2 Korentyen 12:1-21

  • Bann vizyon Pol (1-7a)

  • ‘En pikan ki ti pe pik’ Pol (7b-10)

  • Pa pli enferyer ki bann zapot ki krwar zot pli siperyer (11-13)

  • Pol i enkyet pour bann Korentyen (14-21)

12  I pa benefisye mwan, me mon bezwen vant mon prop lekor e koz lo bann vizyon ek revelasyon Senyer.  Mon konn en zonm ki en disip Kris. Katorz an pase, i ti ganny anmennen dan trwazyenm lesyel, ki swa i ti avek son lekor ouswa san son lekor, mon pa konnen, Bondye ki konnen.  Wi, mon konn en dimoun koumsa, me mon pa konnen si i ti avek son lekor ouswa san son lekor ki i ti ganny anmennen laba, sa mon pa konnen, Bondye ki konnen.  I ti ganny anmennen dan paradi e i ti tann parol ki dimoun pa kapab dir e ki dimoun napa drwa dir.  Mon pou vant mon lekor akoz en dimoun koumsa, me mon pa pou vant mon prop lekor lo nanryen eksepte lo mon febles.  Parski menm si mon oule vant mon lekor, mon pou rezonnab e mon pou dir laverite. Me mon pa pou vant mon lekor akoz mon pa oule ganny loner apard lo bann keksoz ki zot in vwar mwan pe fer oubyen tann mwan pe dir.  Parski, personn pa devret donn mwan plis loner zis akoz mon’n ganny sa bann revelasyon ekstraordiner. Me pour anpes mwan vin tro orgeye, mon’n ganny en pikan ki pe pik mwan,* ki parey en lanz Satan ki pe kontinyen tap* mwan pour ki mon pa vin tro orgeye.  Trwa fwa mon’n sipliy Senyer pour tir sa pikan.  Me i ti dir mwan: “Mon labonte ekstraordiner i ase pour ou, parski mon pwisans i vin pli for* ler ou feb.” Alor, mon pou vant mon lekor akoz mon feb pour ki mon kontinyen ganny pwisans Kris.* 10  Pour sa rezon, mon kontan ler mon feb, ler mon ganny ensilte, ler mon dan bezwen, dan persekisyon ek difikilte akoz Kris. Parski ler mon feb, lanmenm ler ki mon for. 11  Zot in fors mwan pour pa rezonnab parski zot ki ti’n devret koz dan mon faver. Anfet mon pa ti pli enferyer dan okenn fason ki sa bann zapot ki krwar zot pli siperyer menm si pour zot mon en nanryen ditou. 12  Zot menm zot in vwar ki mon vreman en zapot akoz mon’n demontre bokou landirans e mon’n fer bann siny, bann keksoz merveye ek bann mirak. 13  Sa sel rezon ki zot pa ti ganny trete parey lezot kongregasyon se ki mon pa ti vin en fardo pour zot. Silvouple pardonn mwan si mon pa’n vin en fardo pour zot. 14  Gete! Sa i fer trwazyenm fwa ki mon pare pour vin kot zot e safwasi osi mon pa pou vin en fardo pour zot. Parski se avek zot ki mon enterese, pa avek zot byen. Parski pa bann zanfan ki met dekote larzan pour paran, me paran ki met dekote larzan pour zot zanfan. 15  Me mwan, mon ti pou kontan depans tou sa ki mon annan e donn tou mon lavi pour zot.* Si mwan mon kontan zot sa kantite, eski pa zot osi zot devret kontan mwan parey? 16  An tou ka, mwan mon pa ti en fardo pour zot. Kantmenm sa, zot dir ki mon ti “rize” e ki mon ti “fer trik” avek zot. 17  Mon pa ti profit lo zot dan okenn fason menm atraver bann ki mon ti anvoy kot zot, pa i vre? 18  Mon ti demann Tit pour vin kot zot e mon ti anvoy en frer avek li. Tit pa ti profit lo zot li, non? Pa nou ti annan menm leta lespri nou? Pa nou ti konport nou dan menm fason? 19  Eski zot vreman krwar ki tou sa letan nou ti pe zis defann nou lekor? I konman bann disip Kris ki nou ti pe koze devan Bondye. Me zot ki mon kontan, tou sa ki nou fer se pour batir zot. 20  Parski mon per ki petet ler mon arive, mon pa pou vwar zot parey mon swete e mon pa pou parey zot swete, me plito, i pou annan kankan, zalouzi, bann lakoler, dispit, lensilt, malparl kanmarad,* lorgey* ek dezord. 21  Ler mon pou vini, kekfwa mon Bondye i ava imilye mwan devan zot e mon pou bezwen sagren akoz sa kantite dimoun ki’n fer pese pa’n repantir, akoz zot ti pe pratik lenpirte, imoralite seksyel* ek vis.*

Bann not

Literalman, “mon laser.”
Oubyen “bat.”
Oubyen “i vin parfe.”
Literalman, “pwisans Kris ki reste lo mwan parey en latant.”
Literalman, “zot nanm.”
Oubyen “bavardaz.”
Oubyen “anfle avek lorgey.”
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek, a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.