Skip to content

Skip to secondary menu

Testigos de Jeobá

Cora (El Nayar)

Teʼ titasaɨri ɨ testigos de Jeobá

Wuamuareri jeitse ɨ teʼ titasaɨri. Wuateuʼchi tɨ beʼri jaupeʼ jeché.

Find a Location Near You

¿Jeiné yei wuaseirin teʼtitasaɨri?

Ɨ testigos de Jeobá tetitasaɨri tyataʼ ɨ Dioʼ wuanaʼche wuapuaʼ xɨka tɨʼta seiʼ itɨeri tyaraasti (Hebreos 10:24, 25). Aiʼna teʼtitasaɨri, tɨ rɨri meʼ jatanen naimi, teʼtamuate Biblia jaʼta jeiʼte yeiʼ wuarɨnyi jeite tiche.

Tyatɨʼta titasaɨren amɨpuʼ raʼtyanaxka tɨ tebeme tɨ tíiwuo jaʼta rɨri me tyutaxa ɨ me tinamua. Matɨʼta tyusaɨren muwuachesin kuínari jɨme maʼta oración ayemu maʼta tɨpuaʼ meriʼtá rantipuaʼten.

Kapú ruxɨebe peʼ testigo de Jeobá puenen peʼ jatanen; jatɨtɨnaʼ puʼ rɨri tɨ jatanen. Peʼ útyarute kapeʼ tinachitan kamú maʼta jaʼkanyesin mewuawuabíra ɨ tumin.