Skip to content

ohci Jehovah’s Witnesses

kiwāpaminān kā-papām-kakēskihkēmoyahk. ahpō kī-ayamihtān kīkway niyanān ohci ācimowinihk mīna kī-pēhtēn āskow nānitaw ē-itasimikowiyāhk. māka kīkway kēhcinā kikiskēyihtēn ohci ōki Jehovah’s Witnesses?

namōya kīkway itakihtēw kiskinohamākēwin isi kihci-masinahikan

tānēhki māka ka-kiskinohamāsoyin anima kihci-masinahikan?

kihci-masinahikan mēkiw naskomowina ohci mihcēt ayisiyiniwak misiwēskamik. kīsta cī ēkote kinōhtē-akimikawin?

kīkwāy māna ē-ispayik ōta kihci-masinahikan kiskinwahamākosiwin?

misiwē askiy, Jehovah’s Witnesses kiskēyihtākwan namōya kīkway itakihtēw kiskinohamākēwin isi kihci-masinahikan kā-mēkicik. wāpahta tānisi ē-isi-atoskēmakahk.

natota kiyokēwin Jehovah’s Witnesses ohci

nāta namōya kīkway itakihtēw kiskinohamākēwin kihci-masinahikan ispīhk ka-nahipayik kiya ohci.

māmawapiwina ēkwa itahkamikana

kīkwāy māna ē-ispayik kihci-okimāwikamik?

kitāpahta pihcāyihk ēkwa ka-wāpahtamāson.

ē-pē-itohtēyin māmawapiwina ohci Jehovah’s Witnesses

miska itē ē-māmawapiyahk mīna kā-isi-māwimoscikēyahk. poko awiyak ohci mīna namōya awiyak papām mōsāhkinēw sōniyāwa.

kihci-kiskisiwin ohci Jesus onipowin

tahtwaskiy mētoni mihcet mamawihitowak kita nākatāpahtamihk onipowin Jesus Christ. kinatomikawin kita nisitohtaman tānisi anima kihci-isīhcikēwin ka-isi-wīcihikoyin.

papāsi-tāpwēwina—misiwēskamik

  • 239—askiya itē Jehovah’s Witnesses kā-mawimoscikēcik

  • 8,686,980—Jehovah’s Witnesses

  • 5,908,167—kihci-masinahikan kiskinwahamākēwina itōcikātēwa kīkihk

  • 21,367,603—kī-mamawīhitowak tahto askiy kihci-kiskisiwin isi Jesus onipowin

  • 119,297—māmawihitowina