De proklanmater pe ofer sa brosir Ou fanmir i kapab ere, Lazorzi

NOU MINISTER EK LAVI KRETYEN–KAYE RENYON Novanm 2017

Legzanp en prezantasyon

Legzanp en prezantasyon pour Latour Veyer e pour ansenny laverite lo non Bondye. Servi sa bann pwen pour fer ou prop prezantasyon.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

“Rod Zeova e kontinyen viv”

Ki i vedir rod Bondye? Ki nou aprann avek bann Izraelit ler zot ti aret rod Zeova?

VIV KONMAN EN KRETYEN

Amelyor nou abilite pour prese​—Fer en retourn vizit

Ki mannyer ou kapab fer bann retourn vizit ki efikas? Kontinyen devlop lentere, annan en lobzektif pour sak vizit e gard antet nou lobzektif prensipal.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Aprann avek ou fot

Sa resi lo Zonas i montre ki Zeova pa rezet nou ler nou fer fot, me i ekspekte ki nou aprann avek nou fot.

VIV KONMAN EN KRETYEN

Bann leson dan liv Zonas

Ler nou medit lo leksperyans Zonas sa i kapab ed nou fer fas avek dezapwentman, annan en bon pwennvi lo nou minister e ganny konsolasyon atraver lapriyer.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Ki Zeova i demann nou pour fer?

Ki lyen i annan ant nou ladorasyon ek nou relasyon avek nou bann frer ek ser kretyen?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Reste eveye e aktif spirityelman

I pa ti paret ki bann Babilonnyen ti pou detrir Zida sitan vit. Me kantmenm sa, sa profesi ti pou vin vre e Abakouk ti bezwen kontinyen espere.

VIV KONMAN EN KRETYEN

Reste eveye e aktif spirityelman ler ou sirkonstans i sanze

Ler bann sanzman i konmans annan en lefe lo nou ladorasyon e andomaz nou relasyon avek Zeova, kwa ki pou kapab ed nou pour reste eveye e aktif spirityelman ler i annan bann sanzman?