Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Nehiyawewin

Tânisi kiya e-isi-wâpahtaman nîkân ka-wî-ispayik?

Tânisi kiya e-isi-wâpahtaman nîkân ka-wî-ispayik?

Kitaskînaw. . .

  • peyakwan cî?

  • ayiwâk ka-maci-ispayin cî?

  • ayiwâk ka-miyo-ispayin cî?

 KIHCI-MASINAHIKANIHK ITASTEW

“Kise-Manitow. . . [ka]-kâsihamawew kahkiyaw ohcikawâpiwin oskîsikowâhk ohci; mîna nipôwin [ka]-namatâkwan; namawiya mîna [ka]-ihtakwan pîkweyihtamowin, âhpo mâtowin, âhpo wîsakeyihtamowin; ayis anihi nistam kâ-kî-ayâki ekwa pônihpayiwa.”​—Revelation 21:​3, 4, Oski Testament.

KÎKWÂY MÂKA ANIMA KITA-ITWEMAKAHK KIYA OHCI

E-sôhkeyihtâmihk ekwa e-miyiweyihtâmihk atoskewin.​—Isaiah 65:​21-23.

Namôya ayiwâk âhkosiwin ekwa kakwâtakihtâwin.​—Isaiah 25:8; 33:24.

Miyweyihtamowin, kâkike pimâtisiwin asici aniki kâ-sakihacik ekwa ki-wîcewâkanak.​—Psalm 37:​11, 29.

 KA-KÎ-TÂPWEHTENAW CÎ KEHCINÂ KÂ-ITWEHK KIHCI-MASINAHIKANIHK?

Eha, isi nîso iteyihtamowina:

  • Kise-Manitow kaskihtâw ka-kîsihtât otasotamâkewin. Kihci-Masinahikanihk, Jehovah Kise-Manitow wiya poko kâ-mâwaci- maskawisît. (Revelation 15:​3) Cikemâ wiya ka-kîsihtâw kita-kanaweyihtak otasotamâkewin mîna ka-meskotinahk kitaskînaw kita-nawac-mîywâsiniyik. Ekosi Kihci-Masinahikanihk itastew “Mâka wîya Kise-Manitow kahkiyaw kîkway [wehcasiniyiw].”​—Matthew 19:​26.

  • Kise-Manitow nitaweyihtam ka-kîsihtât otasotamâkewin. Kise-Manitow nitaweyihtam kita kawi-pimâtisihat ayisiniwa kâ-kî- nipicik.​—Job 14:​14, 15.

    Kihci-Masinahikan kiwâpahti- hikonaw Kise-Manitow Okosisa, Jesus, kî-nâtawihew anihi kâ-âhkosiyit. Tânehki mâka anima kâ-kî-itotâk? Ayis e-kî-nitaweyihtahk. (Mark 1:​40, 41) Jesus metoni kwayask naspitawew Ohtawiwa kâ-isi-wîcihât aniki kâ-kitamâkisiyit.​—John 14:​9.

    Ekosi kika-kehcinâhonaw e-nîsicik Jehovah mîna Jesus kita-wîcihikonawak kâ-miyweyihtamahk ote nîkân kâkike!​—Psalm 72:​12-14; 145:16; 2 Peter 3:​9.

 ÔMA KITA-MÂMITONEYIHTAMAN

Tânisi Kise-Manitow ka-isi-meskotinam kitaskînaw kita-nawac-mîywâsiniyik?

Kihci-Masinahikan naskotam ôma kakwecihkemowin ôta MATTHEW 6:​9, 10 ekwa DANIEL 2:​44.