Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Ŭch nti dơm Nau Brah Ndu Ngơi

Băl ŭch đŏng nti âk lơn ma Nau Brah Ndu Ngơi? Lah ŭch, sŏk dơn ngăn ma nau nti dơm ta jay bơh Nau Brah Ndu Ngơi aơ. Lah ŭch nti Nau Brah Ndu Ngơi dăn ƀư jêh nau dăn pa dâng.