2 Pyer 2:1-22

  • Bann fo ansenyan pou aparet (1-3)

  • Zizman bann fo ansenyan i asire (4-10a)

    • Bann lanz i ganny zete dan Tartar (4)

    • Deliz. Sodonm ek Gomor (5-7)

  • Kalite bann fo ansenyan (10b-22)

2  Toudmenm, i ti osi annan bann fo profet parmi lepep, parey i pou osi annan bann fo ansenyan parmi zot. Sa bann dimoun pou etabli an sekre bann sekt ki pou detri zot lafwa e zot pou menm rezet zot met ki ti aste zot, pour sa rezon zot pou ganny detrir vitman.  Deplis, bokou pou annan sa menm move kondwit* ki sa bann dimoun e akoz zot, dimoun pou koz an mal lo laverite.  Osi, akoz zot vorasite, sa bann dimoun pou profit lo zot par dir bann keksoz pour anbet zot. Me zot pinisyon ki’n ganny deside depi lontan pa pe tarde e zot destriksyon pou definitivman arive.  Sirman Bondye pa ti ezite pini bann lanz ki ti’n fer pese, me i ti zet zot dan Tartar,* i ti met zot dan lasenn* dan en gran fernwanr pour zot esper zizman.  Bondye pa ti ezite pini sa lemonn ansyen me i ti gard Noe sen e sof, en zonm ki ti pe pres lo ladrwatir, ansanm avek set lezot ler i ti anmenn en deliz lo sa lemonn dezobeisan.  I ti kondann bann dimoun dan lavil Sodonm ek Gomor par fer zot vin lasann e sa i en lavertisman* pour bann dimoun dezobeisan konsernan sa ki pou arive a lavenir.  I ti sov Lot, en zonm drwat ki son lespri ti fatige en kantite akoz move kondwit* bann dimoun dezobeisan . . .  parski zour apre zour tou sa bann move keksoz ki i ti vwar e tande ler i ti pe reste parmi sa bann dimoun ti tourmant sa zonm drwat.  Alor, Zeova* i konnen ki mannyer pour delivre dan leprev bann dimoun ki annan devosyon pour li, me i konnen ki mannyer pour gard bann move dimoun pour zot ganny detrir zour zizman, 10  sirtou sa bann ki oule sali lekor lezot e ki mepriz lotorite.* Zot annan lodas, zot antete e zot pa per pour koz an mal lo bann ki ganny onore par Bondye. 11  Tandis ki bann lanz, menm si zot pli for e pli pwisan, zot pa akiz oubyen ensilte sa bann dimoun, par respe pour* Zeova.* 12  Me sa bann dimoun i koz an mal lo sa ki zot pa konnen, zot parey bann zannimo ki pa kapab rezonnen, ki azir dapre zot lensten e ki’n ne pour ganny atrape e detri. Zot pou ganny detrir e par zot prop aksyon, zot pou anmenn destriksyon lo zot menm, 13  zot pe fer dimal zot prop lekor akoz zot menm zot fer sa ki mal. Menm gran lizour, zot pran plezir pour satisfer zot bann dezir e viv en lavi deliks. Zot parey bann tas ek defo e zot pran plezir* pour anbet lezot avek zot fo lansennyman pandan ki zot pe fete avek zot. 14  Zot lizye i ranpli avek dezir pour komet adilter, zot pa kapab reziste tantasyon pour fer pese e zot atir bann ki feb.* Zot in antrenn zot leker pour vin voras. Zot bann zanfan modi. 15  Zot in abandonn sa semen drwat e zot in ganny antrennen dan move semen. Zot in swiv semen Balaam, garson Beor, ki ti kontan pour ganny en rekonpans pour fer sa ki mal, 16  me ki ti ganny reprimande akoz i pa ti fer sa ki byen. En bourik ki pa kapab koze ti koz avek lavwa zonm pour esey anpes sa profet azir parey en dimoun fou. 17  Zot parey bann sours delo ki’n sek, parey bann nyaz ki ganny pouse par en gro divan e en gran fernwanr pe esper zot. 18  Zot dir bann gran gran parol, me tousala i vid. Par promot bann move dezir ek vis,* zot atir dimoun ki fek sape parmi bann ki fer sa ki mal. 19  Sa bann fo ansenyan i promet sa bann dimoun laliberte, me zot menm zot, zot lesklav pese, parski si en dimoun i ganny dominen par en lot, savedir i son lesklav.* 20  Sirman si apre ki zot in sap dan bann move keksoz sa lemonn gras a en konnesans egzakt lo nou Senyer ek Sover Zezi Kri, zot retonm ankor e les zot ganny dominen par sa bann menm keksoz, finalman zot sityasyon in vin pli pir ki o konmansman. 21  I ti pou’n pli bon pour zot si zot pa ti’n aprann konn semen ladrwatir ek sa komannman sen, ki apre ki zot in ganny sa konnesans egzakt, zot vir ledo avek sa ki zot ti’n aksepte. 22  Sa ki sa proverb i dir in vreman ariv avek zot: “Lisyen in manz son prop vomi e koson ki’n ganny lave in retourn dan son labou.”

Bann not

Oubyen “vis, move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek, a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen posibleman, “bann gran trou.”
Oubyen “legzanp, model.”
Oubyen “vis, move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek, a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mank respe anver bann ki pe dirize.”
Oubyen “devan.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “pran plezir san okenn kontrol.”
Oubyen “ki pa stab.”
Oubyen “move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek, a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ganny dominen par sa keksoz, i lesklav sa keksoz.”