Noe ek son fanmir pe prepare pour antre dan lars

NOU MINISTER EK LAVI KRETYEN–KAYE RENYON Zanvye 2020

Legzanp en prezantasyon

Bann prezantasyon lo non Bondye, son kalite prensipal e ki mannyer nou kapab vin son zanmi.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Zeova i kree lavi lo later

Ki Zeova ti fer lo sak zour kreasyon?

VIV KONMAN EN KRETYEN

Eski ou kapab eksplik ou krwayans?

Avan nou dir en dimoun ki nou krwar dan kreasyon, ki sa de keksoz ki nou devret fer?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Bann move konsekans sa premye mansonz

Satan, papa mansonz, i ankor pe anbet bann dimoun.

VIV KONMAN EN KRETYEN

Ki mannyer pour konmans en konversasyon avek bann trak?

Ki mannyer ou kapab konmans en konversasyon avek bann trak dan predikasyon?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

“Noe ti fer tou sa ki Bondye ti’n dir li”

Ki nou kapab aprann atraver lobeisans, lafwa, ek travay dir Noe?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

“Tou dimoun lo later ti koz en sel langaz”

Kwa ki’n fer lemonn divize akoz langaz? Ki mannyer Bondye pe reini son bann serviter dan tou nasyon ek langaz?

VIV KONMAN EN KRETYEN

Vin en bon zouvriye

Bann Zouti predikasyon in ganny fer avek diferan laspe ki fer li fasil pour servi sa bann zouti. Eski ou konn servi zot?