Jesus kî-nipow kiyânaw ohci ka-pimâtisiyahk. John 3:16

Nisto kîsikâw e-ispayik kâ-kî-nipit Jesus, âtiht iskwewak kî-itohtewak ita kâ-kî-nahinimiht, namwâc mâka kîkway kî-miskamwak. Jehovah kî-waniskânew Jesusa nipowinihk ohci.

Mwestas, Jesus kî-nôkosîstawew Otsahwâkana.

Eha, Jehovah kî-waniskânew Jesusa, e-maskawisît ahcahk kâkike ka-ihtâw. Jesus okiskinohamawâkana kî-wâpamik e-itohteyit ispimihk kihci-kîsikohk.

 Kise-Manitow kî-waniskânew Jesusa, mîna kî-Kihci-Okimâwihew Okihci-Okimâwiwinihk. Daniel 7:13, 14

Jesus kî-pakitinam opimâtisiwin ka-tipahikestamawât ayisiyiniwa. (Matthew 20:28) Ewako ohci Kise-Manitow kî-itôtam ka-kî-pimâtisiyahk kâkike.

Jehovah kî-nawasônew Jesusa ka-Kihci-Okimâwapistamiyit askiy. Ka-wîc-âyâmik 144,000 kâ-tâpweyihtamiyit ayisiyiniwa, aniki kâ-kî-waniskânât askîhk ohci, ka-pimâtisiwak kihci-kîsikohk. Jesus ekwa mîna 144,000 osîhtâwak kwayask kihci-kîsikowi-okimâwiwin​—Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin.​—Revelation 14:1-3.

Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin ka-osîhtâw ôma askiy e-miywâsik kihci-kistikân-askiy. Nôtinitowin, maci-itôtamowin, kitimâkisiwin, ekwa nôhtehkatewin ka-pônipayiwa. Ayisiyiniwak tâpwe ka-miyweyihtamwak.​—Psalm 145:16.