Skip to content

māmawihito-māmawapiwina ohci Jehovah’s Witnesses

kiskinohamāso ohci nimāmawapiwina. miska māmawapiwin cīki kiya.

Coronavirus (COVID-19) Alert: Because of the pandemic, our meetings are held virtually. To learn how to connect to our meetings, ask one of Jehovah’s Witnesses or click the button below.

Find a Location Near You (opens new window)

kīkwāy māna ē-ispayik itē kā-māmawapiyahk?

Jehovah’s Witnesses ayāwak māmawapiwina nīswāw kīsik. (Hebrews 10:24, 25) ōhi māmawapiwina, yōhtēnikātēw pikwawiyak ohci, kikanawāpahtēnaw kīkway kihci-masinahikanihk ē-itastēk ēkwa ka-isi-āpacitāyahk kiskinohtahiwēwina kipimātisiwinānaw.

kēkāc kahkiyaw māmawapiwina ayāwa kīspin kīstawāw kīkway ē-nohtē-itwēyēk, tāpiskōc kiskinohamākēwin māmiskōtamowin. māmawapiwina mācihtāwak ēkwa kīsitāwak ohci nikamowin ēkwa ayamihāwin.

namōya mosci Jehovah’s Witnesses kā-pē-itohtēcik māmawapiwinihk. pikwawiyak ē-wīhkomiht ka-pē-itohtēt. namōya wīhkāc mōsāhkinēwak sōniyāwa.