Amelyor ou abilite pour lir e ansennyen​—Video

Devlop abilite pour lir e ansennyen dan piblik.

PWEN 1

En bon lentrodiksyon

Ki ou kapab fer pour ki lodyans i anvi ekout sa ki ou dir?

PWEN 2

Koz dan en fason natirel

Ki ou kapab fer pour ki ou lodyans i santi zot alez ler ou pe koz avek zot?

PWEN 3

Servi byen kestyon

Ki mannyer ou kapab servi kestyon pour rezonn avek lodyans, fer zot pa perdi lentere e met lanfaz lo bann pwen enportan?

PWEN 4

Byen entrodwi bann verse Labib

Ki mannyer ou kapab prepar bann ki ekout ou pour tir maksimonm profi dan bann verse Labib ki ou?

PWEN 5

Lir korekteman

Ki serten keksoz ki nou devret fer pour lir aotvwa egzakteman sa ki lo sa paz?

PWEN 6

Montre akoz ou pe servi en verse

Ki ou devret fer ler ou pe lir en verse pour ed ou lodyans konpran akoz ou’n lir sa verse?

PWEN 7

Egzakt e konvenkan

Ki mannyer ou kapab fer sir ki ou pa sanz laverite?

PWEN 8

Servi legzanp pour ansennyen

Parey sa Gran Ansenyan, ki mannyer nou kapab byen servi legzanp?

PWEN 9

Servi portre ek video pour ansennyen

Ki mannyer ou kapab servi portre oubyen video pour ed lodyans konpran bann pwen prensipal?

PWEN 10

Varyasyon dan lavwa

Ki mannyer ou kapab annan varyasyon dan lavwa pour ede fer ou bann nide pli kler e tous ou lodyans?

PWEN 11

Lantouzyazm

Ki mannyer ou kapab koz avek lantouzyazm pour ki sa i ankouraz e motiv bann ki pe ekout ou pour met an pratik sa ki zot tande?

PWEN 12

Koz avek santiman ek konpasyon

Ki mannyer ou kapab senserman koz avek santiman ek konpasyon?

PWEN 13

Montre ki mannyer i aplikab

Ki mannyer ou kapab koz lo en size dan en fason ki ou lodyans i konpran son valer pratik e ganny motive pour azir?

PWEN 14

Fer resorti bann pwen prensipal

Ed lodyans pour swiv, konpran e rapel sa ki ou dir par fer resorti ou pwen prensipal.

PWEN 15

Koz avek konviksyon

Ki mannyer ou kapab koz avek konviksyon ler ou fer diskour oubyen ler ou dan predikasyon?

PWEN 16

Ankourazan e pozitif

Ki sa trwa keksoz ki nou devret fer pour ki nou koz dan en fason ki pou ed lezot e donn zot en lespwar?

PWEN 17

Fasil pour konpran

Pour ed ou lodyans konpran ou mesaz byen, ki ou pa devret fer?

PWEN 18

Ed lodyans aprann en keksoz itil

Ki mannyer ou kapab ed bann ki pe ekout ou reflesir e ansenny zot en nouvo keksoz?

PWEN 19

Zefor pour tous leker

Ki mannyer ou kapab ed ou lodyans pour devlop sa pli bon motivasyon?

PWEN 20

En bon konklizyon

Ki ou devret akonpli dan ou konklizyon, ki swa ou dan kongregasyon oubyen dan predikasyon?

You May Also Like

LIV

Amelyor ou abilite pour lir e ansennyen

Sa liv in ganny fer pour ed ou amelyore ou abilite pour lir, koze e ansennyen dan piblik.