Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Nehiyawewin

Kîkwây ôma Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin?

Kîkwây ôma Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin?

Ômisi kâh-itwân . . .

 • kîkway cî kitehihk?

 • e-nihta-itwehk?

 • okimâwiwin kihci-kîsikohk?

 KIHCI-MASINAHIKANIHK ITASTEW

“Ana Kise-Manitow kihci-kîsikohk ohci oyastâw okimâwiwin namôya wîhkâc ka-misiwanâcihtahk.”​—Daniel 2:44, New World Translation.

“Peyak okosisan e-kî-meyikawiyahk; ekwa anima okimâwiwin e-wî-astek otihtimanihk.”​—Isaiah 9:6.

KÎKWÂY MÂKA ANIMA KITA-ITWEMAKAHK KIYA OHCI?

 • Kwayaskitâtisi Kihci-Okimâwiwin ka-wîcihikon kiya.​—Isaiah 48:17, 18.

 • Ôma kita-ihtakwan oski askîhk, pimâtisiwin metoni miyomahcihowin ekwa miyweyihtamowin.​—Revelation 21:3, 4.

 KA-KÎ-TÂPWEHTENAW CÎ KEHCINÂ KÂ-ITWEHK KIHCI-MASINAHIKANIHK?

Eha, isi nîso iteyihtamowina:

 • Jesus kî-wâpahtihew kîkwây Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin kâ-wî-kîsihtât. Jesus kî-kiskinohamawew opimitisahwâkana kita-ayamihestamahk Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin ka-pe-ispayik ekwa Kise-Manitow oteyihtamowin ka-tôcikâtek ôta askîhk. (Matthew 6:9, 10) Jesus kî-wâpahtihiwew tânisi anima ayamihâwin e-wî-naskomikâtek.

  Ispîhk ôta askiy, Jesus kî-asâmew anihi kâ-nohtekatecik, kî-nanâtawihew anihi kâ-ahkosiyit, ekwa kâwi kî-pimâcihew anihi kâ-kî-nipiyit! (Matthew 15:29-38; John 11:38-44) Nîkân kâ-tipeyihciket isi Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin, Jesus kî-mekiw kâ-miyonâkwahk ohci anima Kihci-Okimâwiwin e-wî-itôtamâkoyahk.—Revelation 11:15.

 • Misiwe askiy nanâtohk ispayinwa ekwa tâpwe Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin wîpac ka-ihtakwan. Kise-Manitow okosisa Jesus kî-nîkâni-wîhtam, pâmwayes Kihci-Okimawiwin kâ-petât peyâhtakeyimowin ôta askiy, kitaskînaw misiwe kakwâtakihikonaw isi nôtinitowin, nohtekatewin, ekwa ka-nanampayin askiy.​—Matthew 24:3, 7.

  Kiwâpahtenaw ôhi e-ihtakwahki anohc. Kikehcinâhonaw Kihci-Okimâwiwin wîpac ka-nakinam kahkiyaw âyimisowina.

 ÔMA KITA-MÂMITONEYIHTAMAN

Tânisi ka-isi-pimatisinaw mekwâ tipeyihcikeci Kise-Manitow Okihci-Okimâwiwin?

Kihci-Masinahikan naskotam ôma kakwecihkemowin ôta PSALM 37:29 ekwa ISAIAH 65:21-23.