Skip to content

Skip to secondary menu

Testigos de Jeobá

Cora (El Nayar)

¿Tyitanyí pɨrɨkɨ ɨ Dio’ tɨ tíai’ta?

¿Tyitanyí pɨrɨkɨ ɨ Dio’ tɨ tíai’ta?

¿Nikí yee ...

 • ... tatsa’ta pu júseiʼre?

 • ... tajapua pu jesei’re?

 • ... jutye meʼ tíai’ta?

 JEIʼTƗ TYIRAXA Ɨ BIBLIA

Ɨ Dioʼ tajapuaʼ tɨ jéche aɨpuʼ seiʼ ayanna wuatechaʼtsa tɨ tíaita jame tɨ kaiche jana wuatepuari.”(Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

“Ɨ Dio’ ruyau’ pu’ mujautaiteka aɨpuiʼ titaaí’te jame.”(Isaías 9:6.)

¿JEINÉ TYITABAƗRE TEʼ RAMUARE?

 • Ɨ tɨ tiutaaí’ta aɨpu pɨrɨkɨ tɨ tatabaɨresin sei’ ja’ta sei’ (Isaías 48:17, 18).

 • Purí tɨn rɨ raruren ɨ chanaka te’ naa taxɨewua títeche tájun te’kai tikukuí (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4).

 ¿NIRƗRIʼ TEʼ RANTSAWUATYEN Ɨ BIBLIA?

Jee, wuapuaka’ tu seiʼran:

 • Ɨ Jesús pu ratasei’rataka titɨ tɨ wuatarɨristari tɨpua ari tíai’ta. Ayepu tiwoumua’te ɨ me’ jamuan wuakɨka me’ ratawuabi tɨ ari tíai’ta ɨ Dio’ ja’ta tɨ ari ayen wuarɨnyi tɨ’ tíxɨebe iyen chanaka japua (Mateo 6:9, 10). Ja’ta pu’ ratasei’ratya jei’tɨ rɨni matɨ’ tyiwuabiraka.

  Tɨ’ yen wuatebeka chanaka japua ɨ Jesús tyiwoumí ɨ me’ tɨe’kuka, tyiwuowua ɨ me’ tyíkukuika jaʼta seika ɨ mɨchite wuautarurite (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Ɨ tɨ aɨn titebe jame purí kɨ’ka tyutasei’rataka titɨ tɨ jairuren ɨ tɨ tyiwoutaaí’tesin (Revelación 11:15).

 • Jei’tɨ tityarɨsin nai’mikɨe ɨ chanaka japua jamitɨere tɨ ɨ Dio’ ari tɨn tíai’ta jame. Jesús ja’mí pu rataxa’taka tɨn amuakaikan púyee tírɨni tɨn nai’mikɨe ɨ chanaka japua maunyaosite mu’ muajun ma’ta jeiwua túritse muajun ja’ta ɨ chue’ wuatyau’katsɨxɨsin amɨpui tasei’rate tɨn kapúche jeiwua jatura tɨ tiutaí’ta tɨí naa tyiene jame (Mateo 24:3, 7).

  Ayetutyi’ jenen tisei’ iji tɨ pɨtirɨkɨ. Tetyatsawuate tiku’ tɨn ayepu’ tejaurenesin tɨrɨ’ tiururen tɨ tyitebe’ jame.

 JAISI WUAMUATSITE

¿Jeiné tyetíteche tájun tɨpua’ ari títebeka ɨ Dio’?

Ame’pe ratyaunyi jei’tɨ tyiraxa ɨ Biblia jetse SALMO 37:29 ja’ta ISAÍAS 65:21-23.