Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Nau tâm rƀŭn rgum Phung Mbơh Ma Yêhôva

Nti gĭt ma nau rƀŭn rgum hên. Tĭng joi ntŭk rƀŭn dăch băl.

Tĭng joi ntŭk dăch đăh băl

Moh nau geh kêng rƀŭn phung hên?

Phung Mbơh Ma Yêhôva rƀŭn ma nau yơk mbah ƀâr tơ̆ tâm du pơh. (Hêbrơ 10:24, 25) Ta ntŭk rƀŭn aơ, pơk ma âk bunuyh, phung hên sek uănh Nau Brah Ndu Ngơi lah jêh ri mhâm phung hên dơi ƀư kơt bơh nau nti păng ma nau rêh hên.

Âk nau pah kan hên geh phung iăt kêng rƀŭn, nau rƀŭn ntơm jêh ri lôch ndrel nau mprơ jêh ri nau mbơh sơm.

Băl mâu khăch jêng nơm Phung Mbơh Ma Yêhôva lah rƀŭn ntŭk hên. Phung hên ja ăp bunuyh hăn nsum. Geh nsưng dơm. Mâu vay sŏk prăk.