Skip to content

wīhkāc kakwātakihtāwin ka-pōni-payin?

wīhkāc kakwātakihtāwin ka-pōni-payin?

omisi kāh-itwān . . .

  • ēha?

  • namōya?

  • ahpō ētikwē?

 kihci-masinahikanihk itastēw

“kisēmanito . . . ēkosi kita kāsiamwēw kahkiyaw ohcikawāpiwin oskisikowahk ohci; mina nipowin kita namatakwan; namawiya mina kita ihtakwan pikwēyitamowin, ahpo mātowin, ahpo wisakēyitamowin; ayis anihi nistam kā ki ayāki ēkwa ponipayiwa.”—Revelation 21:3, 4, Kanāci Kihci Masinahikan.

kīkwāy māka anima kita-itwēmakahk kiya ohci

kēhcināhowin kisē-manitow namōya wīhkāc kitāyimihikonaw.​—James 1:13.

ka-miyotēhēhikon kita-kiskēyihtamān kisē-manitow ē-mōsihtāt wīsta māna kā-kakwātakihtāyahk.​—Zechariah 2:8.

pakosēyihta kahkiyaw kakwātakihtāwina ē-wī-pōnipayiki.​—Psalm 37:9-11.

 ka-kī-tāpwēhtēnaw cī kēhcinā kā-itwēhk kihci-masinahikanihk?

ēha, isi nīso itēyihtamowina:

  • kisē-manitow kakwāyakēyitam kakwātakihtāwin ēkwa māyi-isīhcikēwin. māmitonēyihta tānisi kisē-manitow Jehovah ē-isi-mōsihtāt ispī otayisiyinīma kihci-masinahikanihk ē-kī-kitimahimiht. kihci-masinahikan itastēw ē-pīkwēyihtamihikot “anihi ohci kā kitimahikoyit” mīna kā-kakwātakihikoyit.—Judges 2:18.

    kisē-manitow sohki-mosihtāw ohci aniki kā-kitimahācik kotaka. tāpiskōc, ōta kihci-masinahikan itastēw “micihciya kā sikinamomakahki miywātisiwi mihko” ēwakonik ē-kakwāyakēyimāt.—Proverbs 6:16, 17.

  • kisē-manitow kinākatēyimikonaw mwēhci pāhpēyak ayisiyiniw. namōya mosci ana ayisiyiniw kā-kiskēyihtahk kakwātakihtāwin ēkwa wīsakahpinēwin, māka wīsta Jehovah kiskēyihtam!​—2 Chronicles 6:29, 30.

    kihci-okimāwiwin ohci, Jehovah wīpac ka-nakinam kakwātakihtāwin isi pāhpēyak ayisiyiniw. (Matthew 6:9, 10) ispīhci māka, wīya ē-miyotēhēhāt aniki kā-natonakot.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 ōma kita-māmitonēyihtaman

tānēhki māka kisē-manitow kā-pakitinahk kakwātakihtāwin?

kihci-masinahikan naskotam ōma kakwēcihkēmowin ōta ROMANS 5:12 ēkwa 2 PETER 3:9.