1 Timote 6:1-21

  • Bann lesklav i devret onor zot met (1, 2)

  • Bann fo ansenyan ek lanmour larzan (3-10)

  • Lenstriksyon pour en serviter Bondye (11-16)

  • Fer en kantite dibyen pour lezot (17-19)

  • Protez sa ki’n ganny konfye avek ou (20, 21)

6  Bann lesklav* i devret kontinyen konsider zot met diny pour ganny bokou loner, pour ki personn pa koz an mal lo non ek lansennyman Bondye.  Deplis, bann lesklav ki zot met i Kretyen pa devret mank respe anver zot met akoz zot tou zot frer. Plito, zot devret pli pare pour servi zot met parski bann ki pe benefisye avek zot bon servis i bann Kretyen ki nou kontan. Kontinyen ansenny sa bann keksoz e donn zot sa bann konsey.  Si en dimoun i ansenny en lot krwayans e i pa dakor avek sa bon lansennyman* ki sorti kot nou Senyer Zezi Kri, ni avek lansennyman ki an armoni avek devosyon pour Bondye,  sa dimoun i orgeye* e i pa konpran nanryen. I konn zis argimante e fer deba lo bann mo. Sa bann keksoz i fer en dimoun vin groker, fer kankan ek kalonmni* e napa konfyans dan personn.  Sa i fer sa bann move dimoun* ki’n abandonn laverite toultan dispit lo bann pti keksoz e zot krwar ki devosyon pour Bondye i en keksoz ki kapab ganny servi dan zot prop lavantaz.  Anfet, devosyon pour Bondye i annan bokou lavantaz si nou kontant nou avek sa ki nou annan.  Parski nou pa’n vin avek nanryen dan sa lemonn e nou pa kapab al avek nanryen osi.  Alor, si nou annan manze* ek lenz,* nou pou kontant nou avek sa bann keksoz.  Me sa bann ki determinen pour vin ris i tonm dan tantasyon ek pyez ensi ki bann dezir bet e danzere ki fer dimoun tonm dan maler ek destriksyon. 10  Parski lanmour pour larzan i rasin tou sort move keksoz e pour satisfer sa lanmour, serten in perdi zot lafwa e zot in sibir en kantite douler.* 11  Me ou, serviter Bondye, sov lwen avek sa bann keksoz. Kontinyen fer zefor pour devlop ladrwatir, devosyon pour Bondye, lafwa, lanmour, landirans ek ladouser. 12  Konbat sa bon konba pour lafwa, met tou ou konfyans dan sa lespwar pour ganny lavi eternel. Ou’n ganny swazir pour ganny sa lavi e ou’n koz lo la an piblik devan en kantite temwen. 13  Devan Bondye ki gard tou keksoz vivan e devan Kris Zezi ki konman en temwen ti donn en bon temwannyaz avek Pons Pilat, mon donn ou lord 14  pour obei bann komannman e reste san okenn tas e san okenn repros ziska ki Senyer Zezi Kri i montre son laglwar. 15  Sa sel Dirizan ki ere pou ganny revele dan letan fikse. I Lerwa sa bann ki pe dirize konman lerwa e Senyer sa bann ki pe dirize konman senyer, 16  zis li ki imortel, i reste dan lalimyer ki enposib pour aprose, personn pa’n deza vwar li e personn pa kapab vwar li. Ki i ganny loner ek pwisans eternel. Amenn. 17  Demann* bann ki ris dan sa lemonn* konmela pour pa vin arogan e pa met zot konfyans dan larises ki tanporer, me plito pour met zot konfyans dan Bondye ki donn nou annabondans tou keksoz ki nou kontan. 18  Demann zot pour fer sa ki byen e fer en kantite dibyen pour lezot, zot devret zenere e pare pour partaze. 19  Si zot fer sa, i pou konmsi zot pe anmas larises sorti kot Bondye. Sa i vedir ki zot pe met en bon fondasyon pour lavenir, pour ki zot kapab met tou zot konfyans dan sa lespwar pour ganny sa vre lavi. 20  Timote, protez sa ki’n ganny konfye avek ou, pa ekout bann parol vid ki kontrer avek sa ki sen ek bann kontradiksyon ki swadizan ganny apele “konnesans.” 21  Serten i telman pe demonstre avek sa swadizan konnesans ki zot in abandonn lafwa. Ki labonte ekstraordiner Bondye i avek zot.

Bann not

Literalman, “lesklav anba en zoug.”
Oubyen “lansennyman ki anmenn byenfe.”
Oubyen “anfle avek lorgey.”
Oubyen “ensilte.”
Oubyen “dimoun ki annan en fason panse ki move.”
Oubyen “keksoz pour soutenir nou.”
Oubyen “lakaz.” Literalman, “kouvertir.”
Oubyen “en kantite douler in tap zot.”
Oubyen “Donn lord.”
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.