Skip to content

anima Watchtower ēkwa Awake! masinahikanisa

nimasinahikanisa kihci-masinahikanihk ohci ka-kī-otinamāson isi ayiwāk mitātahtomitanawa pīkiskwēwina, ahpō mīna micihci-pīkiskwēwina. ōma Watchtower kiwāpahtikonaw mistahi kā-ītiyihtakwahk ispayiwina misiwē askiy ē-tāpwēmakaki kihci-masinahikan nīkān ka-kī-kiskēyihtamikoyahk. ka-miyo-tōtakow ayisiyiniw anima miyo-ācimowin ohci kisē-manitow okimāwiwin ēkwa ē-nīkānastāhk tāpokēyihtamowin isi Jesus Christ. Awake! kiwāpahtikonaw tānisi ka-isi-nayahtaman anohc kakwātakihtāwina ēkwa ka-ohpikihtamāsoyin sōhkēyihtamowin isi ana kā-kī-osīhtāt kahkiyaw kīkway otasotamākēwin isi pēyāhtakēyimowin ēkwa sōhkastēwi oski askiy.

nawasōna pīkiskwēwin ohci anima pīkiskwēwin tawāwinihk, ēkwa mākona natonikē ka-wāpahtaman masinahikanisa ēkwa tānitowahk ē-ihtakwahki ēwako ohci pīkiskwēwin.

 

nimihtātēn, namōya mēkwāc ōma nitayānān anima ōta pīkiskwēwin

Content is available in this language on the following pages: