Skip to content

“ōma māka ēsi-miywātotākwahk [kihci-okimāwiwin] kita kakēskimiwāniwan misiwē askīhk.”—Matthew 24:14.

wāpahta kīkway mastaw ē-takwastēk kitohcikēwin, cikāstēpayiwina, wīhtamākewina, mīna ācimowina.

wāpahta kīkwāy oskāyi

natota kiyokēwin Jehovah’s Witnesses ohci

nāta namōya kīkway itakihtēw kiskinohamākēwin kihci-masinahikan ispīhk ka-nahipayik kiya ohci.

ē-pē-itohtēyin māmawapiwina ohci Jehovah’s Witnesses

miska itē ē-māmawapiyahk mīna kā-isi-māwimoscikēyahk. poko awiyak ohci mīna namōya awiyak papām mōsāhkinēw sōniyāwa.

Jehovah’s Witnesses—awīna ōma niyanān?

ē-ohcīyahk awasimē mitātahtomitanaw pītos pikwitē ayisiyiniwak mīna pīkiskwēwina, āhci poko nimiyo-wīcēhtonān pēyakwan ē-atoskātamahk. cikēmā māka, ē-nōhtē-kistēyimāyahk Jehovah, kisē-manitow kihci-masinahikanihk ohci ana kā-kī-osīhtāt kahkiyaw kīkway. kwayask ē-kakwē-naspitawāyahk Jesus Christ ēkwa ē-miywēyihtamahk kita-isiyihkātikawiyahk ayamihēwātisiwak. kahkiyaw niyanān pisisik ē-wīcihāyahkok ayisiyiniwak ē-kiskinohamāyahkok kihci-masinahikan ēkwa kisē-manitow okihci-okimāwiwin. osām ē-nokohtāwayahk, ē-acimāyahk Jehovah kisē-manitow ēkwa okihci-okimāwiwin, ē-isiyihkātikawiyāhk Jehovah’s Witnesses.

nitonikē ōta. ayamihtā kihci-masinahikan ōta. kiskēyihta ayiwāk ohci niyanān ēkwa ka-isi-tāpowakēyihtamāhk.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.