2 Korentyen 11:1-33

  • Pol ek bann zapot ki krwar zot pli siperyer (1-15)

  • Difikilte ki Pol ti rankontre konman en zapot (16-33)

11  Mon ti a byen kontan si zot aksepte ki par ler mon kapab paret pa rezonnab. Anfet, zot pe fer sanmenm!  Parski mon zalou pour zot parey Bondye i zalou* pour zot, akoz mwan menm mon’n promet ki zot pou marye avek en sel msye pour ki mon kapab prezant zot konman en vyerz pir avek Kris.  Me mon per ki dan en fason ou en lot, parey sa serpan ti servi riz pour anbet Ev, ki zot osi zot ganny anbete pour rezet senserite ek lapirte ki Kris i merite.  Anfet, zot fasilman aksepte si en dimoun i vin koz lo en lot Zezi apard ki sa enn ki nou ti koz lo la avek zot. Zot aksepte pour ganny gide par en lafors diferan ki sa lafors* ki zot ti gannyen. Zot aksepte en bon nouvel ki diferan avek sa enn ki zot ti aksepte.  Parski mon krwar pa si mon pli enferyer dan okenn fason ki sa bann zapot ki krwar zot pli siperyer.  Menm si mon pa koz sitan byen, mon annan en bon konnesans. Nou’n fer sa byen kler dan tou sa ki nou’n fer.  Eski mon ti fer en pese ler mon ti abes mwan pour onor zot oubyen akoz mon ti kontan pour anons zot sa bon nouvel Bondye gratwitman?  Mon ti pran* sa ki lezot kongregasyon ti donnen pour ed mwan, pour mwan kapab servi zot.  Pourtan, ler mon ti la avek zot e mon ti dan bezwen, mon pa ti vin en fardo pour personn. Parski bann frer sorti Masedwann ti donn mwan tou sa ki mon ti bezwen. Mon ti fer sir ki mon pa vin en fardo pour zot dan okenn fason e mon pou kontinyen fer sa. 10  Osi lontan ki mon en disip Kris, napa personn dan rezyon Akai ki pou anpes mwan fyer. 11  Pour ki rezon? Parski mon pa kontan zot? Bondye i konnen mon kontan zot. 12  Mon pou kontinyen fer sa ki mon pe fer pour anpes bann ki pe rod en rezon pour vant zot lekor e fer krwar ki zot bann zapot parey nou. 13  Parski sa bann zonm i bann fo zapot, bann anbeter ki degiz zot lekor konman bann zapot Kris. 14  I pa drol, parski Satan li menm pe kontinyen degiz son lekor konman en lanz lalimyer. 15  Alor, i pa drol osi si son bann serviter i kontinyen degiz zot lekor konman bann serviter* ladrwatir. Me sa ki pou ariv zot a lafen pou dapre sa ki zot fer. 16  Mon dir ankor: Fodre pa ki personn i panse ki mon pa rezonnab. Me menm si zot pans sa, aksepte mwan konman en dimoun ki pa rezonnab, pour ki mwan osi mon kapab vant mon lekor en pe. 17  Mon pa koz konmsi mon pe swiv legzanp Senyer la, me mon pe koz parey en dimoun ki pa rezonnab, ki fer vantar e annan konfyans dan son prop lekor. 18  Vi ki bokou i vant zot lekor akoz bann keksoz lemonn,* mwan osi mon pou fer parey. 19  Vi ki zot sitan “rezonnab,” zot pou bezwen byen kontan pour aksepte bann ki pa rezonnab. 20  Anfet, zot pare pour aksepte nenport ki ki tret zot konman lesklav, ki profit lo zot e pran zot bann byen, ki pran pardfors sa ki zot annan, ki abes zot e ki tap zot dan zot figir. 21  I fer onte pour mwan dir sa, vi ki i paret ki nou pa serye dan lafason ki nou desarz nou lotorite. Me mon pe koz parey en dimoun ki pa rezonnab, si lezot i ardyese mwan osi mon ardyese. 22  Eski sa bann dimoun i bann Ebre? Mwan osi mon enn. Eski zot Izraelit? Mwan osi mon enn. Eski zot desandans Abraam? Mwan osi. 23  Eski zot bann serviter* Kris? Mon reponn parey en dimoun fou, wi plis ki zot ankor: Mon’n travay plis ki zot, mon’n ganny anprizonnen pli souvan, mon’n ganny bate en kantite fwa e plizyer fwa mon ti pros pour mor. 24  Senk fwa mon ti ganny fwete 39* kou par bann Zwif, 25  trwa fwa mon ti ganny bate avek baton, en fwa mon ti ganny saboule avek ros. Trwa fwa mon ti eksperyans nofraz, mon ti pas en lazournen ek en lannwit pe drive lo lanmer. 26  Mon ti souvan pe vwayaze e fer fas avek danze kot bann larivyer, danze akoz voler, akoz mon prop pep, akoz dimoun lezot nasyon, dan bann lavil, dan dezer, lo lanmer, parmi bann fo frer. 27  Mon ti rente e fatige, souvan mon ti pas lannwit san dormi, mon ti lafen e swaf, dan lafreser e souvandfwa mon ti napa manze ek lenz. 28  Apard sa bann keksoz ki mon’n sibir, zour apre zour mon osi trakase akoz mon enkyet pour tou bann kongregasyon. 29  Lekel ki feb ki mwan osi mon pa santi mwan feb? Lekel ki tonbe ki mwan mon pa ankoler? 30  Si mon bezwen fer vantar, mon pou vant mon lekor akoz bann keksoz ki montre ki mon pa for. 31  Bondye ek Papa Senyer Zezi, sa Enn ki merit ganny loue pour touzour, i konnen ki mon pa pe koz manti. 32  Dan lavil Damas, gouverner ki par anba Lerwa Aretas ti pe fer vey baro lavil pour tyonbo mwan, 33  me bann frer ti fer mwan desann dan en pannyen par en lafnet dan miray lavil e mon ti kapab sove.

Bann not

Literalman, “devoue.”
Oubyen “lafors Bondye.”
Literalman, “vol.”
Oubyen “minis.”
Literalman, “dapre laser.”
Oubyen “minis.”
Literalman, “40 kou mwen enn.”