¿Jeitɨ tityarɨsin ɨ chue japua’...

  • ... nikí ayana tyume’ jame?

  • ... nyikan jauche jeipua’ tirɨni?

  • ... nusu naa tyajaure’nesin?

 JEIʼTƗ TYIRAXA Ɨ BIBLIA

“Dio’ [...]. ratepua’tesin te’ tayein, tya’ta kaíche’ kuini, katúche tya’ta taxɨemɨ’te tájun tya’ta kai ra’puaitsi tájun katúche tya’ta tikukuí tájun. Tɨ timimekan purí yutyajaume.”(Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4, Traducción del Nuevo Mundo.)

¿JEINÉ TYITABAƗRE TEʼ RAMUARE?

Te’timuarɨe’ tájun napu tya’jaurenesin ja’ta naa taase’ jame (Isaías 65:21-23).

Katúche raʼpuaitsi tájun tya’ta kaíche’ tyikukuí tájun (Isaías 25:8; 33:24).

Natu tyaxɨewua títeche tájun ana’tɨna naimi tayau’mua jamuan ma’ta ɨ me’ tájawuate’ (Salmo 37:11, 29).

 ¿NIRƗRIʼ TEʼ RANTSAWUATYEN Ɨ BIBLIA?

Jee, wuapuaka’ tu seiʼran:

  • Ɨ Dioʼ rarɨriste’ tɨ ayen raaruren jei’tɨ ari tyutaxa’taka. Ɨ Biblia jetse pu’ ayen tesei’re tɨn aɨpu’ pɨrɨkɨ ɨ Dioʼ nai’min tɨ tyibikuai tɨ kai jana’ wuatyepuari tɨ rukanye’ (Revelación 15:3). Aɨ’na raxɨebe ja’ta puʼ rabikuai tɨ ayen wuarɨnyi tɨ’ ari tyutaxa’taka tɨ naarɨ tyururen nai’mikɨe’ chanaka japua’, ja’ta raxa ɨ Biblia jetse “ɨ Dioʼ nai’min pu’ tyiʼrɨriste” (Mateo 19:26).

  • Ɨ Dioʼ ayepu’ tira’xɨebiraʼ tɨ ayen tyajaurenen tɨ’ tirataxa’taka. Yatɨ’ ɨ tyaɨte me’meri wuakui, ɨ Biblia raxaʼ tɨn ɨ Jeobá raxɨebe tɨ wautaruriten (Job 14:14, 15).

    Ja’ta pu’raxa tɨ ɨ Jesús, Dioʼ yau’ra tyiwuowuaʼte ɨ me’ ti’kukuímeka. ¿Jeiné tɨí ayen wuarɨ’? Aɨpú ayen tíxɨebeka (Marcos 1:40, 41). Ɨ Jesús ratasei’rataka’ jeitɨ taata’ran tíxɨebe tɨ wuautabaɨren ɨ me’ tebikuairesin (Juan 5:19).

    Aɨtutiʼ jɨmen tyátsawuate tɨ ɨ Jeobá ja’ta ɨ Jesús ma’xɨebe tɨ naa tyuenen me’kaíwuayee (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

JAISI WUAMUATSITE

¿Jeiné yei’ raruren Dioʼ tɨ ɨ chanaka naa wuatesei’ren?

Ameʼpe ratyaunyi jei’tɨ tyiraxa ɨ Biblia jetse MATEO 6:9, 10 ja’ta DANIEL 2:44.