Skip to content

masinahikana ēkwa masinahikanisa ohci kihci-masinahikan kiskinohamāsowin

kiskinohamāso kihci-masinahikan pāh-pahki ka-wīcihikon otinamani ōhi masinahikana ēkwa masinahikanisa. kā-pēhtākwahki masinahikana ēkwa micihci-pīkiskwēwin cikastēpayiwina ē-ihtakwahki isi mihcēt pīkiskwēwina.

nawasōna pīkiskwēwin ohci anima pīkiskwēwin tawāwinihk, ēkwa mākona natonikē ka-wāpahtaman masinahikana ēkwa kotak itasinahikana ēwako ohci pīkiskwēwin. masinaha pahki ē-isiyihkatēk ka-wāpahtaman ēwakwānihi ohci masinahikana.

 

VIEW

ātiht oski masinahikanihkēwina namōya ceskwa ayāwa itē kā-tapasinahikatēki.