti pe depan lo son pei pour ganny manze. 21  En zour ki lepep ti’n rasanble, Erod ti met son lenz rwayal, asiz dan sez ziz e i ti konmans fer en diskour avek lepep. 22  Alor, bann dimoun ki ti’n rasanble ti konmans kriye: “Lavwa en bondye sa, pa lavwa en zonm!” 23  Deswit lanz Zeova* ti frap li akoz i pa ti’n donn Bondye laglwar. Lever ti manz li e i ti mor. 24  Parol Zeova* ti kontinyen propaz partou e bokou dimoun ti vin disip. 25  Apre ki Barnabas ek Sol ti’n fini anmenn sa led kot bann frer Zerizalenm, zot ti retourn Antyos e zot ti anmenn Zan ki ti osi apel Mark avek zot.

Bann not

Oubyen “anmenn li pour ganny zize.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “anmar ou lenz.”
Manto ti ganny mete par lao lenz en dimoun.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lasanm lerwa.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.