1 Zan 2:1-29

  • Zezi, sakrifis rekonsilyasyon (1, 2)

  • Obei bann komannman Bondye (3-11)

    • Vye e nouvo komannman (7, 8)

  • Rezon pour ekri (12-14)

  • Pa kontan lemonn (15-17)

  • Lavertisman kont lennmi Kris (18-29)

2  Mon bann zanfan,* mon pe ekri zot sa bann keksoz pour ki zot pa fer en pese. Pourtan, si en dimoun i fer en pese, nou annan en asistan* ki avek nou Papa e sa se Zezi Kri, sa enn ki drwat.  Li menm sa sakrifis rekonsilyasyon* pour nou pese, me pa zis pour nou pese me pour pese lemonn antye.  Si nou kontinyen obei son bann komannman, i pou evidan ki nou’n aprann konn li.  Sa enn ki dir, “Mon konn li” e pourtan i pa obei son bann komannman, i en manter e i pa dan laverite.  Me sa ki obei son parol, i montre ki i vreman kontan Bondye. Si nou fer sa, nou pou montre ki nou ini avek li.  Sa enn ki dir i ini avek li i oblize kontinyen viv parey li i ti viv.  Zot ki mon kontan, mon pa pe donn zot en nouvo komannman, me en vye komannman ki zot in annan depi o konmansman. Sa vye komannman i sa parol ki zot in deza tande.  Toudmenm, mon pe ekri zot en nouvo komannman, ki vre dan ka Zezi e osi dan zot ka, parski fernwanr pe disparet e sa vre lalimyer pe deza klere.  Sa enn ki dir ki i dan lalimyer e pourtan i ay son frer i ankor dan fernwanr. 10  Sa enn ki kontan son frer i reste dan lalimyer e napa nanryen ki pou fer li tonbe.* 11  Me sa enn ki ay son frer i dan fernwanr e i pe mars dan fernwanr, i pa konnen kote i pe ale, parski i pa kapab vwar nanryen dan fernwanr. 12  Mon bann zanfan, mon pe ekri zot parski zot pese in ganny pardonnen akoz son non. 13  Bann papa, mon pe ekri zot parski zot in aprann konn sa enn ki egziste depi o konmansman. Zenn onm, mon pe ekri zot, parski zot in ranport laviktwar lo sa enn move. Zanfan, mon pe ekri zot, parski zot in aprann konn Bondye nou Papa. 14  Bann papa, mon pe ekri zot, parski zot in aprann konn sa enn ki egziste depi o konmansman. Zenn onm, mon pe ekri zot, parski zot for, zot kontinyen krwar dan parol Bondye e zot in ranport laviktwar lo sa enn move. 15  Pa bezwen kontan ni lemonn, ni bann keksoz ki dan lemonn. Si en dimoun i kontan lemonn, i napa lanmour nou Papa dan li, 16  parski tou sa ki dan lemonn, dezir lekor enparfe, dezir lizye e ler dimoun i demonstre akoz son bann keksoz materyel,* tousala pa sorti kot nou Papa, me i sorti dan lemonn. 17  Deplis, sa lemonn e osi son bann dezir pou disparet, me sa enn ki fer lavolonte Bondye pou reste pour touzour. 18  Zanfan, la i sa dernyen erdtan. Zot in tande ki lennmi Kris* pe vini e menm la konmela i deza annan en kantite lennmi Kris, koumsa ki nou konnen ki nou dan sa dernyen erdtan. 19  Zot ti parmi nou, me zot pa ti parey nou, parski si zot ti parey nou, zot ti pou’n reste avek nou. Me zot in kit nou e sa i montre ki pa tou ki parey nou. 20  Zot in ganny swazir par sa enn ki sen e zot tou zot konn laverite. 21  Mon pe ekri zot, pa akoz zot pa konn laverite, me akoz zot konnen e akoz napa mansonz ki sorti dan laverite. 22  Lekel sa manter si i pa sa enn ki dir ki Zezi pa Kris? Li menm li lennmi Kris,* sa enn ki rezet Papa ek Garson. 23  Tou sa ki rezet Garson, i napa laprouvasyon Papa osi. Me sa ki aksepte Garson i annan laprouvasyon Papa osi. 24  Tandis ki zot, zot devret gard sa ki zot in tande depi o konmansman. Si zot gard sa ki zot in tande depi o konmansman, zot pou osi reste ini avek Garson e ini avek Papa. 25  Deplis, la sa ki li menm in promet nou, lavi eternel. 26  Mon pe ekri zot sa bann keksoz konsernan sa bann ki pe esey anbet zot. 27  Tandis ki zot, Bondye in swazir* zot gras a son lespri sen e son lespri sen i reste dan zot, alor zot pa bezwen personn pour ansenny zot. Me Bondye i servi son lespri sen pour ansenny zot tou keksoz, i vre e i pa koz manti. Zis parey i’n ansenny zot, reste ini avek sa enn ki’n swazir zot. 28  Alor mon bann zanfan, reste ini avek li, pour ki ler i ganny revele, nou a kapab koz avek lardyes e ki nou pa pou elwannyen avek li ler i la,* akoz nou onte. 29  Si zot konnen ki i drwat, zot osi konnen ki tou dimoun ki kontinyen fer sa ki drwat i son zanfan.

Bann not

Oubyen “pti zanfan.”
Oubyen “avoka.”
Oubyen “sakrifis ki kouver pese.”
Oubyen posibleman, “i pa fer lezot tonbe.”
Oubyen “i fer vantar akoz sa ki i annan pour li viv.”
Literalman, “antikris.”
Literalman, “antikris.”
Sa mo Grek i refer avek met oubyen vid delwil.
Literalman, “pandan son prezans.” Vwar Leksplikasyon bann mo.