Skip to content

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Săch nau ngơi bal Bunong

Rƀŭn Toyh Ăp Năm ma Phung Mbơh Ma Yêhôva

Ăp năm, Phung Mbơh Ma Yêhôva tâm mâp nsum mbŭch kuăng ta pe-nar rƀŭn toyh. Rƀŭn toyh phung hên pă nau nti lah jêh ri vidiô ntĭm nti bơh Nau Brah Ndu Ngơi. Nau ôp jêh ri nau tâm mpơl dơi mpơl mhâm he dơi ƀư kơt nau ntăm bơh Nau Brah Ndu Ngơi. Hên bêng ma nau maak ŭch jă băl hăn. Mâu vay sŏk prăk.

 

Tĭng joi ntŭk dăch đăh băl