Kika-itwan isi . . .

  • masinahikan ohci ayisiyiniw iyinîsiwin?

  • masinahikan ohci kayâs-âtayohkewina?

  • itwewin ohci Kise-Manitow?

 KIHCI-MASINAHIKANIHK ITASTEW

“Kahkiyaw Kihci-Masinahikewin kî-iteyihtamohiwew Kise-Manitow.”​—2 Timothy 3:16, New World Translation.

KÎKWÂY MÂKA ANIMA KITA-ITWEMAKAHK KIYA OHCI?

Nahi-naskomowina ohci pimâtisiwini misi-kakwecihkemowina.​—Proverbs 2:1-5.

Aspeyimowi kiskinohtahiwewin ohci tahto-kîsik pimâtisiwin.​—Psalm 119:105.

Ohcitaw pakoseyihtamowin ohci anima nîkân.​—Romans 15:4.

 KA-KÎ-TÂPWEHTENAW CÎ KEHCINA KÂ-ITWEHK KIHCI-MASINAHIKANIHK?

Eha, osam tâspwâw nisto iteyihtamowina:

  • Mâmaskâci miyo-âhkameyihtamowin. Kihci-Masinahikan e-kî-pe-masinahikâtek nikotwâsosâp mitâtahtomitanaw askiya ohci nemitanaw pîtos ayisiyiniwak. Osâm poko kahkiyaw namôya wîhkâc e-kî-nakiskâtocik. Tâspwâw, kahkiyaw ôma masinahikan âhkameyimohtâkwan peyako iteyihtamowin!

  • Kwayask kayâs-ispayiwin. Aniki kayâs-ispayiwin kâ-atoskatahkik papâsi akwanahamwak kâ-kî-paskiyawîhcik otayisiyinimiwâwa. Mâka nâwac pîtos, kihci-masinahikewak kwayask kî-wîhtamwak kâ-kî-wani-itotahkik ekwa ohci aniki otaskîwâwa.—2 Chronicles 36:15, 16; Psalm 51:1-4.

  • Aspeyimowi nîkâni-kiskîwehikewin. Kihci-Masinahikan kî-nîkâni-wîhtamakew e-wî-misiwanâcihtâhk okayâs-otenaw Babylon esa nîswâw mitâtahtomitanaw askiya pâmweyas ka-ispayik. (Isaiah 13:17-22) Kî-wîhtam namôya mosci ka-wî-isi-pahkisimât Babylon mâka ahpô owîhowin ana kâ-kî-paskiyakot!—Isaiah 45:1-3.

    Mihcet kotaka Kihci-Masinahikan nîkâni-kiskîwehikewina mina kî-pe-tâpwemakanwa ahpô iskohk e-mâwaci-apisisîmakahk. Mâka namacî ewako mosci kâ-ihtateyihtamahk ohci îtwewin Kise-Manitow?​—2 Peter 1:21.

 ÔMA KITA-MÂMITONEYIHTAMAN

Tânisi mâka Kise-Manitow itwewin kita-isi-kweskastâw kipimâtisiwin?

Kihci-Masinahikan naskotam ôma kakwecihkemowin ôta ISAIAH 48:17, 18 ekwa 2 TIMOTHY 3:16, 17.