2 Korentyen 2:1-17

  • Lentansyon Pol pour anmenn lazwa (1-4)

  • En dimoun i ganny pardonnen e reentegre (5-11)

  • Pol i al Troas ek Masedwann (12, 13)

  • Predikasyon, en parad laviktwar (14-17)

    • Nou pa fer komers avek parol Bondye (17)

2  Mon’n deside ki mon pa pou vin kot zot ankor dan latristes.  Parski si mon fer zot tris, lekel ki pou egey mwan apard ki zot ki mon’n fer tris?  Sanmenm sa mon’n ekri zot, pour ki ler mon vini, sa bann ki mon sipoze fer zwaye pa fer mwan tris, parski mon annan konfyans ki sa ki fer mwan zwaye i osi fer zot tou zwaye.  Se avek bokou sagrinasyon ek douler dan mon leker e avek bokou larm ki mon pe ekri zot, pa pour fer zot tris, me pour fer zot konnen ki kantite mon kontan zot.  Me si en dimoun i fer lezot tris, i pa’n fer mwan tris me i’n fer zot tou tris dan en serten fason. Mon dir sa akoz mon pa oule tro dir avek zot.  Disiplin ki lamazorite in donnen i sifi pour sa zonm.  Aprezan zot devret plito pare pour pardonn e rekonfort li pour ki i pa sitan tris e dekouraz net.  Alor, mon demann zot pour rasir li ki zot kontan li.  Sanmenm osi mon pe ekri zot pour konnen si zot pou vreman montre ki zot obeisan dan tou keksoz. 10  Si zot pardonn en dimoun pour okenn keksoz, mwan osi mon pou pardonn li. Anfet, sa ki mon’n pardonnen, (si mon’n pardonn zot pour okenn keksoz) se pour zot prop dibyen devan Kris, 11  pour ki nou pa les nou ganny anbete par Satan,* parski nou konn byen son bann taktik.* 12  Ler mon ti ariv Troas pour anons sa bon nouvel konsernan Kris, en laport ti ouver pour mwan dan travay Senyer. 13  Me mon lespri ti fatig en kantite parski mon pa ti trouv mon frer Tit. Alor mon ti dir zot ki mon ti bezwen ale e mon ti al Masedwann. 14  Me nou remersye Bondye ki touzour gid nou dan en parad laviktwar ansanm avek Kris. Atraver nou, Bondye pe fer bon loder son konnesans fann partou kote! 15  Parski pour Bondye, nou anvoy en bon loder Kris parmi bann ki pe ganny sove e bann ki pe mor. 16  Pour bann ki pe mor, sa i en loder lanmor ki anmenn ver lanmor, pour sa bann ki pe ganny sove, sa i en loder lavi ki anmenn ver lavi. Lekel ki vreman kalifye pour fer sa travay? 17  Se nou, parski nou pa fer komers* avek parol Bondye parey bokou dimoun, me nou koz avek bokou senserite parey bann ki’n ganny anvoye par Bondye, wi, devan Bondye e avek Kris.

Bann not

Oubyen “les Satan pran lavantaz.”
Oubyen “lentansyon, metod.”
Oubyen “profi avek, nou pa bann marsan.”