Skip to content

tahto-askiy misi-māmawapiwina ohci Jehovah’s Witnesses

tahto-askiy, Jehovah’s Witnesses mētoni mihcēt māmawintowak itē nisto-kīsikāw misi-māmawapiwina. nimisi-māmawapiwina ayāwa pīkiskwēwina mīna cikāstēpayiwina ta-kiskinwahamākēhk kihci-kiskinwahamākosiwina. itācimowina ēkwa kīhtwām itōtamowina kikiskinohamākon ka-isi-āpacihtāyin kihci-masinahikani kiskinohtahiwēwina kipimātisiwinihk. pikawiyak ē-natomiht. namōya wīhkāc papām-mōsāhkinēwak sōniyāwa.