A ummi cazin ah kal

A ummi cazin ah kal

A CHUNG UMMI

A CHUNG UMMI

Ṭhen 1 SERNAK IN BUANCHUKCHO TIANG

Ṭhen 2 BUANCHUKCHO IN IZIPT RAM IN AN LUATNAK TIANG

Ṭhen 3 IZIPT RAM IN AN LUATNAK IN ISRAEL SIANGPAHRANG HMASA BIK CHAN TIANG

Ṭhen 4 ISRAEL SIANGPAHRANG HMASA BIK CHAN IN BABILON SAL CANNAK TIANG

Ṭhen 5 BABILON RAM SAL CANNAK IN JERUSALEM RALHAU REMH ṬHANNAK TIANG

Ṭhen 6 JESUH A CHUAHNAK IN A THIHNAK TIANG

Ṭhen 7 JESUH THAWHṬHANNAK IN PAUL THONG TLAKNAK TIANG

Ṭhen 8 BAIBAL NIH A CHIM CHUNGMI AN TLING TAKTAK