Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Moh Yor Nti Nau Brah Ndu Ngơi?

Nau Brah Ndu Ngơi nsĭt lah ma nau ôp khlay tâm nau rêh ma rkeh rsen bunuyh tâm lam neh ntu. Băl ŭch đŏng kơt khân păng?

Moh Nau Geh Kêng Nti Nau Brah Ndu Ngơi?

Tâm jŭm văr neh ntu, bu gĭt Phung Mbơh Ma Yêhôva bơh nau khân păng nti Nau Brah Ndu Ngơi đah bu êng. Uănh mhâm nau kan khân păng.

Moh Nau Geh Ta Ntŭk Rƀŭn?

Ăn uănh tâm trôm jêh ri saơ ma he nơm.

Ŭch nti dơm Nau Brah Ndu Ngơi

Sŏk don nau nti dơm bơh Nau Brah Ndu Ngơi tâm mông jêh ri ntŭk tâm di dah băl.

Nau tâm rƀŭn rgum Phung Mbơh Ma Yêhôva

Tĭng joi ntŭk hên tâm mâp jêh ri mhâm nau yơk mbah hên.

Nau Mbơh Ngach​—Lam Neh Ntu

  • 240​—Neh ntŭk yơk mbơh Ma Phung Mbơh Yêhôva

  • 8,340,982​—Phung Mbơh Ma Yêhôva

  • 10,115,264​—Nti dơm Nau Brah Ndu Ngơi ta jay

  • 20,085,142​—Rnoh phung hăn râng tâm nau kah gĭt nar khĭt Brah Krist

  • 119,485​—Ntŭk Rƀŭn