Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Kah Gĭt Nar Khĭt Yêsu

Kah Gĭt Nar Khĭt Yêsu

Ăp năm, Phung Mbơh Ma Yêhôva kah gĭt nar khĭt Yêsu tâm di dah nau păng dăn. (Lŭk 22:19, 20) Phung hên geh nuih nhâm ram maak ŭch ja băl mâp măt ndrel hên tâm nau geh khlay aơ. Băl dơi nti ma nau rêh Yêsu jêh ri nau khĭt păng dơi ăn nau ntil ma băl.